Novice z oznako "Ampak Dane"

Ajda Bračič je nekdanja urednica redakcije za scenske umetnosti spletne platforme Koridor – križišča umetnosti, trenutno zaključuje magistrski študij arhitekture. Z gledališčem jo vežejo zaledje iz gledališke improvizacije, fascinacija s scenografijo in z uresničitvijo neomadeževana želja po dramski igri. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejela iz rok Pie Vatovec. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Ampak Dane Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Zalka Grabnar, Ampak Dane

Tanja Kotnik je profesorica slovenskega jezika in književnosti, ki poučuje slovenščino kot materni ali drugi/tuji jezik na mednarodni šoli v Ljubljani. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejela iz rok Neže Prah Seničar. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Ampak Dane Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Zalka Grabnar, Ampak Dane

Prevajalec in pisec Miha Marek je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejel iz rok Pie Brezavšček. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskal bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločil, da obiskovalcem portala v branje priporoči teksta Vse življenje Andreje Zelinka in Ampak Dane Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Andreja Zelinka, Zalka Grabnar, Vse življenje, Ampak Dane