Iztočnice Tamara Matevc, 26. 3. 2010

Replike: Federacija

Umetnikova naloga danes ni več opozarjati s provokativnimi idejami v poplavi brezhibnih oblik, kajti provokacija je postala še ena blagovna znamka, ki se tudi dobro prodaja. Umetnik danes mora med ljudi in zarezati s svojim ustvarjalnim kritičnim nabojem neposredno v živo tkivo.
:
:

V čem se kaže vaša izvirnost oziroma s čim in na katerih področjih doprinašate k pestrosti na slovenski uprizoritveni sceni?

KOLEKTIV FEDERACIJA: Kolektivni projekt Tkolektivnos ponuja aktualen način dela za ustvarjalce, ki so v določeni ustvarjalni fazi in za katere pri nas ne obstajajo primerne organizacijske in produkcijske strukture, ki bi jim ponujale njihovi umetniški viziji ustrezen način delovanja.

Kakšne aktivnosti načrtujete na mednarodni ravni?

KOLEKTIV FEDERACIJA: Dejansko ne razlikujemo med domačimi in tujimi ustvarjalci, producenti, kolektivi glede sodelovanja. Tako bomo z ljudmi iz tujine sodelovali tako na individualni kot organizacijski ravni. Tako kot načrtujemo gostovanja projektov in implementacije določenih projektov v tujini, tako nameravamo povabiti tujce k sodelovanju v Sloveniji. Želimo si povezav z drugimi kolektivi. Z enim že tkemo sodelovanje.

Kako pomembna se vam zdi postporodukcija in kaj vam obljubljena sredstva omogočajo kar se tiče postporodukcije?

KOLEKTIV FEDERACIJA: Pomembnost postprodukcije smo poudarjali že dolgo kot posamezniki in zdaj tudi kot kolektiv, saj je skoraj nemogoče po uradni poti uspešno razvijati in izvajati postprodukcijo. Iščemo nove načine postprodukcije kot aktualne načine ustvarjanja in s tem aktualne formate komuniciranja umetniških del. Ena izmed akcij je oživitev sodelovanja lokalnih plesnih središč v Sloveniji in strateško oblikovanje dolgoročnega sodelovanja z njimi in med njimi na več ravneh (izobraževalni, ustvarjalni, družabni kakor tudi postprodukcijski). S tem predlagamo celostno rešitev pereče teme postprodukcije in ne samo rešitev za trenutne simptome težav s postprodukcijo.

Zala Dobovšek se je pred kratkim v svojem prispevku Hipno in večno gledališko leto vprašala: Za koga se torej danes ustvarjajo projekti neinstitucionalnih zavodov? Za kolege, poklicne kolege in največ kolege kolegov? - Kakšen je vaš odgovor?

KOLEKTIV FEDERACIJA: Sodobna (plesna) umetnost nikoli ni pokrivala mase ljudi. Poslanstvo (plesnega) umetnika vidimo v razvijanju izraza, razumevanja, ustvarjalnosti. Veliko se govori, kako malo so obiskani dogodki sodobnih uprizoritvenih del. A to nas ne ustavi v našem delovanju, saj je govor o obiskanosti dogodkov sodobne umetnosti predvsem diskurz kapitala in ne toliko umetnosti. Masovni obisk še ne pomeni umetniške kakovosti dogodka. Še več, tu bi se izognili razdeljevanju po načelu „kdo je boljši in kdo slabši“ v povezavi s „kdo ima več občinstva in kdo manj“. Gre za različne tipe del/dogodkov/razumevanj/komuniciranj in posledično drugačne tipe ciljnih občinstev. Ker delujemo na slovenski kakor tudi na mednarodni že od začetka devetdesetih, lahko spremljamo spreminjanje tendenc, odziva, razumevanja umetnosti pri občinstvu. Situacija v odnosu do umetnosti je zelo kompleksna in zaskrbljujoča, saj se neposredno navezuje na osnovne človeške vrednote. Kaj pomeni kakovost, množičnost, popularnost je danes pod velikim vprašajem, predvsem v glavah umetnikov. Se umetnost spreminja v elitno stvar, ki je namen sama sebi, ali pa je zaradi subtilnosti sporočanja in medijske ne-agresivnosti potisnjena v ozadje dogajanja? Neinstucionalni zavodi se ne morejo kosati z institucionalnimi, ne v finančni podpori, ne v prepletenosti s družbenim tkivom (nacionalna gledališča in šolski sistem sta recimo povezana per se) Še bolj zaskrbljujoče z vidika umetniškega ustvarjanja je dejstvo, da če se ne pojaviš v medijih, ne obstajaš. S takim družbenim pojavom se na ustvarjalen in raziskovalen način ukvarjamo prav umetniki (tudi pri našem kolektivu) in iščemo rešitve ter nove poti do občinstva. In prav to je tudi eden izmed ciljev programa Federacija ter nosilnega kolektivnega projekta Tkolektivnos: iskati načine, da umetnike in ljudi povežemo v kolektivni duh ustvarjanja in pomagamo zvabiti "mase"/občinstvo iz medijske osamitve in manipulacije, kamor jih/nas je pahnil tehnološki napredek z novodobnimi medijskimi "totalitarnimi sistemi". Umetnikova naloga danes ni več opozarjati s provokativnimi idejami v poplavi brezhibnih oblik, kajti provokacija je postala še ena blagovna znamka, ki se tudi dobro prodaja. Umetnik danes mora med ljudi in zarezati s svojim ustvarjalnim kritičnim nabojem neposredno v živo tkivo.

(KOLEKTIV FEDERACIJA so Andreja Rauch Podrzavnik, Snježana Premuš, Gregor Kamnikar)

 
Povezave:
 
- Gregor Kamnikar na Geslu
- Gregor Kamnikar na Repu  
- Snježana Premuš na Repu
- Andreja Rauch Podržavnik na Geslu
- Andreja Rauch Podržavnik na Repu
                   
 

Federacija

Iztočnice Tamara Matevc, 25. 3. 2010
Replike: EN-KNAP
Iztočnice Tamara Matevc, 24. 3. 2010
Replike: Mini teater
Iztočnice Tamara Matevc, 28. 3. 2010
Replike: Zavod EMANAT
Iztočnice Tamara Matevc, 28. 3. 2010
Replike: Kulturno društvo B 51
Iztočnice Tamara Matevc, 4. 4. 2010
Replike: Via Negativa
Iztočnice Tamara Matevc, 4. 4. 2010
Replike: Maska Ljubljana
Iztočnice Tamara Matevc, 4. 4. 2010
Replike: Maska Ljubljana
Iztočnice Tamara Matevc, 24. 3. 2010
Replike: Mini teater
Iztočnice Tamara Matevc, 27. 2. 2010
Replike: Mare Bulc