Miha Marek, 25. 8. 2017

Miha Marek bere sodobno slovensko dramo

Prevajalec in pisec Miha Marek je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejel iz rok Pie Brezavšček. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskal bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločil, da obiskovalcem portala v branje priporoči teksta Vse življenje Andreje Zelinka in Ampak Dane Zalke Grabnar.
:
:

Miha Marek / Foto: Saška Rakef in Petra Veber

V branje priporočam dve besedili: Vse življenje Andreje Zelinka in Ampak Dane Zalke Grabnar.

Pred desetletjem, v prvih letih pregleja, sem imel priložnost obe drami brati daljši čas in pobližje. Cenil sem ju takrat in ju tudi danes: ker sta obe edinstven izraz osebnosti dramatičark, kar se kaže v odrski govorici, konfliktih, humorju in še čem.

Andrejina drama je destilat »gospodinjske« usode vseh ljudi, ki se odločijo za skupno življenje in ga potem celo živijo – vse življenje. Vztrajanje v razmerju, vsakodnevno nošenje vse teže skupne zgodovine, poskusi komunikacije kljub neštetim nesporazumom in razočaranjem skozi leta: je to inercija ali herojstvo?

Zalkina drama je analiza potrebe človeka po stiku: po komunikaciji z nekom, ki ti odgovarja. Jonatan to potrebo nosi vsem vidno, kot narobe obrnjen suknjič. Kdor ne živi na odru kot on, si tega ne more privoščiti: mora se zadrževati, da se njegova »histerična« zahteva do drugih ne kaže. Je sramotno potrebovati druge, da zapolniš sebe?

Zahvaljujem se Pii za nominacijo. Štafeto predajam Kaji Pinter, ki dramatiko bere, piše in študira na drugostopenjskem študiju dramaturgije – ker občudujem njen pogum na tej novi poti.

Povezavi:

Andreja Zelinka, Zalka Grabnar, Vse življenje, Ampak Dane

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Mojca Dimec, 25. 8. 2017
Mojca Dimec bere sodobno slovensko dramo
Alja Lobnik, 11. 8. 2017
Alja Lobnik bere sodobno slovensko dramo
Tin Grabnar, 11. 8. 2017
Tin Grabnar bere sodobno slovensko dramo
Mithra Strojan Rot, 25. 8. 2017
Mithra Strojan Rot bere sodobno slovensko dramo
Neža Vidmar, 25. 8. 2017
Neža Vidmar bere sodobno slovensko dramo
Dorian Šilec Petek, 25. 8. 2017
Dorian Šilec Petek bere sodobno slovensko dramo
Igor Samobor, 18. 8. 2017
Igor Samobor bere sodobno slovensko dramo
Nejc Rožman Ivančič, 18. 8. 2017
Nejc Rožman Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Diana Koloini, 11. 8. 2017
Diana Koloini bere sodobno slovensko dramo
Pia Brezavšček, 18. 8. 2017
Pia Brezavšček bere sodobno slovensko dramo
Urška Brodar, 11. 8. 2017
Urška Brodar bere sodobno slovensko dramo
Tjaša Črnigoj, 7. 7. 2017
Tjaša Črnigoj bere sodobno slovensko dramo
Pia Brezavšček, 18. 8. 2017
Pia Brezavšček bere sodobno slovensko dramo
Eva Nina Lampič, 7. 7. 2017
Eva Nina Lampič bere sodobno slovensko dramo
Urša Adamič, 11. 8. 2017
Urša Adamič bere sodobno slovensko dramo
Tin Grabnar, 11. 8. 2017
Tin Grabnar bere sodobno slovensko dramo
Alja Lobnik, 11. 8. 2017
Alja Lobnik bere sodobno slovensko dramo
Diana Koloini, 11. 8. 2017
Diana Koloini bere sodobno slovensko dramo
Nejc Rožman Ivančič, 18. 8. 2017
Nejc Rožman Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Igor Samobor, 18. 8. 2017
Igor Samobor bere sodobno slovensko dramo