Alja Lobnik, 11. 8. 2017

Alja Lobnik bere sodobno slovensko dramo

Alja Lobnik, kritičarka in teoretičarka sodobnih scenskih umetnosti, je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejela iz rok Eve Kraševec. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Simone Hamer Tik-tak.
:
:

Alja Lobnik / Foto: Osebni arhiv

»Jaz sem drama Simone Hamer.

Počasi mi vse to že res preseda. Zakaj ne morem preprosto biti takšna kot druge: imeti vsaj 50 strani, jasno določeno število oseb in premišljene linije med njimi. Zakaj ne morem vsaj vedeti, kaj želim povedati? In res mam poln kurac tega! Morala bi jo enostavno poslati v tri pizde materine in sama zaključiti.

Ja!

Konec!«

Tako se konča diploma-drama Tik-tak Simone Hamer, kjer besedilo kar samo uprizori lastni konec. Ta avtorefleksivni iztek v nekaj stavkih zgosti celotno misel, ki je na delu v njenem pisanju. S Simono Hamer sva v zadnjem času prihajali v stik pogosteje kot kdaj prej. Sprva sem bila bralka njenih tekstov, kasneje pa sva se srečevali na žolčnih debatah o nezavidljivi situaciji nove dramatike. Njeni premisleki so bili politično našpičeni in artikulirani. Ta sled vselej vztraja tudi pri njenem pisanju. V njem je mogoče zaslediti poskuse redefiniranja protokolov pisanja in gledališča.

O njenih tekstih sem izdatneje pisala na nekem drugem mestu, in ker je produciranje vsebin izjemno težaški posel in ker so se dnevi že pošteno zažrli v poletje, si bom nekaj misli izposodila od tam.

Njeno pisateljsko prakso v grobem določita dve vektorski smeri, kakor ju sama odgrinja v svoji diplomi(-drami Tik-tak): 1. preglejeve bralne uprizoritve (katerih del je bila tudi sama) z branimi didaskalijami so ji razprle razmislek o personifikaciji didaskalij; 2. harmsovke, ki jih je v svojih dramoletih naznačil Peter Rezman, pa so razprle zasledovanje fluidne nekonsistentnosti dramskih oseb in razdiranje vsakršnega smisla, ki se odpre brezmejnosti nesmisla.

V besedilu Tik-tak Simona Hamer ruši zgodovinske konvencije dramskega instrumentarija (stranski tekst, podnaslov, moto, opisi prostorov, časa, avtorjev komentar, didaskalije), da bi vzpostavila lastnega skozi partikularen tipkarski kod: ležeči tisk, krepki tisk, prazne vrstice, prelom strani, »ležeče obrnjen zapis na listu«, znaki: … in /. Naslov bi lahko bržkone deloval kot metoda strukture besedila in heterogene časovnosti, kakor v tekstu Shizoanaliza dramske forme premišljuje tudi Katja Čičigoj. Zaman v njenem tekstu iščemo določeno zunanje dogajanje s klasično narativizacijo, ki ji pritiče prostorsko-časovna umerjenost, marveč se prej gibljemo po hipnih trenutkih. Nedokončanost dramskih oseb (»Osebe ali tisto razpršeno, kar se nenehno trudimo ujeti: Lahko sta dva, trije, lahko jih je miljavžnt … Ker nihče od nas ni pravzaprav samo eno«) spodmika konsistentnost ali določeno psihološko matrico, po kateri bi se osebe logično premikale. On, Kristusovih let; Ona, Kristusovih let; Nekdo, ki je star; Otročiček, ki se morda ne bo nikoli rodil; Ona, ki bo; Ona, ki ne zna biti sama; publikum; On, ki je nekaj njej; Ona, ki je nekaj njemu; Tista, ki je je z vsako smrtjo manj; Ona, ki je samo na pol; On, ki je raje kdo drug se izgrajujejo in spet razdirajo v časovnih poskokih (čas pred, čas po, čas pisanja itn.).

Štafetno palico predajam kolegici Pii Brezavšček, ker ne le, da je čisto od blizu spremljala temeljne premike, ki jih je za novo dramatiko oral preglej, marveč ker s svojo pronicljivo mislijo misli onkraj utečenih, pogosto izrabljenih protokolov umetnosti in išče tam, kjer je na delu odkrivanje problemov.

Povezave:

