Iza Strehar, 19. 10. 2012

Predstavitev A in B produkcije AGRFT

Al dente, Don Juan, Učene pičke ali naj svet šumi, Tri sestre, Utva, Zadet pravi čas in Prezir II.
:
:

Don Juan / foto: Željko Stevanić

AL DENTE
Študentje so snov za svoj študijski proces poiskali v različnih časopisih in revijah. Intervjuji, črna kronika, novice, rumene strani, dogajanje po svetu in doma … Cilj je bil poiskati neko idejo, izhajajočo ali iz resnične osebe ali iz resničnega dogodka in jo nato dograditi, postaviti v drug koncept, variirati in interpretirati na vse možne načine.
18. oktobra bo prikazan del končnega izdelka iz procesa II. semestra dramske igre, gledališke režije in dramaturgije.

JEAN-BAPTISTE P. MOLIERE: DON JUAN
Je komedija žanr, za katerega je potreben podroben in natančen študijski proces, interpretacija in koncept ali gledalec, ki se odpravi na ogled komedije zahteva zgolj odrske postavitve že znane in velikokrat preigrane klasicistične komedije?
S komedijo so se spopadali igralci, režiserka in dramaturga V. semestra. Kot osnovo si je režiserka Tjaša Črnigoj izbrala Don Juanovo maksimo Svet je igra. Uprizoritev je gradila na različnih tipih igranja in žanrov, predvsem iz komičnih zvrsti, od Stand-up komedije, Commedie dell'arte, do popolnega spektakla. Don Juana bo ponovno požrla zemlja 19. oktobra.

JEAN-BAPTISTE P. MOLIERE: UČENE PIČKE ALI NAJ SVET ŠUMI
Ali je ljubezen sploh mogoča v današnjem, modernem času ali je le še mit iz srednjeveških časov? Kaj pripomore k nastanku hipsterja in kaj je danes umetnost? Je umetnost vse, pod kar se podpiše avtor, znan kot umetnik? Bi lahko bilo dobesedno poljubljanje riti splošna družbena konvencija?
Režiser in avtor priredbe Daniel Day Škufca je kot osnovo vzel Molierovo komedijo in nato iz nje izpeljeval variacije in interpretacije. Osnovi je dodajal različne asociativne teme in nanjo lepil motive, vzete iz sodobnosti. Predstava V. semestra igre, režije in dramaturgije bo na sporedu 19. oktobra.

ANTON P. ČEHOV: TRI SESTRE, UTVA
Zgrešeno je prepričanje, da je realizem lahko uprizorljiva stvar. To prepričanje morda izhaja iz časovnega zaporedja, saj se dramatika realizma razvije pred npr. dramatiko absurda. Morda izhaja iz dejstva, da je realizem tisto, kar pravzaprav živimo in ga pri dramatiki samo prenesemo na oder. Vendar temu ni tako. Težko je pristno odigrati ljubezen. Težko se je izpovedati o bolečini in ne izpasti patetično. Težko je karakter narediti vsakdanje življenski.
S prvotnim in čistim realizmom so se v preteklem študijskem letu spopadali študentje igre drugega letnika s svojo režiserko Nino Rajić Kranjac in gostujočo »erazmovko« Mario Froncovo. Njihova predstava bo na sporedu 20. oktobra.

DAVID IVES: ZADET PRAVI ČAS
Pri diplomski predstavi ima režiser povsem svobodno odločitev pri izbiri teksta. Nekateri se odločijo za komedijo, drugi tragedijo, spet tretji poetično dramo. Režiser Milan Golob se je odločil za Zadet pravi čas, tekst, ki ponuja veliko žanrov in tipov igre. Uprizoritev iz slike v sliko prehaja iz enega žanra v drugega, iz komičnega absurda, preko srhljivega realizma, do popolnoma zvočno-gibalne impresije.
Predstava bo na sporedu 21. oktobra.

PREZIR II
Festival je nastal pri predmetu teorija gledališke režije pod mentorstvom Sebastijana Horvata. 22. oktobra bo prikazan zgolj del B produkcije, ki je nastala v okviru tega.
Študenti imajo pri uprizoritvah odprte vse možnosti. Nekateri so se podali v eksperimentalno smer, drugi improvizatorsko, spet tretji so festival izkoristili kot možnost uprizoritve teksta ali priredbe, ki je drugje nimajo priložnosti postaviti na oder.
Prezir II je vsekakor svojevrstna impresija različnih slogov in idej, ki pa na Boršnikovem srečanju žal ne bo uprizorjena v celoti.

***

Bilten - informator Festivala Borštnikovo srečanje ustvarjajo študentje ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, študentke mariborske Filozofske fakultete in sodelavci portala SiGledal.

Povezave:

FBS

Povezani dogodki

Uprizoritev
Vita Zgoznik, 23. 10. 2012
Dantonova smrt - refleksija
Blanka Lorenčič, 22. 10. 2012
III Furije - refleksija
Iza Strehar, 22. 10. 2012
Nevihta - refleksija
Anja Bunderla, 26. 10. 2012
Konec koncev
Anja Bunderla, 26. 10. 2012
Gospoda Glembajevi - refleksija
Gordana Lacić, 20. 10. 2012
Gledališče kot vrtec
Iza Strehar, 20. 10. 2012
10 minut pred predstavo
Vita Zgoznik, 25. 10. 2012
Obdlanjenje v Spokanu - Refleksija
Viktorija Aleksovska, 19. 10. 2012
Predstavitev knjig
Aleš Čeh, 19. 10. 2012
Sedma umetnost
Iza Strehar, 25. 4. 2013
Potencial za rob
Iza Strehar, 19. 5. 2017
Iza Strehar bere sodobno slovensko dramo
Iza Strehar, 22. 10. 2012
Nevihta - refleksija