Zajetje vseh kontekstov

Avtor: m

Matija Solce o kritiki lutkovne predstave: Včasih so lutkovne predstave veliko manj "lutkovne" od klasičnega gledališča.


Matija Solce

Poleg kratkega opisa karakteristike predstave (in ne povzetka celotne predstave od začetka do konca), bi morala kritika upoštevati različne kontekste:

"Lutkovnost" predstave pomeni, da je predstava sposobna sprememb načina izražanja in veliko mero iluzivnosti, da je sposobna sprememb perspektiv in da brez zadržkov prehaja skozi različne forme. Za razliko od "klasičnega" gledališča je lutkovna predstava veliko bolj fleksibilna zaradi možnosti uporabe lutk, včasih so lutkovne predstave veliko manj "lutkovne" od klasičnega gledališča.

(Matija Solce)

 

Povezave:

Matija Solce na Repu


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/zajetje-vseh-kontekstov