Saška Maček, 16. 4. 2021

Saška Maček bere sodobno slovensko dramo

Saška Maček je študentka slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ljubiteljica pisane besede, morja in sonca. V branje priporoča dramski tekst Nora Nora Evalda Flisarja.
:
:

Foto: osebni arhiv

NORA 1: Ste še tam?
HELMER 2: Sem.
NORA 1: In?
HELMER 2: Moral bom pogledati v slovar novih besed.
NORA 1: Poglejva skupaj.

(odlomek iz besedila)

Drama Evalda Flisarja Nora Nora postavlja nekaj vprašanj že pred branjem.

Dve Nori, dva Helmerja. Dva para, ki živita vzporedno v istem stanovanju, ne da bi vedela drug za drugega. Prvi par, ki se na začetku drame šele spoznava, pri drugem pa že zasledimo težave v odnosu. V dramskem besedilu prihaja do prehajanja iz iluzije v deziluzijo in obratno – para namreč predstavljata namišljenega partnerja, kakršnega si želijo (iluzija), dokler se to ne uresniči. Takrat v to »čudovitost« zareže meč deziluzije.

Pomembno vlogo v besedilu imajo slovarji. Slovar novih besed uporabljajo, dokler so v ospredju pozitivna čustva. Iluzija popusti, odnosi postanejo brez čara, grobi, nastopita slovar klišejev in slovar simptomov. Na koncu se odpre veliki slovar tišine.

Znano nam je, da se je Nora v drami Henrika Ibsena počutila kot lutka, igrača. V Flisarjevi drami, ugotavlja Katja Podbevšek, je posebna igrača jezik, ki omogoča besedne igrice in spopade med liki.

Besedilo priporočam v branje navdušencem nad Ibsenovo Noro pa tudi tistim, ki to niso. Flisarjeva drama namreč postavlja veliko vprašanj, spodbuja razmišljanje, zabava z besednimi igricami in »modernim« jezikom, izrazi.

Povezava: Nora Nora

Evald Flisar, Nora Nora

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana.