Nika Arhar, SiGledal, 14. 10. 2010

»Napovedani program letošnjega srečanja obeta …«

Festival Borštnikovo srečanje – kakšno je njegovo mesto na (slovenskem) gledališkem obzorju?
:
:

foto www.sxc.hu
Festival Borštnikovo srečanje (FBS), ki se je pričel kot Teden slovenskih gledališč, to je kot srečanje vseh slovenskih poklicnih gledališč, je od svojih začetkov dalje sprožal različne zamisli o naravi srečanja. Pomisleke je vzbujal s svojo preobrazbo v tekmovalni program in kasneje s selektorskim principom izbiranja uprizoritev; raztezanje v mariborsko okolico in med preprosto ljudstvo v 70-ih je pri nekaterih sprožalo vprašanja izgubljanja kvalitete dogodkov in jasnosti programskega stičišča; polemike so se vnele okoli vprašanja, katera gledališča ali gledališke skupine lahko sodelujejo na festivalu; mnogo se je razpravljalo o sami organizaciji in organiziranosti festivala. V sedanjem času je aktualno sečišče raznolikih pogledov težnja po povezovanju festivala z mednarodnim gledališkim svetom. Festival Borštnikovo srečanje se je odprl mednarodnemu strokovnemu občinstvu ter na ogled domačemu ponudil pet tujih produkcij. Ali odprtost v svet nasprotuje oznaki »nacionalnega gledališkega festivala«, ga morda nadomešča ali ustvarjalno dopolnjuje? Kako razumemo vlogo in pomen FBS danes? In kakšni so njegovi potenciali?

Kako bi torej opredelili pomen festivala Borštnikovo srečanje  za slovenski gledališki prostor, njegovo vlogo, funkcijo in potenciale?


Aleš Novak, direktor Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, član strokovne skupine Festivala Borštnikovo srečanje: »Festival Borštnikovo srečanje ponuja možnost strnjenega pregleda vrhuncev slovenske gledališke umetnosti, z letošnjo konceptualno izostritvijo pa fokus razpira tudi v mednarodni gledališki prostor. Zame je FSB od nekdaj temeljni nacionalni festival gledališča, promotor gledališke umetnosti in kulture ter skupni praznik gledališčnikov in gledalcev. Ena od ključnih nalog prenovljenega FSB je umestitev slovenskega gledališča na evropski zemljevid ter vzpostavitev evropskih mrežnih povezav, ki morajo omogočiti prenose novih umetniških, kulturnih ter političnih potencialov. Na lokalni ravni FSB s kapilarno programsko umestitvijo in uporabo številnih mestnih prizorišč postaja eden temeljnih mestotvornih elementov, ki generira porast splošnega interesa za kulturo.«
 
Mojca Jan Zoran, sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS, članica strokovne skupine Festivala Borštnikovo srečanje: »Festival Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski festival dramskega gledališča. Z ureditvijo njegovega statusa v letošnjem letu, ki je rezultat tesnega sodelovanja med Ministrstvom za kulturo RS, Mestno občino Maribor, SNG Maribor in prejšnjim vodstvom Borštnikovega srečanja, ter z dogovorom med Ministrstvom za kulturo RS in Mestno občino Maribor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja so vzpostavljeni pogoji za smelo in kontinuirano delo. Festival je na prelomnici svojega delovanja. Napovedani program letošnjega srečanja obeta, da bo Festival Borštnikovo srečanje postal stičišče najboljšega na področju dramskega gledališča (če pojem dramsko jemljemo v najširšem možnem pomenu in zajemamo vanj tudi postdramske, eksperimentalne ... uprizoritvene poetike in prakse), prostor za izmenjavo znanj, misli in pogledov o sodobni uprizoritveni umetnosti (tudi njeni zgodovini) in z njo povezanimi področji, pogled v mednarodni prostor ter promotor slovenske uprizoritvene umetnosti v mednarodnem prostoru.«

Strokovna skupina organizacijske enote SNG Maribor – Borštnikovo srečanje, ustanovljena ob prenovi (pravni ureditvi) statuta Festivala Borštnikovo srečanje, skrbi za strokovno spremljanje izvedbe programa FBS. Poleg splošnih nalog strokovna skupina pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja opravlja tudi naslednje naloge: daje mnenje k viziji in konceptu Festivala Borštnikovo srečanje, daje predhodno mnenje k imenovanju za selektorja Festivala Borštnikovo srečanje, daje prehodno mnenje k imenovanju za člane žirij Festivala Borštnikovo srečanje, daje mnenje k selektorjevi programski usmeritvi in poročilu o izbranih predstavah, daje mnenje k predlogu programa Festivala Borštnikovo srečanje, daje mnenje k internim aktom s področja organizacije, delovanja ter nagrad Festivala Borštnikovo srečanje, ki jih na predlog pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja sprejme direktor zavoda (Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG MB, uradni list RS, št. 59/2010).

***

Že vrsto let v času Festivala Borštnikovo srečanje vsakodnevno izhaja Bilten, ki ažurno in temeljito poroča o celotnem dogajanju na festivalu. Vsebinsko Bilten bogatijo in ustvarjajo mladi avtorji, študentje ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in mariborske Filozofske fakultete. Bilten z njihovo pomočjo pokriva širno polje festivalskega dogajanja, s spremembami v 2010 pa vnašamo svežino v prav vsako celico Festivala!
(Ksenija Repina Kramberger)
 
Na Sigledal festivalsko dogajanje bogatijo prispevki sodelavcev spletnega portala slovenskega gledališča www.sigledal.org kot tudi prispevki avtorjev Biltena, ki tako razširja svoje polje vidnosti še izven festivalske lokacije.
(Nika Arhar, urednica spletnega fokusa Borštnikovo srečanje 2010 na Sigledal)

FBS

Nika Arhar, SiGledal, 13. 10. 2010
Pričevanja: Mojca Kreft
Lena Gregorčič, SiGledal, 12. 10. 2010
Gledališče mora izstopiti iz samoumevnega okvirja!
Nika Arhar, SiGledal, 12. 10. 2010
Pričevanja: Rapa Šuklje
Nika Arhar, SiGledal, 11. 10. 2010
Pričevanja: Bruno Hartman
Nika Arhar, SiGledal, 9. 10. 2010
Festival naj se odpre v svet
Nika Arhar, SiGledal, 9. 10. 2010
45. Borštnikovo srečanje - od začetkov do danes
Nika Arhar, SiGledal, 14. 10. 2010
Mariborčani o »svojem festivalu«
Nika Arhar, SiGledal, 18. 10. 2010
Ali je zasebno življenje sploh mogoče?
Nika Arhar, SiGledal, 24. 8. 2011
Oportunistični posmeh obupa
Nika Arhar, SiGledal, 8. 10. 2011
»To je stoodstotna resnica. Načeloma.«