STA/Maja Čehovin Korsika, 17. 6. 2013

NPK 2014-2017: Cilji in ukrepi po področjih (III)

Povzetek predstavitev ciljev in ukrepov Nacionalnega programa za kulturo (NPK) za obdobje 2014 do 2017 po izbranih področjih.

Dvig zavesti o uprizoritvenih umetnosti v družbi

Ključni izzivi predloga programa na področju uprizoritvene umetnosti v naslednjem obdobju so vzpostavitev kakovostnega in učinkovitega okolja za vrhunsko produkcijo in posredovanje na področju uprizoritvenih umetnosti, dvig njihovega ugleda ter večja dostopnost do javnih kulturnih dobrin.

Cilji na tem področju so usmerjeni v povečanje dostopnosti kakovostne gledališke produkcije, kar vključuje zmanjšanje števila premier na največ 200 na leto in povečanje obsega postprodukcije na povprečno najmanj 11 na predstavo. Podpreti je potrebno tudi koprodukcije ter spodbuditi gostovanje slovenskih ustvarjalcev v tujini.

Javnim zavodom bi bilo treba zagotoviti pogodbe o večletnem financiranju programov in posebej podpirati prve in druge režije. Zaživela naj bi tudi ideja za izdajanje brezplačnika za področje gledališča po vzoru Bukle, ki je namenjena knjigi.

V NPK je predstavljena tudi ideja, da bi se Slovenski gledališki muzej preoblikoval v Slovenski gledališki inštitut, ki bi deloval kot točka povezovanja vseh akterjev na področju uprizoritvenih umetnosti.