Mojca Dimec bere sodobno slovensko dramo

Avtor: Mojca Dimec

Mojca Dimec, profesorica na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, gledališka in filmska smer, kjer poučuje teorijo in zgodovino drame in gledališča, vodi impro delavnico in režira srednješolske učne uprizoritve, je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejela iz rok Nejca Rožmana Ivančiča. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Simone Semenič sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije.


Mojca Dimec / Foto: Nada Žgank

Najlepša hvala kolegu Nejcu z Gimnazije Nova Gorica, sosnovalcu prenove gledališke in filmske gimnazije, ki v naslednjem šolskem letu 17/18 z novim vetrom napenja naša učna jadra.

Ko sem izvedela, da sem nominirana za štafetno igro branja slovenske dramatike, sem najprej pomislila na Tita (čas kislih kumaric … bila sem na hrvaškem morju), nato pa na Simono Semenič in na njeno besedilo sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije. Na Tita zato, ker sem kot otrok sanjarila, da tečem v štafeti za Tita, na Simono pa, ker je kultna avtorica, ki z vsakim svojim besedilom ponuja navdihujoče besedilno jedro z neštetimi uprizoritvenimi zmožnostmi. Simona Semenič je tudi največkrat izvoljena dramatičarka, sama pa sem še iz tistih feminističnih časov, ko je bilo žensk, ki bi pisale dramatiko na prelomu stoletja, tako malo, da je to dejstvo postalo tema raziskovalnih nalog. Zdaj so dramske vsebine, ki jih prej ni bilo in jih pišejo ženske, nepogrešljive za razvoj slovenskega gledališča. In veseli me, da lahko temu sledim.

Kot profesorica zelo pragmatično vsako leto iščem ustrezno temo, vsebino in ne nazadnje dramsko besedilo, ki bi bilo tako izzivalno in omogočilo množični in solidarni vstop dijakinj in dijakov vseh letnikov gimnazije na oder. In že sanjarim o tem, da bi skupaj z dijakinjami (čez sto jih je) in dijaki (kakšnih dvajset) in soustvarjalci, profesoricami in profesorji uprizorila Simonino besedilo sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije. Gre za besedilo, ki s spletom različnih uprizoritvenih poetik presega domišljijo učnih načrtov. Omogoča kolektivno bralno izkušnjo s hahljanjem za vse generacije, širok izbor odnosov, ravno prav dolgih za preizkus oblikovanja ali zamenjevanja vlog, tako ženskih kot moških, gledaliških ali filmskih, simultano dogajanje in stalno odrsko opravilo, tako vsakdanje, žensko, večinoma skrito in nujno za soldate in une tam gor: lupljenje krompirja. Dodana je preživetvena strategija. Kot da bi od začetka časov nastajal en tak odrski fast food kiosk za ocvrti krompirček.

Štafeto predajam dijakinji Briti Bautin, eni od kuharic (ne vem, ali že pozna vse tehnike lupljenja krompirja), ki me razveseljuje s svojo eruptivno radovednostjo, zato se veselim njenega poročila.

Povezava: Simona Semenič: sedem kuharic, štirje soldati in tri sofije


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/mojca-dimec-bere-sodobno-slovensko-dramo