Tatjana Brenčič Okorn, 20. 10. 2017

Tatjana Brenčič Okorn bere sodobno slovensko dramo

Tatjana Brenčič Okorn je vzgojiteljica, po izobrazbi tudi učiteljica slovenskega jezika in knjižničarka, ki že slabih štirideset let, z največjim veseljem in ljubeznijo, v vrtcu vzgaja in uči, predvsem pa z gibom, glasbo in besedo spodbuja otroke k ustvarjanju in izražanju. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejela iz rok Anžeta Okorna. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskala bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločila, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Zakaj je polje jezero? Saše Pavček.
:
:

Tatjana Brenčič Okorn / Foto: Osebni arhiv

Presenečena sem in hkrati vesela in ponosna, da je moj Anže, »mojster besede«, kot ga je imenoval njegov predhodnik, štafeto predal meni. Ko sem ob delu vzgojiteljice študirala še slovenščino in knjižničarstvo, ni imel nič proti, ko sem mu, še ne petletnemu, ob pripravah na izpit, ob večerih, po obvezni pravljici, brala še o Sokratu, Platonu, Kantu ...

Če kaj, lahko po toliko letih izkušenj z gotovostjo zatrdim, da pripovedovanje oziroma glasno branje odraslih na tej stopnji nima le književnovzgojnih ciljev, pač pa se hkrati utrjuje otrokova čustvena vez s starši oziroma odraslim, ki mu bere ali pripoveduje, zato ga je treba spodbujati od otrokovih najzgodnejših let do zgodnje mladosti. Prepletenost fizičnega ugodja, občutka varnosti in estetske informacije v najzgodnejših letih je osnova, iz katere izhaja pozitivna naklonjenost do književnosti tudi v kasnejših letih samostojnega branja. Dostop do književnosti otroku omogočajo odrasli, najprej starši, potem vzgojitelj/-ica v vrtcu, učitelj/-ica v šoli in drugi. S pripovedovanjem krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracije nasploh, širimo njegov domišljijski svet in s tem ustvarjamo temelje za večjo samostojnost in ustvarjalnost v razmišljanju, vplivamo na oblikovanje njegovega elementarnega estetskega okusa.

Ni naključje, da sem med besedili na portalu SiGledal izbrala delo vsem dobro znane igralke, pesnice in tudi avtorice dramskih in drugih besedil Saše Pavček – še en dokaz, da kovačeva kobila ni vedno bosa. Prav zaradi poklica, ki ga opravljam, sem izbrala njeno pravljico Zakaj je polje jezero? (Pravljica o skrivnosti Cerkniškega jezera), ki medtem, ko pripoveduje o ljubezni med rahločutno deklico in fantom, sinom sonca in gore, ki so ga kmetje nepravično pregnali z njegovega doma, pojasnjuje skrivnosti presihajočega jezera.

Priporočam jo vsem, še posebej vzgojiteljem in učiteljem, ne samo na Cerkniškem, saj Sašina pravljica v njenem, zame sicer na nekaterih mestih preveč arhaičnem jeziku, spregovori tudi o življenju nasploh, moralnih vrednotah, lepotah narave in ne nazadnje tudi o pomenu pripovedovanja in poslušanja in nam zato lahko – ob različnih priložnostih, v različnih obdobjih naših življenj – razkriva svoje različne pomene.

Dramatiko na predšolski stopnji nadomeščajo ogledi predstav, filmov, CD ipd. Četudi z malo izkušnjami, otroci opažajo – kot zmorejo le še redki/umetniki  zelo preproste ali pa zelo zamotane stvari, ki jih ne poznamo več ali pa jih še dolgo ne bomo spoznali  na nek čuden način mešajo resničnost in domišljijo. Brez težav prepoznajo glavne osebe. Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor ter glavne prvine gledališkega dogodka. Razumejo tudi potek dogajanja v predstavi. Že predšolski otroci pogosto izražajo svoje razumevanje besedila prek vživljanja v literarne junake, ki jih med spoznavanjem besedila tudi zaigrajo (dramatizirajo pravljico). Pri tem uporabljajo različne lutke (ki jih tudi sami izdelajo), hkrati pa doživljajo in oblikujejo tudi otroške gledališke in lutkovne predstave.

Pravljico sem prebrala na mah, šele proti koncu sem se zavedela, da berem v ritmu Sašinega značilnega – umetniškega – govora. Ob tej priliki se pridružujem čestitkam ob sprejemu letošnjega Borštnikovega prstana. Občudujem Sašine razsežnosti ustvarjanja, na vseh področjih umetnosti. Tokrat se mi kot pravljičarka, pripovedovalka postavlja ob bok spoštovanima in meni tudi zelo ljubima (Cerkničankama!) Ljobi Jenče in Anji Štefan.

Štafeto predajam dragi prijateljici in sodelavki Bojani Žohar, ki tudi verjame v tiste redke odrasle, ki še umejo doživljati, videti, slišati ali občutiti kot otroci ...

Povezava: Saša Pavček: Zakaj je polje jezero?

Saša Pavček, Zakaj je polje jezero?

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Jera Ivanc, 29. 9. 2017
Jera Ivanc bere sodobno slovensko dramo
Kristian Koželj, 6. 10. 2017
Kristian Koželj bere sodobno slovensko dramo
Vida Lestan, 29. 9. 2017
Vida Lestan bere sodobno slovensko dramo
Vid Žnidaršič, 13. 10. 2017
Vid Žnidaršič bere sodobno slovensko dramo
Andreja Inkret, 6. 10. 2017
Andreja Inkret bere sodobno slovensko dramo
Anže Okorn, 13. 10. 2017
Anže Okorn bere sodobno slovensko dramo
Matej Puc, 13. 10. 2017
Matej Puc bere sodobno slovensko dramo
Matjaž Zorec, 6. 10. 2017
Matjaž Zorec bere sodobno slovensko dramo
Tomaž Krajnc, 13. 10. 2017
Tomaž Krajnc bere sodobno slovensko dramo
Ajda Smrekar, 6. 10. 2017
Ajda Smrekar bere sodobno slovensko dramo
Minca Lorenci, 20. 10. 2017
Minca Lorenci bere sodobno slovensko dramo
Neža Prah Seničar, 27. 10. 2017
Neža Prah Seničar bere sodobno slovensko dramo
Nejc Jezernik, 20. 10. 2017
Nejc Jezernik bere sodobno slovensko dramo
Bojana Žohar, 27. 10. 2017
Bojana Žohar bere sodobno slovensko dramo
Tara Prodnik, 27. 10. 2017
Tara Prodnik bere sodobno slovensko dramo
Blaž Dolenc, 27. 10. 2017
Blaž Dolenc bere sodobno slovensko dramo
Tanja Kotnik, 3. 11. 2017
Tanja Kotnik bere sodobno slovensko dramo
Andrej Jus, 3. 11. 2017
Andrej Jus bere sodobno slovensko dramo
Mia Skrbinac, 3. 11. 2017
Mia Skrbinac bere sodobno slovensko dramo
Ani Rusjan, Matej Stanič, 10. 11. 2017
Ani Rusjan in Matej Stanič bereta sodobno slovensko dramo
Daniel Day Škufca, 10. 11. 2017
Daniel Day Škufca bere sodobno slovensko dramo