Maja Kovač, 13. 3. 2020

Maja Kovač bere sodobno slovensko dramo

Maja Kovač je študentka slavistike na ljubljanski Filozofski fakulteti. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je izbrala besedili Vsaka pesem se enkrat izpoje Jerneja Potočana in Neke noči neke deklice nekje umirajo Katje Gorečan.
:
:

Foto: osebni arhiv

Do mene je zakrožila imenitna pobuda izmenjevanja priporočil dramskih besedil, ki jo toplo pozdravljam in hkrati sprejemam s priznanjem, da je vsakršen izbor iz obsežne zbirke portala SiGledal vse prej kot preprost. Ravno zato sem se odločila za dve besedili, ki pa imata precej skupnih točk. Vsaka pesem se enkrat izpoje Jerneja Potočana in Neke noči neke deklice nekje umirajo Katje Gorečan združujeta gledališko, literarno in glasbeno umetnost. Ta se v obeh dramah neizogibno nanaša na ljudsko kulturo. Prav to je ključni element, s katerim deli obračunavata. Gre za stik sodobne družbe z ostanki preživetega načina bivanja, kar ustvarja svojevrstno nasprotje, konflikt pa je še izrazitejši, saj so v ospredje postavljeni samo ženski liki, ki se znajdejo v primežu zunanjih pritiskov in intimnih stisk. Vsekakor deli navdušujeta z osvobojeno premišljenostjo zgradbe, spretnim dialogom z muzikalnostjo in kulturološkimi interferencami, ki prevprašujejo ženskost ter razkrivajo kruto resničnost.
K sodelovanju vabim Anjo Pirnat.

Povezavi:
Vsaka pesem se enkrat izpoje
Neke noči neke deklice nekje umirajo

Neke noči neke deklice nekje umirajo, Katja Gorečan, Jernej Potočan, Vsaka pesem se enkrat izpoje

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Suzana Krevh, 28. 2. 2020
Suzana Krevh bere sodobno slovensko dramo
Samanta Kobal, 6. 3. 2020
Samanta Kobal bere sodobno slovensko dramo
Manca Lipoglavšek, 14. 2. 2020
Manca Lipoglavšek bere sodobno slovensko dramo
Matic Eržen, 21. 2. 2020
Matic Eržen bere sodobno slovensko dramo
Gaja Velušček, 20. 3. 2020
Gaja Velušček bere sodobno slovensko dramo
Monika Ivančič, 27. 3. 2020
Monika Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Pia Marija Žugman, 10. 4. 2020
Pia Marija Žugman bere sodobno slovensko dramo
Anja Grmovšek, 17. 4. 2020
Anja Grmovšek bere sodobno slovensko dramo
Maja Kovač, 28. 10. 2020
Pismo moji igralki Evi Jesenovec