Eva Kraševec, 23. 6. 2017

Eva Kraševec bere sodobno slovensko dramo

Dramaturginja SNG Drama Ljubljana Eva Kraševec je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejela iz rok Jaše Kocelija. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Nemi liki Simone Hamer.
:
:

Eva Kraševec / Foto: Osebni arhiv

Nemi liki Simone Hamer so eno tistih besedil, ki ne pristajajo na konvencijo in se podajajo v neznano. Prav zato so njene igre vznemirljive in tako drugačne. Vrtiljaki asociacij, ki zadenejo z rahločutnostjo. Hodijo po robu dramskega, se od njega tudi odlepijo, a vedno znova navežejo stik. Nekakšen dramski tok zavesti, pa vendar na robu zavednega. Fragmentarna dramaturgija, odbleski realnosti, ključni prizori določenega lika, asociativni nizi, ki jih prešije referenca na sliko priznanega slikarja ali hit znanega izvajalca. Nekako ji uspe spregovoriti prav prek tistega nevidnega, včasih nezaznavnega, odrinjenega, potlačenega … Nemi liki imajo močen razlog za svoj obstoj tako v dramskem kot v političnem smislu, saj spregovorijo o nečem, česar nočemo videti. Protagonistov ne manjka – naloga za vse potencialne bralce: Preštej protagoniste Nemih likov, preštej jih tudi sicer, neme like, ne samo v igri … ni jih malo. Simona med pisanje vstavlja miselne preskoke, hipne odmike, ki ustvarjajo bliskovite potujitvene učinke ter spodbujajo k razmišljanju. Njeno pisanje je na prvi pogled lahkotno in brez dramske peze, političnost ni le njen osrednji tematski zastavek, temveč način pisanja. Včasih prikrit, a vedno prisoten. Njena besedila predvidevajo pozornega in občutljivega bralca. In inventivnega, drznega ter svobodnega ustvarjalca.

Podnaslov, s katerim Simona pogosto precizira temo svoje raziskave, je pri Nemih likih citat iz Splošne deklaracije človekovih pravic: »Nemi liki ali Kako se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje«. Podnaslov je precizen, prav tako kot citatno vodilo, ki ga razumem kot avtoričino stališče: »Obstajajo različne vrste slepote; slepota zaradi pomanjkanja ali zaradi preobilice luči.« Nemi liki so zame eno tistih besedil, ki raziskujejo in se igrajo, vendar tega ne počnejo brez smotra in mi zato osmišljajo sodobno dramsko pisanje.

Bralno štafeto podajam Alji Lobnik, ker me zanima, kaj bo napisala.

