Anja Novak, 12. 5. 2017

Anja Novak bere sodobno slovensko dramo

Igralka Anja Novak, članica ansambla Slovenskega mladinskega gledališča, je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejela iz rok Maje Šorli. S pomočjo SiGledalovega iskalnika brska po bazi sodobnih slovenskih dramskih besedil in danes obiskovalcem portala v branje priporoča tekste Simone Semenič, Tiborja Hrsa Pandurja in Nebojše Pop-Tasića, obljublja pa, da se še oglasi.
:
:

Anja Novak: Moja srčna votlina / Foto: Dežurni zdravnik

Kaj se je dotaknilo mojega srca?

SiGledal šefi me bodo fentali, ker tako zelo zamujam z odgovorom.

Hvala, Maja Šorli, da si mi predala štafeto in me potisnila v to dramo »preberi 140 besedil v enem tednu«. Ampak ti odpustim, ker si mi z nominacijo baje tudi popihala na dušo.

Igralec je atlet svojega srca.

In sem brala pa gledala, kaj bi bilo za mojega atleta vznemirljivo in kaj bi priporočila v branje.

Več stvari.

Recimo Simona Semenič, Jaz žrtev. Haha ... pomislila sem, da bi se tekst lahko bral tudi kot drama za vse kadilce, ki so žrtve vse številnejših protikadilskih ukrepov. Kakorkoli, vedno znova me navdušuje Simonin občutek za virtuozno podajanje zgodbe, ki seže do srca. Pri tem tekstu gre za humorno, a mestoma grenko in močno prvoosebno izpoved v enem dihu. Všeč mi je distanca, s katero se loti vseh problemov, a hkrati do njih ne ostaja hladna. Prav zaradi teh dejstev pa pripovedovalka ostaja v nenehnem konfliktu sama s seboj zaradi oddaljevanja (morda bežanja) in hkrati neizogibne vpetosti. Tekst je tudi zanimiv igralski monološki izziv.

Spet Simona Semenič, 1981. Gre za plastovit in zahteven dramski tekst, ki pa nosi - tako kot tudi vsi ostali Simonini teksti - kvaliteto lahkotnosti. Ni pretenciozen, a kljub temu seže daleč in te po dozi te, morda navidezne lahkotnosti useka z macolo po glavi. Duhovit in pretresljiv, aktualen in uprizoritveno vznemirljiv. Bil je tudi diplomski material našega razreda ob zaključevanju akademije in lahko iz prve roke povem, da ponuja izredno bogat domišljijski svet in razpira široko polje igrivosti in svobode. Tako za igralca oz. ustvarjalca kot tudi za gledalca, ki zadeve potem reflektira in aplicira na svoje življenje in izkušnje. Vsebinsko močna zgodba.

Dalje. Tibor Hrs Pandur, Sen 59. Čudovito brisanje meje med sanjami in budnostjo, mamljiv dialog in inteligenten smisel za humor. Zaljubljiv tekst. Spet nosi tisto kvaliteto, ki jo ljubim v umetnosti, in sicer občutek svobode in igrivosti. Pa četudi gre za konflikt ali napetost v vsebinskem smislu, toda v pristopu k pisanju se čutita svoboda in igrivost. Na tak način je igralec ali bralec že v večji meri motiviran za nadaljnje ustvarjanje ali pa razmišljanje o tekstu. Všeč mi je tudi poetičnost teksta, ki pa ne zapade v hermetičnost, kar se velikokrat zgodi, ko želi nekdo ufurat poezijo v obliko dramskega teksta.

Još. Nebojša Pop-Tasić, Blaznost igre. Všeč mi je vzpostavljanje sanjskega sveta kot realnosti in igra s tem, da je potemtakem vse mogoče. Kabaret nočnih mor pravzaprav. In spomni me na Shakespearja »We are such stuff as dreams are made on«. Ponuja veliko uprizoritvenih možnosti in veliko iztočnic za razmišljanje post festum. Rada imam glasbo v teatru in tukaj se razpira možnost za songe in monološka struktura daje mnogo asociacij, v kaj vse bi lahko šla uprizoritev. Rada imam tekste, ki me inspirirajo.

