Tone Peršak, 14. 6. 2019

Tone Peršak bere sodobno slovensko dramo

Gledališki režiser, pisatelj, kritik, publicist in politik Tone Peršak v štafetni igri Izvolimo dramo! obiskovalcem portala v branje priporoča igro Dušana Jovanovića Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka.
:
:

Foto: osebni arhiv

Zakaj jo predlagam v (ponovno) branje, mislim pa, da bi bila tudi nova uprizoritev lahko zanimiva? Kot vemo, naj bi ta igra pomenila nekakšno poslavljanje D. Jovanovića od ludizma, a še pomembneje je to, da se odziva po eni strani na še vedno aktualno »krizo« v Drami SNG (konflikt med »tradicionalisti« in »modernisti«, izgon hišnih režiserjev itd.) in po drugi strani na najbrž vseh gledaliških ustanovah večno prisotno napetost med zagovorniki uveljavljenih in že potrjenih poetik ter pristaši novih uprizoritvenih pristopov in poetik, izrazitih ustvarjalnih tveganj itd. Menim, da je s tega vidika in tudi z vidika neke vrste obračuna avtorja z lastno zavezanostjo modernizmu in eksperimentu v letih pred nastankom besedila zanimiva tudi glede na dogajanje v slovenskem gledališču zadnjih let, ko je ravno tako mogoče zaznavati tako podobne napetosti znotraj gledaliških hiš kot tudi občasno izrazito uveljavljanje režijskih konceptov, ki kdaj pa kdaj delujejo precej hermetično in do neke mere solipsistično. To po eni strani priča, da gre za besedilo, ki mu nikakor ni mogoče pripisati samo aktualnosti glede na čas nastanka in mu odrekati zmožnost, da nagovori občinstvo tudi danes in še kdaj v prihodnosti, po drugi strani pa sem prepričan, da bi lahko nova uprizoritev, ne glede na atraktivnost Ristićeve uprizoritve v Celju leta 1976, v tem besedilu odkrila še marsikaj.

Za nadaljevalce štafete predlagam Pavla Lužana (zdaj upokojenega, a svojčas vsekakor zanimivega dramatika), Matjaža Bergerja (APT) in Ervina Fritza (dramatika, dramaturga, pesnika …). Zdi se mi, da bi glede na dosedanje, pretežno mlajše udeležence štafete, lahko tudi prispevali kak zanimiv dodatni pogled.

 

Povezava: Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka

Dušan Jovanović, Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Peter Semolič, 10. 5. 2019
Peter Semolič bere sodobno slovensko dramo
Nataša Gaši, 26. 4. 2019
Nataša Gaši bere sodobno slovensko dramo
Andraž Polič, 24. 5. 2019
Andraž Polič bere sodobno slovensko dramo
Maša Majcen, 17. 5. 2019
Maša Majcen bere sodobno slovensko dramo
Jan Meznarič, 31. 5. 2019
Jan Meznarič bere sodobno slovensko dramo
Nina Cijan, 19. 4. 2019
Nina Cijan bere sodobno slovensko dramo
Andraž Polončič Ruparčič, 7. 6. 2019
Andraž Polončič Ruparčič bere sodobno slovensko dramo
Iuna Ornik, 21. 6. 2019
Iuna Ornik bere sodobno slovensko dramo
Mitja Lovše, 28. 6. 2019
Mitja Lovše bere sodobno slovensko dramo
Ivan Loboda, 23. 8. 2019
Ivan Loboda bere sodobno slovensko dramo
Andreja Pavle Jurman, 30. 8. 2019
Andreja Pavle Jurman bere sodobno slovensko dramo