Tomaž Gržeta

Foto: osebni arhiv

Tomaž Gržeta (1986) je muzikolog in umetnostni zgodovinar, ki od leta 2009 deluje kot svobodni publicist - recenzent. Posveča se večinoma klasični glasbi – od komorne in stare glasbe do simfonične glasbe  ter opere in baleta), ukvarjal pa se je tudi z zgodovino jugoslovanske popularne glasbe. Prav tako raziskuje tudi povezave med likovno in glasbeno umetnostjo. Svoje prispevke objavlja v časniku Večer ter v spletni reviji Odzven Slovenskega glasbenoinformacijskega centra, pisal pa je tudi za 3. program Radia Slovenija (Program ARS), revijo Glasna Zveze Glasbene mladine Slovenije, Delov štirinajstdnevnik Pogledi ... Bil je zaposlen v Slovenski filharmoniji kot avtor in urednik tiskanih in spletnih publikacij, od leta 2015 pa sodeluje tudi s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija kot avtor koncertnih listov za cikel Kromatika.

Avtorjevi prispevki

Dostojen poklon