Pia Brezavšček, 18. 8. 2017

Pia Brezavšček bere sodobno slovensko dramo

Pia Brezavšček, kritičarka in predsednica Društva za sodobni ples, je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejela iz rok Alje Lobnik. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči teksta to jabolko, zlato Simone Semenič in Ljubljana–Gospa Sveta Petra Rezmana.
:
:

Pia Brezavšček / Foto: Osebni arhiv

Hvala Alji Lobnik za predajo štafete.

V prvi inerciji po tem, ko sem prejela nominacijo za igro Izberimo dramo, kjer je bil poziv formuliran kot »predlagaj dramo, ki se te je 'dotaknila'«, sem pomislila na Saško Rakef in njeno Krhanje lepote. Tematika partnerskih in družinskih odnosov, ki se iz razmeroma idilične družinske slike zaplete v neko nemogočo prenovo (hiše), ki naj bi dograjevala in izpolnjevala nek neizpolnljivi manko, a se nazadnje sprevrže v destrukcijo, je resnici na ljubo bolj aktualna kot marsikatera repertoarna izbira slovenskih gledališč, saj lahko zelo intimno naslavlja neko materialno dobro situirano, recimo temu abonmajsko publiko, seveda pa ne na ravno lahkoten način. Kar pa je še bolj pomembno, je, da drama preko medija zvočnosti besed, dobro umeščenih ritmov in molkov na gledalca deluje zelo fizično in se ga tudi na ta način »dotakne«. Na žalost pa drame še ni v Sigledalovem registru.

Moja druga inercija »dotik« razume v njegovem drugem, torej v dobesednem, erotičnem pomenu. Gre za novo dramo Simone Semenič to jabolko, zlato, ki me nagovarja tudi kot feministko. Vse glavne protagonistke v tej drami so ženske, tematika pa je ženska seksualnost, ki je predstavljena kot nekaj ženski lastnega, pozitivnega, dobrega na sebi. To je vsekakor tema, ki ni dovolj reprezentirana, v gledališču pa je še posebej tako. Avtorica jo vzgojno posveča svojima sinovoma (hvala za take mame!). Je ena izmed redkih dram, ki sem jo ob branju v mislih začela spontano režirati in si v vlogi prijateljice zaupnice, s katero protagonistke igrajo ping pong, zamislila velikansko silikonsko vulvo, ki potem iz vagine pljuva žogice (še dobro, da nisem režiserka!). No, tudi tega besedila še ni v shrambi, zato upam, da se bo to čim prej zgodilo.*

Tako sem potem v iskalniku vendarle našla eno izmed svojih klasik  besedilo, ki je sicer že bilo nominirano s strani Zale Dobovšek, in sicer »kos« Ljubljana–Gospa Sveta PeteReSSmana (Petra Rezmana). To nominacijo je vredno ponoviti, saj je to tista drama, ki se »dotakne« domišljije – tako ustvarjalne kot uprizoritvene in tudi (za enkrat bralno) prisostvujoče, če uporabimo konceptualno trojico Bojane Cvejić (Choreographing Problems). Vsekakor velja omeniti dramatično igrivost, briljantnih domislic je v tekstu skoraj za izvoz – najdemo jih v vešči intertekstualnosti, referiranju na uprizoritve in tekste, vezane na zgodovino gledališča Glej; v humornih besednih igrah; poimenovanju in prisotnosti likov, ki izhajajo iz sočasnosti; v avtorjevi lastni razcepljenosti in samo-umestitvi v tekst; v nečloveških likih s poudarkom na nekonvencionalni vlogi zastora, ki nakazuje na nenehno igranje z medijem gledališča. Vsi ti, lahko bi rekli v avantgardah utemeljeni principi pisanja (pri čemer avantgarda ni smatrana samo kot mladostno in prehodno obdobje k bolj zreli in razumljivejši pisavi), seveda veliko zahtevajo tudi od potencialnega režiserja. Morda se zato tega teksta, ki bolj kot v prostoru obstaja v času, pa še ta se odvija nazaj, ni še nihče lotil. Najbolje bi bilo uprizoritev, seveda zaradi konteksta, umestiti v Glej in morda tudi tako to gledališče ponovno približati njegovi zgodovinski fami. Nedvomno bi bila uprizoritev velik izziv oziroma divja vožnja tudi za gledalce, ampak mislim, da bi zmogli.

Štafeto predajam Mihi Mareku, ki je (kot vsi trije omenjeni avtorji) prav tako bivši preglejevec in ki bo zaradi svoje razgledanosti in pisateljske občutljivosti nedvomno znal predlagati kakšen inspirativen dramski kos.

* Po objavi tega prispevka smo v SiGledalovo bazo dramskih tekstov dodali tudi besedilo Simone Semenič to jabolko, zlato. Simoni Semenič se zahvaljujemo za dovoljenje za objavo.

