Saša Krhen, 7. 12. 2018

Saša Krhen bere sodobno slovensko dramo

Saša Krhen je študent scenografije in kostumografije na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. V sodelovanju z Universität für Musik und darstellende Kunst Wien je oblikoval kostumografijo za operi Giulio Cesare in Egitto (Georg Friedrich Händel) in Die Weisse Rose (Udo Zimmermann), sodeloval je tudi z ameriško mezzosopranistko Taro Venditti. Štafetno palico je prejel od Nine Čehovin in si s pomočjo SiGledalovega iskalnika izbral dramo ABC oder KRIEG Iva Svetine.
:
:

Foto: Aljoša Šikovec

Ker živim v Avstriji in sem zadnje čase zelo malo (skoraj nič) v stiku s slovensko sodobno dramo, se mi je ta izziv zdel sila simpatičen. Po kratkem pregledu SIGledalove baze besedil se mi je najbliže zdela tematika Svetinove drame ABC oder KRIEG, saj se sam pogosto srečujem s sorodno slovansko tematiko, z vprašanjem narodne pripadnosti in pomenom maternega jezika. Pogosto inspiracijo črpam ravno v južnoslovanski kulturi.

Drama nas nagovori s kar dvema prologoma, že takoj nam je jasno, da bomo vzporedno sledili dvema enakovrednima zgodbama. Spremljali bomo prijateljski odnos Prešerna in Čopa ter odnos Karadžića in njegove hčere Mine.

Srečamo se s cenzuro, ki jo na Dunaju po cesarjevem pooblastilu izvaja Kopitar, z zametki gramatike (tako slovenske kot srbske), z idejo o ilirskem jeziku, ki bi združil vse južne Slovane. Zanimivo je spremljati napetost med Kopitarjem, Čopom in Prešernom, ki večinoma izvira iz medosebnih nesoglasij. Vprašanje je, kakšna naj bi bila slovenska slovnica, kakšna je njena vloga. Kakšno naj bi bilo slovensko pesništvo, kakšne vrednote naj bi zagovarjalo … Čeprav sta ženski vlogi stranskega pomena, je lepo videti emancipirani ženski z lastnim mišljenjem, ki sta postavljeni v to časovno obdobje.

Delo me je motiviralo, da sem po prebranem nadalje raziskoval položaj, razvoj, vplivne ljudi … vseh slovanskih narodov v času Habsburške monarhije, iskal vzporednice med njimi, saj kot Svetina izpostavi v delu, je bila večina monarhije slovanska.

Povezava: ABC oder KRIEG

Ivo Svetina, ABC oder KRIEG

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Nastja Miheljak, 7. 12. 2018
Nastja Miheljak bere sodobno slovensko dramo
Nina Čehovin, 30. 11. 2018
Nina Čehovin bere sodobno slovensko dramo
Sašo Jerše, 16. 11. 2018
Sašo Jerše bere sodobno slovensko dramo
Katarina Šavs, 16. 11. 2018
Katarina Šavs bere sodobno slovensko dramo
Katarina Robnik, 16. 11. 2018
Katarina Robnik bere sodobno slovensko dramo
Ana Obreza, 30. 11. 2018
Ana Obreza bere sodobno slovensko dramo
Gašper Markun, 23. 11. 2018
Gašper Markun bere sodobno slovensko dramo
Nastja Miheljak, 7. 12. 2018
Nastja Miheljak bere sodobno slovensko dramo
Simona Ješelnik, 14. 12. 2018
Simona Ješelnik bere sodobno slovensko dramo
Rok Kunaver, 18. 1. 2019
Rok Kunaver bere sodobno slovensko dramo