Novice

Mestno gledališče ljubljansko, Ödön von Horváth DON JUAN SE VRNE IZ VOJNE, režija Dušan Jovanović, premiera 13. oktober 2011. Več

Iz gledališkega lista

MGL, Dušan Jovanović

SNG Nova Gorica, Neda R. Bric KDOR SAM DO VEČERA POTUJE SKOZ SVET (SIMON GREGORČIČ), režija Neda R. Bric, premiera 15. september 2011. Več

Iz gledališkega lista

SNG Maribor, Neda Rusjan Bric

Nemara je moje prepričanje, da jih potrebujemo, preveč samoumevno – kot so samoumevni razlogi zanj: pretok informacij, potreba, da se tukajšnji ustvarjalci in gledalci soočajo s tem, kar ustvarjajo drugod, umetniška doživetja, ki so vredna sama po sebi, hkrati pa širijo prostor, da se ne bi spremenili v zaprto, vase zagledano provinco? Več

Kolumne

Diana Koloini

Nobenega njegovega pisma ne poznamo; v stoletju, ki je tako cenilo korespondenco, da so javno brali tudi tisto, ki je bila pisana kot zasebna (Mme de Sévigné), je moč pisma poveril nekemu svojemu liku, Agnezi. Če je pisal pisma tudi v lastnem imenu, se niso ohranila. Tudi noben drug zapis; še zabeležka ne. Več

Na rampi

Moliere