Povezave:

Peter Rezman, Simona Semenič, Ljubljana-Gospa Sveta, to jabolko zlato

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Simona Hamer, 14. 4. 2017
Simona Hamer bere sodobno slovensko dramo
Barbara Hieng Samobor, 28. 4. 2017
Barbara Hieng Samobor bere sodobno slovensko dramo
Mojca Kreft, 28. 4. 2017
Mojca Kreft bere sodobno slovensko dramo
Tomi Janežič, 9. 6. 2017
Tomi Janežič bere sodobno slovensko dramo
Jasna Pintarič, 9. 6. 2017
Jasna Pintarič bere sodobno slovensko dramo
Maja Šorli, 28. 4. 2017
Maja Šorli bere sodobno slovensko dramo
Mojca Jan Zoran, 21. 4. 2017
Mojca Jan Zoran bere sodobno slovensko dramo
Tjaša Črnigoj, 7. 7. 2017
Tjaša Črnigoj bere sodobno slovensko dramo
Miha Marek, 25. 8. 2017
Miha Marek bere sodobno slovensko dramo
Tereza Gregorič, 7. 7. 2017
Tereza Gregorič bere sodobno slovensko dramo
Dubravko Mihanović, 26. 5. 2017
Dubravko Mihanović bere sodobno slovensko dramo
Nina Mitrović, 2. 6. 2017
Nina Mitrović bere sodobno slovensko dramo
Nina Šorak, 26. 5. 2017
Nina Šorak bere sodobno slovensko dramo
Igor Tretinjak, 30. 6. 2017
Igor Tretinjak bere sodobno slovensko dramo
Ana Kovačič, 26. 5. 2017
Ana Kovačič bere sodobno slovensko dramo
Primož Ekart, 16. 6. 2017
Primož Ekart bere sodobno slovensko dramo
Marinka Poštrak, 30. 6. 2017
Marinka Poštrak bere sodobno slovensko dramo
Maša Pelko, 16. 6. 2017
Maša Pelko bere sodobno slovensko dramo
Lejla Švabič, 30. 6. 2017
Lejla Švabič bere sodobno slovensko dramo
Nebojša Pop Tasić, 30. 6. 2017
Nebojša Pop Tasić bere sodobno slovensko dramo
Jaša Koceli, 16. 6. 2017
Jaša Koceli bere sodobno slovensko dramo
Andreja Kovač, 26. 5. 2017
Andreja Kovač bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 16. 6. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Eva Kraševec, 23. 6. 2017
Eva Kraševec bere sodobno slovensko dramo
Maruša Majer, 19. 5. 2017
Maruša Majer bere sodobno slovensko dramo
Iza Strehar, 19. 5. 2017
Iza Strehar bere sodobno slovensko dramo
Petra Pogorevc, 19. 5. 2017
Petra Pogorevc bere sodobno slovensko dramo
Zala Dobovšek, 26. 5. 2017
Zala Dobovšek bere sodobno slovensko dramo
Darja Reichman, 23. 6. 2017
Darja Reichman bere sodobno slovensko dramo
Anja Krušnik Cirnski, 26. 5. 2017
Anja Krušnik Cirnski bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 12. 5. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Jure Gantar, 12. 5. 2017
Jure Gantar bere sodobno slovensko dramo
Blaž Lukan, 12. 5. 2017
Blaž Lukan bere sodobno slovensko dramo
Mojca Redjko, 12. 5. 2017
Mojca Redjko bere sodobno slovensko dramo
Nejc Gazvoda, 23. 6. 2017
Nejc Gazvoda bere sodobno slovensko dramo
Tatjana Ažman, 16. 6. 2017
Tatjana Ažman bere sodobno slovensko dramo
Matej Bogataj, 12. 5. 2017
Matej Bogataj bere sodobno slovensko dramo
Marko Bratuš, 12. 5. 2017
Marko Bratuš bere sodobno slovensko dramo
Matevž Biber, 19. 5. 2017
Matevž Biber bere sodobno slovensko dramo
Lea Kukovičič, 9. 6. 2017
Lea Kukovičič bere sodobno slovensko dramo
Jernej Potočan, 5. 5. 2017
Jernej Potočan bere sodobno slovensko dramo
Tomaž Toporišič, 28. 4. 2017
Tomaž Toporišič bere sodobno slovensko dramo
Anđela Vidović, 9. 6. 2017
Anđela Vidović bere sodobno slovensko dramo
Miha Marek, 25. 8. 2017
Miha Marek bere sodobno slovensko dramo
Urška Brodar, 11. 8. 2017
Urška Brodar bere sodobno slovensko dramo
Tjaša Črnigoj, 7. 7. 2017
Tjaša Črnigoj bere sodobno slovensko dramo
Eva Nina Lampič, 7. 7. 2017
Eva Nina Lampič bere sodobno slovensko dramo
Urša Adamič, 11. 8. 2017
Urša Adamič bere sodobno slovensko dramo
Tin Grabnar, 11. 8. 2017
Tin Grabnar bere sodobno slovensko dramo
Alja Lobnik, 11. 8. 2017
Alja Lobnik bere sodobno slovensko dramo
Diana Koloini, 11. 8. 2017
Diana Koloini bere sodobno slovensko dramo
Nejc Rožman Ivančič, 18. 8. 2017
Nejc Rožman Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Igor Samobor, 18. 8. 2017
Igor Samobor bere sodobno slovensko dramo
Pia Brezavšček, 29. 8. 2010
Dnevnik dežurnega cinika
Pia Brezavšček, SiGledal, 8. 4. 2011
Slovenska drama na mednarodnem trgu
Pia Brezavšček, Sigledal , 22. 6. 2010
Reprezentanca in reprezentacija nekega naroda