Simona Hamer, Tik-tak

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Simona Hamer, 14. 4. 2017
Simona Hamer bere sodobno slovensko dramo
Barbara Hieng Samobor, 28. 4. 2017
Barbara Hieng Samobor bere sodobno slovensko dramo
Mojca Kreft, 28. 4. 2017
Mojca Kreft bere sodobno slovensko dramo
Tomi Janežič, 9. 6. 2017
Tomi Janežič bere sodobno slovensko dramo
Jasna Pintarič, 9. 6. 2017
Jasna Pintarič bere sodobno slovensko dramo
Tin Grabnar, 11. 8. 2017
Tin Grabnar bere sodobno slovensko dramo
Urška Brodar, 11. 8. 2017
Urška Brodar bere sodobno slovensko dramo
Tina Potočnik Vrhovnik, 18. 8. 2017
Tina Potočnik Vrhovnik bere sodobno slovensko dramo
Urša Adamič, 11. 8. 2017
Urša Adamič bere sodobno slovensko dramo
Maja Šorli, 28. 4. 2017
Maja Šorli bere sodobno slovensko dramo
Eva Nina Lampič, 7. 7. 2017
Eva Nina Lampič bere sodobno slovensko dramo
Tjaša Črnigoj, 7. 7. 2017
Tjaša Črnigoj bere sodobno slovensko dramo
Pia Brezavšček, 18. 8. 2017
Pia Brezavšček bere sodobno slovensko dramo
Miha Marek, 25. 8. 2017
Miha Marek bere sodobno slovensko dramo
Tereza Gregorič, 7. 7. 2017
Tereza Gregorič bere sodobno slovensko dramo
Dubravko Mihanović, 26. 5. 2017
Dubravko Mihanović bere sodobno slovensko dramo
Nina Mitrović, 2. 6. 2017
Nina Mitrović bere sodobno slovensko dramo
Nina Šorak, 26. 5. 2017
Nina Šorak bere sodobno slovensko dramo
Igor Tretinjak, 30. 6. 2017
Igor Tretinjak bere sodobno slovensko dramo
Ana Kovačič, 26. 5. 2017
Ana Kovačič bere sodobno slovensko dramo
Primož Ekart, 16. 6. 2017
Primož Ekart bere sodobno slovensko dramo
Marinka Poštrak, 30. 6. 2017
Marinka Poštrak bere sodobno slovensko dramo
Maša Pelko, 16. 6. 2017
Maša Pelko bere sodobno slovensko dramo
Lejla Švabič, 30. 6. 2017
Lejla Švabič bere sodobno slovensko dramo
Nebojša Pop Tasić, 30. 6. 2017
Nebojša Pop Tasić bere sodobno slovensko dramo
Jaša Koceli, 16. 6. 2017
Jaša Koceli bere sodobno slovensko dramo
Andreja Kovač, 26. 5. 2017
Andreja Kovač bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 16. 6. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Eva Kraševec, 23. 6. 2017
Eva Kraševec bere sodobno slovensko dramo
Maruša Majer, 19. 5. 2017
Maruša Majer bere sodobno slovensko dramo
Iza Strehar, 19. 5. 2017
Iza Strehar bere sodobno slovensko dramo
Petra Pogorevc, 19. 5. 2017
Petra Pogorevc bere sodobno slovensko dramo
Zala Dobovšek, 26. 5. 2017
Zala Dobovšek bere sodobno slovensko dramo
Darja Reichman, 23. 6. 2017
Darja Reichman bere sodobno slovensko dramo
Mojca Jan Zoran, 21. 4. 2017
Mojca Jan Zoran bere sodobno slovensko dramo
Anja Krušnik Cirnski, 26. 5. 2017
Anja Krušnik Cirnski bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 12. 5. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Jure Gantar, 12. 5. 2017
Jure Gantar bere sodobno slovensko dramo
Blaž Lukan, 12. 5. 2017
Blaž Lukan bere sodobno slovensko dramo
Mojca Redjko, 12. 5. 2017
Mojca Redjko bere sodobno slovensko dramo
Nejc Gazvoda, 23. 6. 2017
Nejc Gazvoda bere sodobno slovensko dramo
Tatjana Ažman, 16. 6. 2017
Tatjana Ažman bere sodobno slovensko dramo
Matej Bogataj, 12. 5. 2017
Matej Bogataj bere sodobno slovensko dramo
Lea Kukovičič, 9. 6. 2017
Lea Kukovičič bere sodobno slovensko dramo
Jernej Potočan, 5. 5. 2017
Jernej Potočan bere sodobno slovensko dramo
Tomaž Toporišič, 28. 4. 2017
Tomaž Toporišič bere sodobno slovensko dramo
Anđela Vidović, 9. 6. 2017
Anđela Vidović bere sodobno slovensko dramo
Mojca Dimec, 25. 8. 2017
Mojca Dimec bere sodobno slovensko dramo
Mithra Strojan Rot, 25. 8. 2017
Mithra Strojan Rot bere sodobno slovensko dramo
Neža Vidmar, 25. 8. 2017
Neža Vidmar bere sodobno slovensko dramo
Miha Marek, 25. 8. 2017
Miha Marek bere sodobno slovensko dramo
Dorian Šilec Petek, 25. 8. 2017
Dorian Šilec Petek bere sodobno slovensko dramo
Diana Koloini, 11. 8. 2017
Diana Koloini bere sodobno slovensko dramo
Nejc Rožman Ivančič, 18. 8. 2017
Nejc Rožman Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Igor Samobor, 18. 8. 2017
Igor Samobor bere sodobno slovensko dramo
Andreja Gombač, 1. 9. 2017
Andreja Gombač bere sodobno slovensko dramo
Anuša Kodelja, 8. 2. 2019
Anuša Kodelja bere sodobno slovensko dramo