O Sigledal

SiGledal je spletni portal uprizoritvene dejavnosti, katerega poslanstvo je promovirati ustvarjalnost na področju uprizoritvene umetnosti, zainteresirani javnosti nuditi brezplačne in dnevno ažurirane vsebine, namenjene informiranju, izobraževanju in raziskovanju, ter arhivirati, ohranjati in zagotavljati spletno dostopnost do slovenske gledališke dediščine.

Ustanovitelji (8. februar 2007), avtorji in vodje portala so Samo M. Strelec, Gregor Matevc in Tamara Matevc. Nosilec portala je zavod Novi ZATO., od 1. januarja 2010 pa ga kot javni kulturni program informacijske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti sofinancira Ministrstvo za kulturo. Sodelavci v zadnjih letih: Ana Arhar Finžgar, Urška Bračko, Ana Marija Germ Borko, Maša Majcen, Maruša Mugerli Lavrenčič, Andraž Polončič Ruparčič, Sanja Tevž.

KONTAKT: sigledal@gmail.com

Portal sestavlja osem sklopov: Aktualno, Radijske igre, Kritika, Digitalne razstave, Repertoar, Wiki, Dramski teksti in Slovenska dramatika v prevodih (Slovene Drama in Translation).

Sklop  Aktualno prinaša informacije o aktualnem dogajanju na slovenskih odrih in zaodrjih.

Sklop Radijske igre – v sodelovanju z RTV Slovenija. Po seznamu radijskih iger je mogoče brskati s pomočjo iskalnika, ki omogoča iskanje po različnih parametrih (avtor, naslov, režiser, kategorija). Zbirka se s pomočjo avtomatiziranega skripta, ki preverja dostopnost zvočnih posnetkov, dnevno dopolnjuje. Prenos podatkov o radijskih igrah ter dopolnjevanje z novimi igrami potekata torej samodejno glede na dostopnost in ažurnost radijskih feedov oziroma virov podatkov. 

V sklopu Kritika od 7. 9. 2021 domuje portal Kritika v produkciji Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI). Portal Kritika ima kot prostor za referenčno kritiko, recenzije in refleksijo uprizoritvenih umetnosti štiri podstrani: Uprizoritve, Teksti,  Mnenja in Mala šola kritike.

V sklopu Digitalne razstave so gradiva (fotografije, članki, kostumske in scenske skice, gledališki listi, odmevi, video in avdio odlomki) na osnovi avtorskega izbora kuratorja postavljena v različne tematske zgodbe in kontekste.

V sklopu Repertoar, ki nastaja v partnerstvu s Slovenskim gledališkim inštitutom, je mogoče brskati po podatkih o preteklih produkcijah slovenskega profesionalnega in polprofesionalnega gledališča. 

Sklop Wiki je spletna enciklopedija slovenskega gledališča, ki jo gradijo gledališki ustvarjalci, raziskovalci in tudi publika.

Sklop Slovenska dramatika v prevodih (Slovene Drama in Translation) je zasnovan po vzoru nekaterih drugih evropskih držav (npr. Nemčije, Finske) kot referenčna točka za seznanjanje strokovne publike s sodobno dramsko pisavo. Nastaja in raste v sodelovanju štirih partnerjev (Slovenski gledališki inštitut, Prešernovo gledališče Kranj, Novi Zato. in Združenje dramskih umetnikov Slovenije). Predstavlja vstopno točko za tuje direktorje gledališč, dramaturge, vodje festivalov ipd., ki bodo na enem mestu dobili vpogled v našo dramsko pisavo.

 ODMEVI V MEDIJIH: