Manja Gatalo, 21. 10. 2016

150 let

Kako staro je pravzaprav naše, slovensko gledališče?

Foto: Boštjan Lah, Matej Kristovič

Začetke profesionalizacije vzporejujemo z nastankom Dramatičnega društva, ki je idejno nastalo pred 150. leti. V času, ko se je na naših tleh govorilo predvsem nemško in je bila slovenska beseda, milo rečeno, zapostavljena, tudi dramatika ni imela možnosti za kvaliteten razvoj. Takratne čitalnice so bile edina resnejša zatočišča, kjer so si slovenski intelektualci prizadevali za enakovrednost slovenščine in Slovenstva na sploh. Dramatično društvo, ki je nastalo kot eno izmed mnogih društev znotraj čitalniških gibanj, je bilo prvo, ki je želelo slovenski jezik pokazati kot gibek in primeren za dramatizacijo. Če je Prešeren dokazal, da je slovenščina enakovreden, sodoben jezik skozi poezijo, je Dramatično društvo to dokazalo preko dramske literarne zvrsti. Zato so se na začetku predvsem posvetili prevajanju oz. so tuje tekste poslovenili, kot je po večini zapisano v Slovenski Taliji, pomembni publikaciji, ki je izdajala dramske tekste v slovenščini. Ignacij Borštnik, ime, ki je danes znano predvsem po našem festivalu, je vzniknilo prav iz Dramatičnega društva, ki je v Borštniku prepoznalo talent in ga na šolanje poslalo v tujino. Takšno razmišljanje je očiten znak težnje k profesionalizaciji teatra na naših tleh. Josip Nolli, eden glavnih idejnih vodij Dramatičnega društva je v govoru na prvem zborovanju društva pokazal tudi na ambicije po lastni gledališki hiši, ki je takrat še nismo imeli: » .... nobeno dozdanjih slovenskih društev nima tolikega pomena, kolikoršen dramatično, kateremu Bog daj, da bi obrodilo mnogo raznih slovenskih iger preizvrstne vrednosti, ter da bi se mu posrečilo, povzdigniti slovensko gledališko igranje i dobiti svojej Muzi dostojen prostor!« Želje stare 150. let so več kot uresničene, bogastvo našega gledališča 'podobo na ogled postavi' že 51. leto zapovrstjo in z gotovostjo lahko trdimo, da bi sanjači izpred 150. let ponosno aplavdirali na vsaki predstavi.

***
Vsebino Biltenov 51. Festivala Borštnikovo srečanje in [B]bloga ustvarjajo študentke in študenti mariborske Filozofske fakultete, ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in zunanje prostovoljke.

Povezave:

FBS