Rajko Muršič, 24. 2. 2021

Pismo neznanemu gledališkemu delavcu in gledališki delavki

Gledalci, ki pogrešajo gledališče v živo, pišejo gledališkim ustvarjalcem, kako doživljajo prekinitev živega stika, in obljubljajo, da se bodo po koncu epidemije vrnili v dvorane. – Rajko Muršič: "Je gledališče res mogoče osvoboditi gledališča?" – Napišite pismo svojemu igralcu tudi vi in ga pošljite na sigledal@gmail.com.
:
:

Foto: Pixabay

Potrebujemo vas. Glavna vloga gledališča je ozaveščanje. S svojo zmožnostjo inscenacije fantazme je bolj resnično od resničnega življenja in je njegova vest, ki šele omogoča vznik zavesti. Igra in vživetje pod kožo nekoga drugega ni omejeno le na igralce in igralke, ampak z uprizoritvijo na odru ponuja očiščenje tistih, ki morajo igrati svoje vsakdanje vloge v koži, ki jim jo krojijo drugi. Namesto pozitivne povratne zveze med občinstvom, igralkami in igralci ter vsemi, ki uprizorijo gledališko predstavo, potrebujemo tudi negativno povratno zvezo, prek katere pride do korekcij napačne zavesti, tako v gledališču kot v resnični resničnosti. Prav iluzija resnične resničnosti je glavna tarča čarovnije igre. Je gledališče res mogoče osvoboditi gledališča?

- Rajko Muršič

Koronavirus

16. oktobra 2020 je morala večina slovenskih gledališč zaradi poslabšanja epidemiološke situacije že drugič v tem letu začasno zapreti svoja vrata.V želji, da bi bila prekinitev čim krajša, smo gledalce povabili, naj napišejo pismo "svojemu igralcu". S pismi sporočamo gledališkim ustvarjalcem, da mislimo nanje in da pogrešamo njihovo predanost, zavezanost in odrsko žarenje in predvsem, da si želimo, da bi se čim prej znova srečali v živo.

Simona Nagode, 16. 2. 2021
Pismo Mladincu
Klara Beton, 17. 2. 2021
Pismo ekipi SNG Maribor
Laura Bele, 18. 2. 2021
Pismo Simoni Semenič
Miha Pintarič, 22. 2. 2021
Faust je drugi
Darja Pavlič, 23. 2. 2021
Pismo mojemu igralcu
Irena Novak Popov, 25. 2. 2021
Pismo mojemu igralcu
Jelka Kernev Štrajn, 1. 3. 2021
Pismo vsem slovenskim performerjem
Aljaž Primožič, 6. 3. 2021
Pismo gledališki pedagoginji Špeli Šinigoj