Jaka Smerkolj Simoneti

Foto: Lucija Rosc

Jaka Smerkolj Simoneti (1997) zaključuje magistrska študija gledališke režije in dramaturgije. Poleg praktičnega dela v uprizoritvenih procesih ga najbolj zanima refleksija sodobnih gledaliških pojavov in njihovo zgodovinjenje.

Avtorjevi prispevki