Portal kritika

Portal Kritika je prostor za referenčno kritiko, recenzije in refleksijo uprizoritvenih umetnosti.

Gledališče se zaveda nujnosti kontinuirane, strokovne, na jasnih kriterijih utemeljene poglobljene recenzije svojega delovanja. Zato želi spletni portal Kritika ponuditi strokovno, konsistentno, ažurno, prodorno in neodvisno kritiško misel, ki služi tako (samo)refleksiji uprizoritvenih umetnosti kot tudi zgodovinjenju (minljivih) uprizoritev. Kar ostane za posamezno uprizoritvijo, so živ gledalčev spomin, vizualni materiali in kritiški zapisi. Danes smo priča hiperprodukciji umetnosti in vedno manjšemu prostoru za kritično presojo v osrednjih medijih ter tiskanih izdajah. Portal Kritika vstopa na medijsko prizorišče zato, da bi ponudil prostor kritiški refleksiji in sodeloval pri njenem razvoju.

Pomembna poslanstva Kritike so: konstruktiven dialog z uprizoritvenimi umetnostmi, strokovna presoja, izhodišča za samopremislek in razvoj, usmerjanje in vzgoja gledalca, odpiranje drugačnih pogledov na videno/doživeto. Predvsem pa portal Kritika stroki ponuja prostor, kjer lahko neodvisno in prostorsko neomejeno razvija kritiško misel o sodobni uprizoritveni umetnosti.

Različni formati, načini spremljanja, kriteriji, pristopi, pogledi, tudi ob istih predstavah, bodo bistveno prispevali k odpiranju prostora dialoga ter k razvoju ne le področja kritike, temveč celotnega gledališkega področja.

 

Portal Kritika ima tri podstrani:

Kritika – osrednji del portala, na katerem so objavljene kritike posameznih predstav profesionalnih slovenskih gledaliških ustvarjalcev, predvsem institucionalnih in vidnejših neinstitucionalnih producentov.
Mnenja – podstran je namenjena daljšim mnenjskim zapisom, intervjujem, pregledom sezon, odmevom z gostovanj slovenskih gledališčnikov v mednarodnem prostoru in odmevom z gostovanj tujih presežnih gledaliških dogodkov v Sloveniji, poročilom s tujih gledaliških festivalov, esejističnim zapisom o slovenskem gledališču in gledališki produkciji.
Mala šola kritike – podstran je namenjena objavi kritiških zapisov mladih kritikov, ki nastajajo v okviru delavnic in seminarjev kritiškega pisanja. Namen te podstrani je vzpostaviti prostor za javno objavo in s tem tudi za primerjavo, pridobivanje izkušenj in razvoj mladega pisca.

 

dr. Rok Andres, glavni in odgovorni urednik, 7. 9. 2021

Avtorice in avtorji



Foto: osebni arhiv

Evelin Bizjak

Evelin Bizjak (1992) je diplomirana komparativistka in študentka magistrskega programa dramaturgije in scenskih umetnosti. Ukvarja se s praktično dramaturgijo, dramskim pisanjem, teorijo gledališča in kritično refleksijo gledališkega ustvarjanja.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Matej Bogataj

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: osebni arhiv

Rok Bozovičar

Rok Bozovičar (1989) deluje kot gledališki kritik, urednik, pisec, praktični dramaturg, vključeni kritik, moderator. Od leta 2021 je sourednik revije Maska in spletnega portala Neodvisni – teritorij sodobnih scenskih umetnosti. – Več o avtorju

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: osebni arhiv

Lara Ekar Grlj

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: osebni arhiv

Tomaž Gržeta

Tomaž Gržeta (1986) je muzikolog in umetnostni zgodovinar, ki od leta 2009 deluje kot svobodni publicist - recenzent. Posveča se večinoma klasični glasbi – od komorne in stare glasbe do simfonične glasbe ter opere in baleta – ukvarjal pa se je tudi z zgodovino jugoslovanske popularne glasbe. Prav tako raziskuje tudi povezave med likovno in glasbeno umetnostjo. Svoje prispevke objavlja v časniku Večer ter v spletni reviji Odzven Slovenskega glasbenoinformacijskega centra, pisal pa je tudi za 3. program Radia Slovenija (Program ARS), revijo Glasna Zveze Glasbene mladine Slovenije, Delov štirinajstdnevnik Pogledi ... Bil je zaposlen v Slovenski filharmoniji kot avtor in urednik tiskanih in spletnih publikacij, od leta 2015 pa sodeluje tudi s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija kot avtor koncertnih listov za cikel Kromatika.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: osebni arhiv

Brina Jenček

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Tajda Lipicer

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: Ela Romih

Ana Lorger

Ana Lorger (1995) je diplomirana komparativistka in filozofinja v končevanju magistrskega študija dramaturgije in scenskih umetnosti ter komparativistike. Ukvarja se s pisanjem gledaliških in literarnih kritik, preizkuša v lastnih ustvarjalnih procesih, praktični dramaturgiji, predvsem pa se rada predaja radijskim valovom.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: osebni arhiv

Ivana Maričić

Ivano Maričić (1995) zanimajo presečišča med glasbo in teoretsko psihoanalizo, še posebej glas. Občasno piše kritike in koncertne liste. Je magistra muzikologije, ki trenutno dela kot mlada raziskovalka na ZRC SAZU.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: Gregor Vidmar

Kaja Novosel

Kaja Novosel zaključuje magisterij dramaturgije in scenskih umetnosti na AGRFT. Najrajši se ukvarja s snovanjem dramskih in radijskih besedil, piše pa tudi kritike in recenzije. Je sourednica redakcije Oder na spletni platformi Koridor – križišča umetnosti.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Ana Obreza

Ana Obreza (1990) je poslušalka, opazovalka, bralka, zapisovalka, snovalka, ustvarjalka. Po izobrazbi dramaturginja, po naravi umetnica se največ ukvarja z literaturo, glasbo in gledališčem – raziskuje različne oblike pisanja ter glasbenega snovanja. – Več o avtorici

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: osebni arhiv

Mojca Podlesek

Mojca Podlesek (1995) je diplomirana dramaturginja. Deluje kot sourednica odrske redakcija na spletni platformi Koridor – križišča umetnosti in tekstopiska.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Maša Radi Buh

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: Lucija Rosc

Jaka Smerkolj Simoneti

Jaka Smerkolj Simoneti (1997) zaključuje magistrska študija gledališke režije in dramaturgije. Poleg praktičnega dela v uprizoritvenih procesih ga najbolj zanima refleksija sodobnih gledaliških pojavov in njihovo zgodovinjenje.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Vilma Štritof

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: Larisa Javernik

Nika Švab

Nika Švab je literarna komparitivstka in dramaturginja. Kot samozaposlena v kulturi deluje kot dramaturginja, dramatičarka in kritičarka. Večinoma piše – kritike, refleksije, dramska besedila, analize, članke za gledališke liste in pedagoška gradiva –, občasno tudi performira, moderira, urednikuje in izvršno producira festivale.

Avtorjevi prispevki
Nalagam

Foto: osebni arhiv

Ivana Zajc

Ivana Zajc je literarna raziskovalka, ki deluje na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici in na tamkajšnji Fakulteti za humanistiko. Magistrirala je na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za primerjalno književnost ljubljanske Filozofske fakultete, kjer je tudi doktorirala. Z gledališčem in dramatiko se ukvarja tako kot kritičarka kot tudi v svojih strokovnih razpravah.

Avtorjevi prispevki
Nalagam