Klara Drnovšek Solina

Foto: Osebni arhiv

Klara Drnovšek Solina je obiskovala umetniško gimnazijo, smer sodobni ples, kjer se je prvič srečala z ustvarjanjem opisov in zapisov o videnih predstavah ter obravnavo teoretičnega vidika ustvarjalnega procesa. Poleg plesnih in performativnih oblik ter njihovega teoretičnega ozadja ter umeščenosti v družbeni kontekst jo zanimajo tudi lutke in predstave, namenjene otroški publiki. V tej smeri se je izobraževala na delavnici lutkovne animacije v okviru LGL.

Kritiški poskusi Klare Drnovšek Solina v študijskem letu 2016/2017 in 2017/2018 so nastali v okviru seminarja Mala šola kritike, ki poteka pod okriljem Lutkovnega gledališča Ljubljana in v sodelovanju z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov. Mentorica seminarja Mala šola kritike in urednica bloga je Zala Dobovšek.

Avtorjevi prispevki

Življenjsko pomembna veščina lovljenja tjulnjev

Memememe mememe meme me m e

Ves svet je oder

Pokroviteljski občutek namesto spoštovanja

Spodbujanje neodvisnega mišljenja

Plastenje človeške bojazni

Čez tisoč let …

Igranje z besedo, črko in pomenom

Otroci kot polnopravni ljudje

Simptom in ne zdravilo

Volčja čarobnost

Vsak dan bliže apokalipsi

Zmedena Groznovilca

Pomembne teme, ki izzvenijo

Kraljevska rezidenca na metli