Metka Dedakovič, 13. 11. 2020

Metka Dedakovič bere sodobno slovensko dramo

Metka Dedakovič je diplomirana dramaturginja. Trenutno je zaposlena na oddelku TV-arhiva in dokumentacije RTVSLO, kjer dopolnjuje bogato arhivsko dediščino slovenske televizije in njenih ustvarjalcev vse od začetkov v letih 1957–59. S pomočjo iskalnika na portalu SiGledal je izbrala tekst Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka avtorja Dušana Jovanovića.
:
:

Foto: osebni arhiv

Moj izbor je posledica navdušenja, da je omenjeno gledališko besedilo dostopno v spletni knjižnici dramskih besedil, in ga priporočam v branje.

Zakaj?

Najprej zaradi vsebinske in gledališče kompleksnosti, ki jo ta gledališka igra premore:

v družbenem smislu besedilo odraža takratno družbeno, politično in zgodovinsko situacijo, stopnjo in usmeritev družbene zavesti, predvsem pa filozofsko-estetske nastavke, ki so tvorili refleksijo takratne inteligence.

Igro odlikujejo vsebinska in teatrološka IGRIVOST ter HUMORNOST pa poznavanje gledališča in gledaliških profilov (poklicev) do obisti, zato je avtor lahko tako igriv in duhovit.

Dušan Jovanović je tudi izjemen poznavalec medčloveških odnosov, saj je besedilo v dialogih tudi pretanjena analiza človeških značajev in psiholoških stanj. 

Hkrati premore IRONIČNO DISTANCO do vsega, kar se dogaja: v družbi, med osebami ali pa v odrskih postavitvah.

V teatrološkem smislu je igra odraz takratnega gledališkega trenutka: je povzetek avantgardnih praks šestdesetih let, pri katerih je Dušan Jovanović sodeloval in jih soustvarjal ter ki se spretno prepletajo s tradicionalnim izrazom klasičnega gledališča takratnih profesionalnih odrov, in hkrati je nadgradnja vsega.

Enako pristopa in se poigrava z vsebino in njenim pomenom ter poslanstvom.

Morda je zato besedilo na uprizoritev čakalo nekaj let (a ne več kot 4 :-)), a menim, da se je zgodila v pravem trenutku, s pravimi ustvarjalci, v pravem gledališču.

Splete zamotano igro v igri, kjer čas in dejanje prehajata po posebni – kozmični logiki. Postavi ogledalo tedanjemu trenutku, a bolj ko ga puščamo v tistem času, času sedemdesetih let 20. stoletja, bolj nam nastavlja ogledalo tega trenutka in bolj odraža našo današnjo situacijo. Vse je le multiplicirano ... nekajkrat.

Ugotovimo lahko, da se svet giblje vedno po enakih tirnicah, tudi ko je »iz tira«. Gledališko se to odraža v IGRIVOSTI in HUMORNOSTI ...

 

Op.:

Imela sem srečo, da sem uprizoritev v SLG Celje v sezoni 1975/76 videla  še danes se mi zdi to privilegij. Vsebinska in odrska kompleksnost je v marsičem razrešila morebitne dvome o vstopu na Akademijo oziroma še dodatno motivirala željo po profesionalnem ukvarjanju z umetnostjo, ki v vsem, kar lahko obravnava, in z vsem, kar lahko uporabi kot sredstvo izraza, izkazuje bistvo človekove biti v danem trenutku, ne glede na to, ali »govori« s klasičnim besedilom ali z moderno dramo, postdramo, postpostdramo itd.

Povezava: Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka

Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka, Dušan Jovanović

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Luka Gluvič, 2. 10. 2020
Luka Gluvič bere sodobno slovensko dramo
Gašper Troha, 6. 11. 2020
Gašper Troha bere sodobno slovensko dramo
Jan Pirnat, 23. 10. 2020
Jan Pirnat bere sodobno slovensko dramo
Vedrana Grisogono Nemeš, 30. 10. 2020
Vedrana Grisogono Nemeš bere sodobno slovensko dramo
Neja Repe, 16. 10. 2020
Neja Repe bere sodobno slovensko dramo
Vesna Hauschild, 20. 11. 2020
Vesna Hauschild bere sodobno slovensko dramo
Joži Rode, 11. 12. 2020
Joži Rode bere sodobno slovensko dramo
Matija Milčinski, 27. 11. 2020
Matija Milčinski bere sodobno slovensko dramo
Gaja Višnar, 4. 12. 2020
Gaja Višnar bere sodobno slovensko dramo
Manja Žugman, 18. 12. 2020
Manja Žugman bere sodobno slovensko dramo
Metka Dedakovič, 22. 3. 2021
Pismo gledališču