m, 14. 6. 2010

Umestitev dogodka v širši kontekst

Robert Walt o kritiki lutkovne predstave: Želel bi si strastne kritike ...
:
:

Robert Waltl / fotograf Miha Fras

Od gledališke kritike pričakujem(o) avtoriteto njenega avtorja. Intelektualno, etično in estetsko. Pri tem ni nujno, da je skovana z leti in izkušnjami.

Avtoriteto piscu/kritiku daje znanje, ki ga odkrivamo že v njegovih prvih stavkih. Gledališče, še posebej lutkovno je sinteza različnih umetnosti. O njemu je absurdno pisati, če avtor nima močne splošne kulture in ne pozna literature, glasbe, likovne umetnosti, teorije, tehničnih osnov, tehnologije.

Obstaja mnogo novinarjev, pa tudi študentov, ki odlično izpolnjujejo te pogoje. Njim je treba dodati še strast do gledališča kot začimbo brez katere so vsi teksti težko prebavljivi.

Vse to pa je še zmeraj nezadostno brez vpogleda v kontekst. Kritik predstave mora ocenjevati glede na njenpomen v lokalnem prostoru pa tudi na najširši mednarodni sceni. V današnjem času morda ni potrebno, bi bilo pa razveseljivo, da vidi, kaj se igra v Parizu ali Oslu, vsekakor pa mora razpolagati z informacijami, ki so dostopne že najširši publiki.

Pogosto smo priče, da predstave, ki doma naletijo na bled odziv ali so popolnoma neopažene, na mednarodnih festivalih izzivajo odlične reakcije. (So)krivec je najpogosteje kritika, ki ni znala umestiti dogodka v širši kontekst. Priče smo minoriziranju kritike v nekoč javnih, a danes privatnih medijih. Beremo kritike, ki slabo opisujejo predstave v formi šolskih spisov. Predstave za otroke, lutkovne pa še posebej, pa dobivajo še manj prostora in so omejene na stereotipne formulacije o tekstu in naštevanju avtorske ekipe.

Želel bi si, da bi strastne kritike tako kot recimo v New Yorku vabile publiko, da pride v gledališče.

V lutkovnih kritikah bi si želel začutiti »dihec« kleistovske prevzetosti z lutko. In ljubezni do gledališča in gledaliških ustvarjalcev.

(Robert Waltl, Mini teater)

 

Povezave:

Robert Waltl na Geslu 

Robert Waltl

Ivan Peternelj, 8. 4. 2010
Ivan Peternelj
Boris Cavazza, 8. 4. 2010
Boris Cavazza
Tadej Toš, 8. 4. 2010
Tadej Toš
Vojko Belšak, 9. 4. 2010
Vojko Belšak
Vlado Novak, 9. 4. 2010
Vlado Novak
Eva Kraš, 9. 4. 2010
Eva Kraš
Milada Kalezić, 22. 4. 2010
Milada Kalezić
Ksenija Mišič, 22. 4. 2010
Ksenija Mišič
Zvezdana Mlakar, 22. 4. 2010
Zvezdana Mlakar
Petra Govc, 22. 4. 2010
Petra Govc
Blaž Šef, 31. 5. 2010
Blaž Šef
m, 15. 6. 2010
Zajetje vseh kontekstov
Sigledal, 2. 6. 2010
Kakšno kritiko želi gledalec?
Prevajalci: Jaka Čibej, Mira Demšar, Barbara Omahen, 18. 3. 2010
Petkrat bog, Rolfov prizor
Ewelina Eve Smereczyńska, 27. 8. 2011
Evropska prestolnica kulture 2012