Povezava: Simona Hamer: Nemi liki

Simona Hamer, Nemi liki

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Barbara Hieng Samobor, 28. 4. 2017
Barbara Hieng Samobor bere sodobno slovensko dramo
Mojca Kreft, 28. 4. 2017
Mojca Kreft bere sodobno slovensko dramo
Tomi Janežič, 9. 6. 2017
Tomi Janežič bere sodobno slovensko dramo
Jasna Pintarič, 9. 6. 2017
Jasna Pintarič bere sodobno slovensko dramo
Maja Šorli, 28. 4. 2017
Maja Šorli bere sodobno slovensko dramo
Mojca Jan Zoran, 21. 4. 2017
Mojca Jan Zoran bere sodobno slovensko dramo
Dubravko Mihanović, 26. 5. 2017
Dubravko Mihanović bere sodobno slovensko dramo
Nina Mitrović, 2. 6. 2017
Nina Mitrović bere sodobno slovensko dramo
Nina Šorak, 26. 5. 2017
Nina Šorak bere sodobno slovensko dramo
Simona Hamer, 14. 4. 2017
Simona Hamer bere sodobno slovensko dramo
Primož Ekart, 16. 6. 2017
Primož Ekart bere sodobno slovensko dramo
Anja Krušnik Cirnski, 26. 5. 2017
Anja Krušnik Cirnski bere sodobno slovensko dramo
Ana Kovačič, 26. 5. 2017
Ana Kovačič bere sodobno slovensko dramo
Maša Pelko, 16. 6. 2017
Maša Pelko bere sodobno slovensko dramo
Andreja Kovač, 26. 5. 2017
Andreja Kovač bere sodobno slovensko dramo
Jaša Koceli, 16. 6. 2017
Jaša Koceli bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 16. 6. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Maruša Majer, 19. 5. 2017
Maruša Majer bere sodobno slovensko dramo
Iza Strehar, 19. 5. 2017
Iza Strehar bere sodobno slovensko dramo
Petra Pogorevc, 19. 5. 2017
Petra Pogorevc bere sodobno slovensko dramo
Zala Dobovšek, 26. 5. 2017
Zala Dobovšek bere sodobno slovensko dramo
Darja Reichman, 23. 6. 2017
Darja Reichman bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 12. 5. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Jure Gantar, 12. 5. 2017
Jure Gantar bere sodobno slovensko dramo
Blaž Lukan, 12. 5. 2017
Blaž Lukan bere sodobno slovensko dramo
Mojca Redjko, 12. 5. 2017
Mojca Redjko bere sodobno slovensko dramo
Nejc Gazvoda, 23. 6. 2017
Nejc Gazvoda bere sodobno slovensko dramo
Tatjana Ažman, 16. 6. 2017
Tatjana Ažman bere sodobno slovensko dramo
Matej Bogataj, 12. 5. 2017
Matej Bogataj bere sodobno slovensko dramo
Marko Bratuš, 12. 5. 2017
Marko Bratuš bere sodobno slovensko dramo
Matevž Biber, 19. 5. 2017
Matevž Biber bere sodobno slovensko dramo
Lea Kukovičič, 9. 6. 2017
Lea Kukovičič bere sodobno slovensko dramo
Jernej Potočan, 5. 5. 2017
Jernej Potočan bere sodobno slovensko dramo
Tomaž Toporišič, 28. 4. 2017
Tomaž Toporišič bere sodobno slovensko dramo
Anđela Vidović, 9. 6. 2017
Anđela Vidović bere sodobno slovensko dramo
Urška Brodar, 11. 8. 2017
Urška Brodar bere sodobno slovensko dramo
Nebojša Pop Tasić, 30. 6. 2017
Nebojša Pop Tasić bere sodobno slovensko dramo
Lejla Švabič, 30. 6. 2017
Lejla Švabič bere sodobno slovensko dramo
Marinka Poštrak, 30. 6. 2017
Marinka Poštrak bere sodobno slovensko dramo
Igor Tretinjak, 30. 6. 2017
Igor Tretinjak bere sodobno slovensko dramo
Tereza Gregorič, 7. 7. 2017
Tereza Gregorič bere sodobno slovensko dramo
Tjaša Črnigoj, 7. 7. 2017
Tjaša Črnigoj bere sodobno slovensko dramo
Pia Brezavšček, 18. 8. 2017
Pia Brezavšček bere sodobno slovensko dramo
Eva Nina Lampič, 7. 7. 2017
Eva Nina Lampič bere sodobno slovensko dramo
Urša Adamič, 11. 8. 2017
Urša Adamič bere sodobno slovensko dramo
Tin Grabnar, 11. 8. 2017
Tin Grabnar bere sodobno slovensko dramo
Alja Lobnik, 11. 8. 2017
Alja Lobnik bere sodobno slovensko dramo
Diana Koloini, 11. 8. 2017
Diana Koloini bere sodobno slovensko dramo
Nejc Rožman Ivančič, 18. 8. 2017
Nejc Rožman Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Igor Samobor, 18. 8. 2017
Igor Samobor bere sodobno slovensko dramo
Sprašuje: Eva Kraševec, 20. 12. 2007
Pogovor s tujino: Maja Pelević
Sprašujeta Darja Dominkuš in Eva Kraševec, 29. 1. 2010
Rada opazujem ljudi
Eva Kraševec, 14. 2. 2013
Bezgova pravljica