Suzana Kokalj, 24. 4. 2020

Suzana Kokalj bere sodobno slovensko dramo

Suzana Kokalj – podnevi umetnostna zgodovinarka, ponoči filmska scenaristka v nastajanju. Izobraževala se je na delavnicah Scenarnica in Kratka scena. Ljubiteljsko se ukvarja z režijo lokalne dramske skupine in s pisanjem odrskih del. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je izbrala besedilo Dvigalo Petra Semoliča.

Foto: Tea Metelko

Dvigalo Petra Semoliča te nemudoma potisne v vrtinec dogajanja – začne se namreč v trenutku, ko obtiči med nadstropji. Luči ugasnejo. Dinamičen in napet dialog med liki bralca učinkovito popelje v svet tesnobnosti in strahu, ki ga občutijo junaki.

Zgodbo lahko razumemo na več ravneh:

Kot popolnoma realno dogajanje, kjer izjemna situacija prisili ljudi, da pozabijo naučeno obnašanje in si dovolijo na dan pripeljati svoja resnična čustva, želje in strahove. Morda se lahko dogodki na čase zazdijo pretirani, vendar nikoli toliko, da se v pravih okoliščinah s pravo skupino ljudi ne bi mogli zares odviti.

Kot prispodobo za širše družbeno življenje. Najbolj prisotna je obravnava strahu do tujega in drugačnega. Do neznanega.

Zgodbi bralec lahko tudi pusti, da se ga dotakne na popolnoma osebni ravni. Kot vprašanje samemu sebi, kaj bi njega pripeljalo do trenutka, ko bi si dovolil biti, kar zares je. In česa ga je strah, da se skriva za masko javne podobe.

Dramo priporočam vsem, ki jih zanimajo medčloveški odnosi, čustvovanje in odzivi na realnost v stresnih in izjemnih situacijah.

Povezava: Dvigalo

Peter Semolič, Dvigalo

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Pia Marija Žugman, 10. 4. 2020
Pia Marija Žugman bere sodobno slovensko dramo
Anja Grmovšek, 17. 4. 2020
Anja Grmovšek bere sodobno slovensko dramo
Monika Ivančič, 27. 3. 2020
Monika Ivančič bere sodobno slovensko dramo
Gaja Velušček, 20. 3. 2020
Gaja Velušček bere sodobno slovensko dramo
Mihaela Lozar, 1. 5. 2020
Mihaela Lozar bere sodobno slovensko dramo
Tamara Babić, 8. 5. 2020
Tamara Babić bere sodobno slovensko dramo
Tajda Jerkič, 15. 5. 2020
Tajda Jerkič bere sodobno slovensko dramo
Jerca Polc, 22. 5. 2020
Jerca Polc bere sodobno slovensko dramo