Novice z oznako "Zalka Grabnar"

Jaka Smerkolj je študent dramaturgije in scenskih umetnosti, občasno tudi pesnik, dramatik ter kritik. Član uredništva študentske revije Adept in zagrizen zagovornik bralne vrednosti dramskih besedil. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejel iz rok Mojce Madon. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskal bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločil, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Okno Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Zalka Grabnar, Okno

Ajda Bračič je nekdanja urednica redakcije za scenske umetnosti spletne platforme Koridor – križišča umetnosti, trenutno zaključuje magistrski študij arhitekture. Z gledališčem jo vežejo zaledje iz gledališke improvizacije, fascinacija s scenografijo in z uresničitvijo neomadeževana želja po dramski igri. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejela iz rok Pie Vatovec. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Ampak Dane Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Zalka Grabnar, Ampak Dane

Rok Vevar, publicist na področju teorije in zgodovine sodobnih scenskih umetnosti ter zgodovinar in arhivar sodobnega plesa, je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejel iz rok Nataše Živković. Ob poglobljenem razmisleku, da je morda nastopil čas za novi Preglej, v branje priporoča besedila Simone Semenič, Simone Hamer, Mihe Mareka, Saške Rakef, Petra Rezmana, Zalke Grabnar in Andreje Zelinka. Več

Izvolimo dramo

Peter Rezman, Miha Marek, Zalka Grabnar, Simona Hamer, Saška Rakef, Andreja Zelinka, Simona Semenič

Tanja Kotnik je profesorica slovenskega jezika in književnosti, ki poučuje slovenščino kot materni ali drugi/tuji jezik na mednarodni šoli v Ljubljani. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejela iz rok Neže Prah Seničar. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Ampak Dane Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Zalka Grabnar, Ampak Dane

Nejc Jezernik se že zadnjih pet let intenzivno ukvarja z gledališko in filmsko igro. Izkušnje si pridobiva kot igralec v Gledališču Zarja Celje in na raznih delavnicah v Sloveniji in tujini. Zadnje leto je začel tudi pisati in prevajati tekste. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejel iz rok Tomaža Krajnca. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskal bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločil, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Nikjer nikoli? Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Zalka Grabnar, Nikjer nikoli?

Prevajalec in pisec Miha Marek je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejel iz rok Pie Brezavšček. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskal bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločil, da obiskovalcem portala v branje priporoči teksta Vse življenje Andreje Zelinka in Ampak Dane Zalke Grabnar. Več

Izvolimo dramo

Andreja Zelinka, Zalka Grabnar, Vse življenje, Ampak Dane

Dramaturginja in dramatičarka Iza Strehar je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejela iz rok Blaža Lukana. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Zalke Grabnar Kogoj Okno. Več

Izvolimo dramo

Zalka Grabnar, Okno

Okno je »kos potice«, kot je podnaslovljena drama, ki nam prinese degustacijo delčka slovenske (verjetno pa tudi geografsko nekoliko širše) kulturne mentalitete. Več

Na rampi

Zalka Grabnar

Avtorica monodrame, ki bo svojo krstno uprizoritev doživela v petek, 30. maja v Gledališču Glej (koprodukcija ŠKUC Gledališča in Gledališča Glej), v režiji Ajde Valcl in igralski briljanci Milana Štefeta. Več

Na rampi

Glej, Zalka Grabnar