Mojca Dimec, 25. 8. 2017

Mojca Dimec bere sodobno slovensko dramo

Mojca Dimec, profesorica na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, gledališka in filmska smer, kjer poučuje teorijo in zgodovino drame in gledališča, vodi impro delavnico in režira srednješolske učne uprizoritve, je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejela iz rok Nejca Rožmana Ivančiča. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Simone Semenič sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije.
:
:

Mojca Dimec / Foto: Nada Žgank

Najlepša hvala kolegu Nejcu z Gimnazije Nova Gorica, sosnovalcu prenove gledališke in filmske gimnazije, ki v naslednjem šolskem letu 17/18 z novim vetrom napenja naša učna jadra.

Ko sem izvedela, da sem nominirana za štafetno igro branja slovenske dramatike, sem najprej pomislila na Tita (čas kislih kumaric … bila sem na hrvaškem morju), nato pa na Simono Semenič in na njeno besedilo sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije. Na Tita zato, ker sem kot otrok sanjarila, da tečem v štafeti za Tita, na Simono pa, ker je kultna avtorica, ki z vsakim svojim besedilom ponuja navdihujoče besedilno jedro z neštetimi uprizoritvenimi zmožnostmi. Simona Semenič je tudi največkrat izvoljena dramatičarka, sama pa sem še iz tistih feminističnih časov, ko je bilo žensk, ki bi pisale dramatiko na prelomu stoletja, tako malo, da je to dejstvo postalo tema raziskovalnih nalog. Zdaj so dramske vsebine, ki jih prej ni bilo in jih pišejo ženske, nepogrešljive za razvoj slovenskega gledališča. In veseli me, da lahko temu sledim.

Kot profesorica zelo pragmatično vsako leto iščem ustrezno temo, vsebino in ne nazadnje dramsko besedilo, ki bi bilo tako izzivalno in omogočilo množični in solidarni vstop dijakinj in dijakov vseh letnikov gimnazije na oder. In že sanjarim o tem, da bi skupaj z dijakinjami (čez sto jih je) in dijaki (kakšnih dvajset) in soustvarjalci, profesoricami in profesorji uprizorila Simonino besedilo sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije. Gre za besedilo, ki s spletom različnih uprizoritvenih poetik presega domišljijo učnih načrtov. Omogoča kolektivno bralno izkušnjo s hahljanjem za vse generacije, širok izbor odnosov, ravno prav dolgih za preizkus oblikovanja ali zamenjevanja vlog, tako ženskih kot moških, gledaliških ali filmskih, simultano dogajanje in stalno odrsko opravilo, tako vsakdanje, žensko, večinoma skrito in nujno za soldate in une tam gor: lupljenje krompirja. Dodana je preživetvena strategija. Kot da bi od začetka časov nastajal en tak odrski fast food kiosk za ocvrti krompirček.

Štafeto predajam dijakinji Briti Bautin, eni od kuharic (ne vem, ali že pozna vse tehnike lupljenja krompirja), ki me razveseljuje s svojo eruptivno radovednostjo, zato se veselim njenega poročila.

Povezava: Simona Semenič: sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije

Simona Semenič, sedem kuharic štirje soldati in tri sofije

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Mithra Strojan Rot, 25. 8. 2017
Mithra Strojan Rot bere sodobno slovensko dramo
Neža Vidmar, 25. 8. 2017
Neža Vidmar bere sodobno slovensko dramo
Alja Lobnik, 11. 8. 2017
Alja Lobnik bere sodobno slovensko dramo
Tin Grabnar, 11. 8. 2017
Tin Grabnar bere sodobno slovensko dramo
Urška Brodar, 11. 8. 2017
Urška Brodar bere sodobno slovensko dramo
Tina Potočnik Vrhovnik, 18. 8. 2017
Tina Potočnik Vrhovnik bere sodobno slovensko dramo
Dorian Šilec Petek, 25. 8. 2017
Dorian Šilec Petek bere sodobno slovensko dramo
Igor Samobor, 18. 8. 2017
Igor Samobor bere sodobno slovensko dramo
Nejc Rožman Ivančič, 18. 8. 2017
Nejc Rožman Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Urša Adamič, 11. 8. 2017
Urša Adamič bere sodobno slovensko dramo
Diana Koloini, 11. 8. 2017
Diana Koloini bere sodobno slovensko dramo
Karin Kristan, 8. 9. 2017
Karin Kristan bere sodobno slovensko dramo
Miha Marek, 25. 8. 2017
Miha Marek bere sodobno slovensko dramo
Andreja Gombač, 1. 9. 2017
Andreja Gombač bere sodobno slovensko dramo
Yulia Roschina, 8. 9. 2017
Yulia Roschina bere sodobno slovensko dramo
Brina Klampfer, 15. 9. 2017
Brina Klampfer bere sodobno slovensko dramo
Nik Škrlec, 15. 9. 2017
Nik Škrlec bere sodobno slovensko dramo
Tadeja Rebek, 22. 9. 2017
Tadeja Rebek bere sodobno slovensko dramo
Amelia Kraigher, Mojca Dimec, Andrej Godec, Natalija Pihler, Bojana Leskovar, Ana Perne, Jedrt Jež Furlan, Alenka Arko, Maja Megla, Barbra Drnač, 22. 8. 2012
Spominska knjiga