Joj, samo nisem še vsega prebrala, ogromno je vsega, a se lahko še oglasim s kakim komentarjem?

z brusnicami

Anja

Povezave:

Nebojša Pop-Tasić, Tibor Hrs Pandur, Simona Semenič

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Matevž Biber, 19. 5. 2017
Matevž Biber bere sodobno slovensko dramo
Barbara Hieng Samobor, 28. 4. 2017
Barbara Hieng Samobor bere sodobno slovensko dramo
Mojca Kreft, 28. 4. 2017
Mojca Kreft bere sodobno slovensko dramo
Matej Bogataj, 12. 5. 2017
Matej Bogataj bere sodobno slovensko dramo
Marko Bratuš, 12. 5. 2017
Marko Bratuš bere sodobno slovensko dramo
Simona Hamer, 14. 4. 2017
Simona Hamer bere sodobno slovensko dramo
Maja Šorli, 28. 4. 2017
Maja Šorli bere sodobno slovensko dramo
Mojca Jan Zoran, 21. 4. 2017
Mojca Jan Zoran bere sodobno slovensko dramo
Jernej Potočan, 5. 5. 2017
Jernej Potočan bere sodobno slovensko dramo
Tomaž Toporišič, 28. 4. 2017
Tomaž Toporišič bere sodobno slovensko dramo
Jure Gantar, 12. 5. 2017
Jure Gantar bere sodobno slovensko dramo
Blaž Lukan, 12. 5. 2017
Blaž Lukan bere sodobno slovensko dramo
Mojca Redjko, 12. 5. 2017
Mojca Redjko bere sodobno slovensko dramo
Urška Brodar, 11. 8. 2017
Urška Brodar bere sodobno slovensko dramo
Zala Dobovšek, 26. 5. 2017
Zala Dobovšek bere sodobno slovensko dramo
Iza Strehar, 19. 5. 2017
Iza Strehar bere sodobno slovensko dramo
Petra Pogorevc, 19. 5. 2017
Petra Pogorevc bere sodobno slovensko dramo
Maruša Majer, 19. 5. 2017
Maruša Majer bere sodobno slovensko dramo
Matevž Biber, 19. 5. 2017
Matevž Biber bere sodobno slovensko dramo
Nina Šorak, 26. 5. 2017
Nina Šorak bere sodobno slovensko dramo
Nina Mitrović, 2. 6. 2017
Nina Mitrović bere sodobno slovensko dramo
Andreja Kovač, 26. 5. 2017
Andreja Kovač bere sodobno slovensko dramo
Dubravko Mihanović, 26. 5. 2017
Dubravko Mihanović bere sodobno slovensko dramo
Jasna Pintarič, 9. 6. 2017
Jasna Pintarič bere sodobno slovensko dramo
Tomi Janežič, 9. 6. 2017
Tomi Janežič bere sodobno slovensko dramo
Anđela Vidović, 9. 6. 2017
Anđela Vidović bere sodobno slovensko dramo
Lea Kukovičič, 9. 6. 2017
Lea Kukovičič bere sodobno slovensko dramo
Nejc Gazvoda, 23. 6. 2017
Nejc Gazvoda bere sodobno slovensko dramo
Jaša Koceli, 16. 6. 2017
Jaša Koceli bere sodobno slovensko dramo
Maša Pelko, 16. 6. 2017
Maša Pelko bere sodobno slovensko dramo
Primož Ekart, 16. 6. 2017
Primož Ekart bere sodobno slovensko dramo
Darja Reichman, 23. 6. 2017
Darja Reichman bere sodobno slovensko dramo
Eva Kraševec, 23. 6. 2017
Eva Kraševec bere sodobno slovensko dramo
Nebojša Pop Tasić, 30. 6. 2017
Nebojša Pop Tasić bere sodobno slovensko dramo
Lejla Švabič, 30. 6. 2017
Lejla Švabič bere sodobno slovensko dramo
Marinka Poštrak, 30. 6. 2017
Marinka Poštrak bere sodobno slovensko dramo
Igor Tretinjak, 30. 6. 2017
Igor Tretinjak bere sodobno slovensko dramo
Tereza Gregorič, 7. 7. 2017
Tereza Gregorič bere sodobno slovensko dramo
Tjaša Črnigoj, 7. 7. 2017
Tjaša Črnigoj bere sodobno slovensko dramo
Pia Brezavšček, 18. 8. 2017
Pia Brezavšček bere sodobno slovensko dramo
Eva Nina Lampič, 7. 7. 2017
Eva Nina Lampič bere sodobno slovensko dramo
Urša Adamič, 11. 8. 2017
Urša Adamič bere sodobno slovensko dramo
Tin Grabnar, 11. 8. 2017
Tin Grabnar bere sodobno slovensko dramo
Alja Lobnik, 11. 8. 2017
Alja Lobnik bere sodobno slovensko dramo
Diana Koloini, 11. 8. 2017
Diana Koloini bere sodobno slovensko dramo
Nejc Rožman Ivančič, 18. 8. 2017
Nejc Rožman Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Igor Samobor, 18. 8. 2017
Igor Samobor bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 23. 1. 2021
Zapisi iz brloga: Anja Novak
Anja Novak, 16. 6. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo