Iztočnice Tamara Matevc, 25. 3. 2010

Replike: EN-KNAP

Repertoarni način delovanja namreč zahteva veliko širši nabor publike, kakršnega smo imeli doslej, seveda pa bomo s tem dodali vrednost in popularnost celotnemu področju, kar se nam zdi za razvoj soobnega plesa pri nas bistvenega pomena.
:
:

foto Matjaž Rušt - Španski borci

S čim ste po vašem mnenju prepričali strokovno komisijo, da vas je uvrstila v štiriletni programski razpis 2010 – 2013? - V čem se kaže vaša izvirnost oziroma s čim in na katerih področjih doprinašate k pestrosti na slovenski uprizoritveni sceni?

GAŠPER TROHA: Težko je vedeti, kaj je prepričalo komisijo za uprizoritvene umetnosti na Ministrstvu za kulturo, da je Zavod EN-KNAP in njegov program za leta 2010-13 uvrstila v sofinanciranje. Laže govorimo o tem, kaj so naše prednosti oz. kakšne novosti prinašamo na slovensko sceno uprizoritvenih umetnosti. Najprej in predvsem odpiramo možnost za repertoarno delovanje na področju sodobnega plesa, poleg tega pa z lastnim odrom, prostori za vaje in nastajajočo mediateko vzpostavljamo pogoje, ki jih imajo primerljive institucije sodobnega plesa v Zahodni Evropi in oba baletna ansambla pri nas.

Kakšne aktivnosti načrtujete na mednarodnem nivoju?

GAŠPER TROHA: Na mednarodnem področju se nam odpirajo povsem nove možnosti sodelovanja s tujimi partnerji. Naš načrt tesnejšega povezovanja s tujimi producenti smo že začeli uresničevati s široko zasnovano koprodukcijo 10 MIN VZHODNO, v kateri poleg EN-KNAPA sodelujejo še ZPA Zagreb, SNG Maribor, APT Novo mesto in Workshop Foundation Budimpešta. Poleg takšnih mednarodnih koprodukcij načrtujemo vsaj eno rezidenco letno. V 2010 bo pri nas nastajal projekt Youdream skupine SUPERAMAS, v katerem se bodo ustvarjalci iz Avstrije in Belgije ukvarjali z vprašanjem mediatiziranosti današnjega sveta.
Mednarodno razsežnost pa dajemo tudi celotnemu programu Španskih borcev s festivalom Internacionala, ki bo potekal prvič oktobra letos in bo predstavil posamezno evropsko državo skozi njene različne veje umetnosti. Tako bomo v Španskih borcih gostili več plesnih in gledaliških predstav, glasbene koncerte, literarna branja, debate ipd.

Kako pomembna se vam zdi postporodukcija in kaj vam obljubljena sredstva omogočajo kar se tiče postporodukcije?

GAŠPER TROHA: Postprodukcija je seveda za naš ansambel, ki skuša postaviti repertoarno delovanje tudi na področju sodobnega plesa, izredno pomembna. Posamezne predstave skušamo na različne načine – gostovanja doma in na tujem, gradnja nove plesne publike, priredbe predstav za kulturno-umetnostno vzgojo itd. – obdržati pri življenju in tako ustvariti zadosten krog publike, da bi lahko prešli na abonmajski način prodaje vstopnic in se v delovanju ter po številu živih predstav počasi približali institucionalnim gledališkim hišam. Obljubljena sredstva razumemo kot potrditev naših prizadevanj v prejšnjem triletnem obdobju in zavezo za naprej, je pa že sedaj jasno, da bomo morali poiskati kar nekaj zunanjih virov financiranja, če bomo hoteli realizirati naš program v obsegu, ki smo si ga zamislili.

Zala Dobovšek se je pred kratkim v svojem prispevku Hipno in večno gledališko leto vprašala: Za koga se torej danes ustvarjajo projekti neinstitucionalnih zavodov? Za kolege, poklicne kolege in največ kolege kolegov? - Kakšen je vaš odgovor?

GAŠPER TROHA: Opažanje Zale Dobovšek je v marsičem točno. Razmah neinstitucionalne scene je s seboj prinesel porast števila predstav in različnih skupin, kar pa ni nujno povezano z razvojem kvalitete in rastjo števila publike. V zadnjem času se zato srečujemo s problemom publike in predvsem vrednosti sodobnega plesa. Publika se namreč pogosto res omeji na kolege in ožji krog simpatizerjev, ki so navajeni, da si predstave ogledajo zastonj. EN-KNAP in njegov ansambel EnKnapGroup sodita v sam kvalitetni vrh slovenske scene in naša publika je relativno številčna, tako da imamo praviloma dobro obiskane predstave, a v Španskih borcih se že srečujemo s potrebo po iskanju novih gledalcev. Zavedamo se, da je to dolgotrajen proces, ki ga moramo skrbno načrtovati in sproti prilagajati naše taktike, a upamo na uspeh. Repertoarni način delovanja namreč zahteva veliko širši nabor publike, kakršnega smo imeli doslej, seveda pa bomo s tem dodali vrednost in popularnost celotnemu področju, kar se nam zdi za razvoj soobnega plesa pri nas bistvenega pomena. Kratek odgovor na vaše opažanje bi torej bil, da v marsičem drži, a si ga ravno z našim programom prizadevamo preseči.

(Odgovarjal je Gašper Troha)

Povezave:

- Gašper Troha na Geslu


 

EN-KNAP

Iztočnice Tamara Matevc, 24. 3. 2010
Replike: Mini teater
Iztočnice Tamara Matevc, 26. 3. 2010
Replike: Federacija
Iztočnice Tamara Matevc, 28. 3. 2010
Replike: Zavod EMANAT
Iztočnice Tamara Matevc, 28. 3. 2010
Replike: Kulturno društvo B 51
Iztočnice Tamara Matevc, 4. 4. 2010
Replike: Via Negativa
Iztočnice Tamara Matevc, 4. 4. 2010
Replike: Maska Ljubljana
Iztočnice Tamara Matevc, 26. 3. 2010
Replike: Federacija
Iztočnice Tamara Matevc, 4. 4. 2010
Replike: Via Negativa
Iztočnice Tamara Matevc, 2. 3. 2010
Replike: Tone Partljič