Jan Pirnat, 23. 10. 2020

Jan Pirnat bere sodobno slovensko dramo

Diplomirani filozof in profesor zgodovine Jan Pirnat je svoj dolgoletni hobi (ljubiteljsko gledališče) spremenil v službo. Trenutno je na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti zaposlen kot producent za gledališko in lutkovno dejavnost. V branje priporoča besedilo Tarzan Roka Vilčnika.

Foto: Matej Maček

Besedilo lahko beremo kot ljubezenski trikotnik med Tarzanom, Jane in Mikom, ki je hijena, ki zna človeščino in hodi po dveh nogah. Po eni strani gledamo razgradnjo odnosa, ki ga najedajo razlike v razumevanju sveta (za Tarzana je ves svet lahko džungla, Jane pa pogreša naravni napredek civilizacije in, tako kot mi v koronskih časih, tudi gledališče), kar še spodbudi prihod tretje točke v trigonometriji. Hijena Mike je sicer bolj človek kina, a vsekakor zna v danem trenutku bolje igrati na Janine strune. Po drugi strani pa lahko vidimo, kako so tudi najbolj osebne odločitve stopljene s političnimi. In na koncu preživijo najmočnejši - pri pravem branju Darwina gre za preživetje vrste in ne posameznega primerka. In čeprav bi Tarzan tudi kupil džunglo, da bi končno bil res kralj v njej, bo preživel pohlep, ki ga je uspel zaploditi Mike, ko je zapeljal Jane.

MIKE zahrope: Jane …
JANE: Pomoli k svojemu hijenskemu bogu. Zgoraj ti bo igral džez in te futral z ostanki človeškosti.
Pride Tarzan. Spet je v svoji značilni opravi. Gre naravnost k ležečemu in poklekne ob njem.
TARZAN: Kaj vidiš, Mike?
MIKE mukoma: Tarzan …
TARZAN: Te je zaslepilo?
MIKE: Tar-zan … cccccccccccccccc … Se skuša nasmejati.
TARZAN: Je to prava luč? »Tista« luč? Kdo ti sveti? Tisti, h kateremu si molil – tihi partner iz nebes?
MIKE: Ne pusti, da me pojejo … Izpljune kri in zakašlja.
TARZAN počaka, da Mike neha kašljati: A misliš, da mi je mar?
MIKE: Čuvaj mi sina … upanje … Glava mu klone in Mike izdihne.

Povezava: Tarzan

Tarzan, Rok Vilčnik

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Luka Gluvič, 2. 10. 2020
Luka Gluvič bere sodobno slovensko dramo
Jerca Polc, 22. 5. 2020
Jerca Polc bere sodobno slovensko dramo
Tajda Jerkič, 15. 5. 2020
Tajda Jerkič bere sodobno slovensko dramo
Manica Maver, 9. 10. 2020
Manica Maver bere sodobno slovensko dramo
Neja Repe, 16. 10. 2020
Neja Repe bere sodobno slovensko dramo
Vedrana Grisogono Nemeš, 30. 10. 2020
Vedrana Grisogono Nemeš bere sodobno slovensko dramo
Gašper Troha, 6. 11. 2020
Gašper Troha bere sodobno slovensko dramo
Metka Dedakovič, 13. 11. 2020
Metka Dedakovič bere sodobno slovensko dramo
Vesna Hauschild, 20. 11. 2020
Vesna Hauschild bere sodobno slovensko dramo
Joži Rode, 11. 12. 2020
Joži Rode bere sodobno slovensko dramo