m, 15. 6. 2010

Zajetje vseh kontekstov

Matija Solce o kritiki lutkovne predstave: Včasih so lutkovne predstave veliko manj "lutkovne" od klasičnega gledališča.
:
:

Matija Solce

Poleg kratkega opisa karakteristike predstave (in ne povzetka celotne predstave od začetka do konca), bi morala kritika upoštevati različne kontekste:

  • vsebinski kontekst: o čem je in zakaj so ustvarjalci izbrali tako temo ter kako so se z njo soočili in jo uporabili v svoj prid ali obratno
  • gledalec: komu je namenjena in kako je predstava naslovnika izkoristila
  • kontekst gledališke umetnosti: način izražanja, izpovedovanja, kontakta z gledalcem, na kakšen način gledalca manipulira, dramaturgija, igrivost, iluzivnost
  • prostorski kontekst: (kaj pomeni predstava za slovenski prostor, za slovenskega gledalca ali pa v kontekstu lutkovnih gledališč v Sloveniji, Evropi in po svetu); je to pridobitev, nekaj novega, je obogatitev prostora, izhaja iz slovenske ali druge tradicije in kako spreminja sceno ali vpliva na sceno (po celem svetu)
  • kontekst lutkovne umetnosti: predvsem forma: likovna podoba (je pri lutkovnem gledališču pomembnejša) - do katere mere je izkoriščena in širši kontekst smisla uporabljene forme izražanja

"Lutkovnost" predstave pomeni, da je predstava sposobna sprememb načina izražanja in veliko mero iluzivnosti, da je sposobna sprememb perspektiv in da brez zadržkov prehaja skozi različne forme. Za razliko od "klasičnega" gledališča je lutkovna predstava veliko bolj fleksibilna zaradi možnosti uporabe lutk, včasih so lutkovne predstave veliko manj "lutkovne" od klasičnega gledališča.

(Matija Solce)

 

Povezave:

Matija Solce na Repu

Matija Solce

Ivan Peternelj, 8. 4. 2010
Ivan Peternelj
Boris Cavazza, 8. 4. 2010
Boris Cavazza
Tadej Toš, 8. 4. 2010
Tadej Toš
Vojko Belšak, 9. 4. 2010
Vojko Belšak
Vlado Novak, 9. 4. 2010
Vlado Novak
Eva Kraš, 9. 4. 2010
Eva Kraš
Milada Kalezić, 22. 4. 2010
Milada Kalezić
Ksenija Mišič, 22. 4. 2010
Ksenija Mišič
Zvezdana Mlakar, 22. 4. 2010
Zvezdana Mlakar
Petra Govc, 22. 4. 2010
Petra Govc
Blaž Šef, 31. 5. 2010
Blaž Šef
Sigledal, 2. 6. 2010
Kakšno kritiko želi gledalec?
Anita Volčanjšek, SiGledal, 16. 10. 2010
Kriza je lahko za umetnost zelo zdrava
Prevajalca: Peter Lamovec in Tjaša Lampret, 26. 7. 2010
Petkrat bog, Olivijin prizor