STA, 28. 10. 2019

Borštnikovo srečanje v gledališče privabilo nove obiskovalce

Festival Borštnikovo srečanje, ki se je zaključil minuli konec tedna v Mariboru, je bil najobsežnejši doslej. Po ocenah umetniškega direktorja Aleša Novaka so polne dvorane potrdile, da jim je uspelo privabiti v gledališče nove obiskovalce. Zato namerava po tej poti tudi nadaljevati. Priprave na 55. festivalsko edicijo so se namreč že začele.
:
:

Letošnja festivalska edicija je obsegala 47 predstav v štirih programskih sklopih, ki so bile dobro obiskane. "V uvodnem delu smo se posebej posvečali razvoju novih občinstev, usposabljanju, gledališču za mlade, študentskemu gledališču. Te dodatne vsebine, ki so bile prvič uvedene lani, letos pa še nekoliko bolj poglobljeno razvite in še bolj mednarodne kot prej, so dejansko privabile v gledališče tudi nove obiskovalce. Zato sem z izvedbo letošnjega festivala res zadovoljen," je povedal Novak.

Gledališke predstave, ki sta jih s selektorjem tekmovalnega programa Matjažem Zupančičem letos zbrala na festivalu, so bile po Novakovih besedah avtorsko domišljene, pogumne in angažirane ter so obsegale širok razpon gledaliških poetik, uprizoritvenih konceptov in sijajnih igralskih dosežkov.

Glede na veliko število predstav se je tudi sam sprva spraševal, če ima Maribor dovolj občinstva za to, a se je sodeč po polnih dvoranah izkazalo, da ima. "Program sem zastavil kot neko zrelo razvojno fazo festivala, na kakovostni ravni in tudi po obsegu, tako kot bi moral biti nek ambiciozno zastavljen evropski gledališki festival, ki povezuje tako največja slovenska gledališča kot najbolj napredna dogajanja na področju nevladnih producentov, in ima obenem poudarjeno mednarodno komponento. Odziv občinstva me resnično navdaja z dobrimi občutki," je dejal.

Že njegova predhodnica na položaju Alja Predan je odprla festival mestu. Tudi letos predstave niso potekale le v gledaliških dvoranah, ampak med drugim v industrijski hali v Poslovni coni Tezno. To je po eni strani narekoval format predstave, po drugi strani pa po besedah Novaka tudi želja po tem, da bi aktivirali nova kulturna prizorišča v mestu. "Festival ves čas razmišlja o novih prizoriščih, sploh pa je to potrebno pri tem obsegu programa, ker preprosto vsega ni mogoče izvesti na matičnih odrih v naši hiši," je povedal.

Po njegovih ocenah so letos dosegli ustrezno razmerje med tujo in slovensko produkcijo, med tekmovalnim in spremljevalnim programom, med predstavami in aktivnostmi, ki so namenjene mlajšim občinstvom, ter splošnimi deli programa. "Te usmeritve in razmerja bomo ohranjali tudi v prihodnjih letih," je dejal.

Kot eno glavnih nalog svojega mandata si je zadal razvoj novih občinstev. "Imam ambicijo sistematično delati tudi v smislu vzpostavitve centra za razvoj občinstev, ne le za festival, ampak tudi kot neko širšo zgodbo. Upam, da bomo tudi za to lahko zagotovili ustrezne finančne vire," je dejal.

Želi si, da bi čim več ljudi imelo izkušnjo dobrega gledališča. Letos so zato v času festivala začeli z izvajanjem projekta socialne aktivacije, ki so ga pridobili na razpisu ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. "To pomeni, da širimo svoje delovanje tudi na robna področja, na povezavo kulture in sociale. Želimo preprosto širiti pomen in razumevanje kulture v naši družbi tudi na ta način," je zatrdil.

"Zelo nas zanima tudi povezovanje med slovenskim gledališkim prostorom in tujino, zato bomo gotovo vstopali v nova partnerstva in povezave na mednarodni ravni," je povedal. "Čaka nas še veliko dela. Preprosto želimo to, kar smo letos vzpostavili, pripraviti in izvesti na najvišji možni kakovostni ravni," je sklenil.

FBS

Povezani dogodki

Nina Kuclar Stiković, 25. 10. 2019
Sine: O doživljanju performansa in asociacijah
Urša Majcen, 26. 10. 2019
Pljuča: razmislek o nerealiziranih idejah
Jaka Smerkolj Simoneti, 27. 10. 2019
Eichmann v Jeruzalemu: refleksija
Moment, 10. 10. 2019
Serija podcastov Abonma Borštnik