Novice

(Gostujoče pero) - Biti ali ne biti, to zdaj tu ni več vprašanje. Nič bivati, nič sanjati, a vendarle živeti. Živeti z mnogoterimi spomini in sedanjostmi. Več

Na rampi

Pregrade

»Izvirna umetnost ne potrebuje proklamacij; svoje delo izvršuje v tišini.« – Marcel Proust Več

Kolumne

Kadar se podaš na tako gledališko pot, kot se je igralec, lutkar, režiser, kasneje umetniški vodja in direktor majhnega, a prodornega gledališča, namenil iti in hkrati »šel« na popotovanje v neznano, je treba imeti voljo, zamisli, sodelavce, prijatelje, ki verjamejo v uspeh. Več

Na rampi

Robert Waltl

... v gledališču ni dovoljeno sovražiti – vsaj dramaturgu ne. Več

Na rampi

Igor Lampret je bil predstavnik sodobne dramaturške misli, lastne ustvarjalne in interpretacijske podobe in dramaturgije kot ene izmed gledaliških umetnosti. Več

Na rampi

Igor Lampret

Bil je eden tistih razumnikov-umetnikov, ki je pripadal otrokom in odraslim, živel v svetu sanj in svetu trde resničnosti. Več

Na rampi

Nace Simončič

Kritik bi rekel, umirjeno in brez pretresov. Več

Na rampi

Mnogo je zamolčanega, kot da je lutka, ki tudi sama molči, zazrta v svoj intelektualni molk, nekaj manjvrednega!? Več

Na rampi

Uspeh je bil vselej delo drugih. Porazi samo moji. Več

Na rampi

"Nič več ne bo tako, kot je bilo." Več

Na rampi

Prikaži več