Primož Ekart, 16. 6. 2017

Primož Ekart bere sodobno slovensko dramo

Režiser in igralec Primož Ekart je štafeto branja sodobne slovenske dramatike sprejel iz rok Tomija Janežiča. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskal bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločil, da obiskovalcem portala v branje priporoči tekst Simone Semenič Jaz, žrtev.

Primož Ekart / Foto: Peter Uhan

Bil sem prijetno presenečen in počaščen, ko sem iz rok Tomija Janežiča oziroma preko portala SiGledal prejel štafeto branja. Branje dramskih in tudi postdramskih tekstov je sicer včasih lahko tudi naporno delo, je pa zmeraj izziv, saj je treba iz različnih načinov pisav izluščiti tisto pravo vsebino, premiso, emotivni naboj zgodbe, ki vsaj zame na nek način določa tudi kvaliteto dela. Prepričan sem, da kjer lahko kot bralec zaznam tak emotivni naboj, ga bo ob ustrezni in tankočutni uprizoritvi tudi gledalec. S tem bo namen dramskega dela kot umetnine dosežen, namreč izkušnja absolutnega, ki jo je vtkala avtorica/avtor in naj bi jo ustvarjalna ekipa z različnimi uprizoritvenimi sredstvi vsaj ohranila, če že ne tudi presegla.

Tekst, ki sem ga v zadnjem času prebral in nosi to kvaliteto, ta emotivni naboj, je tekst Simone Hamer z naslovom Razglednice ali Strah je od znotraj votel od zunaj pa ga nič ni. Žal tekst še ni objavljen na vašem portalu, je bil pa pred kratkim uprizorjen v Mali drami, kjer ga lahko najdete v gledališkem listu. Če bi pa obiskovalci portala želeli takojšnjo izkušnjo teksta, ki nudi to izkušnjo in kvaliteto, ki jo sam iščem v dramskih tekstih, pa bi v branje predlagal tekst Simone Semenič Jaz, žrtev.  

Štafeto branja predajam režiserju Maretu Bulcu, ki drzno stopa po samosvoji ustvarjalni poti.

Povezava: Simona Semenič: Jaz, žrtev

V rubriki »Izvolimo dramo« beremo sodobne slovenske drame in se nad njimi iskreno navdušujemo ter jih predvsem priporočamo v branje vsem obiskovalcem portala SiGledal. Ideja za to početje se je porodila Simoni Semenič na okrogli mizi Sodobna dramatika, ki je potekala v okviru festivala dramske pisave Vzkrik (24. 3.–26. 3 2017).  Ime rubrike je predlagala Grumova nagrajenka 2017, Simona Hamer, ki je tudi prva izvolila dramo in za naslednje branje nominirala bralca po svojem izboru in presoji, ta pa bo bralce slovenskih dram nominiral dalje. S to verižno igro ali z verižnim eksperimentom želimo predvsem promovirati branje sodobne slovenske drame, saj iskreno verjamemo, da si sodobna slovenska drama zasluži biti (vsaj) prebrana. 

Barbara Hieng Samobor, 28. 4. 2017
Barbara Hieng Samobor bere sodobno slovensko dramo
Mojca Kreft, 28. 4. 2017
Mojca Kreft bere sodobno slovensko dramo
Tomi Janežič, 9. 6. 2017
Tomi Janežič bere sodobno slovensko dramo
Jasna Pintarič, 9. 6. 2017
Jasna Pintarič bere sodobno slovensko dramo
Maja Šorli, 28. 4. 2017
Maja Šorli bere sodobno slovensko dramo
Mojca Jan Zoran, 21. 4. 2017
Mojca Jan Zoran bere sodobno slovensko dramo
Dubravko Mihanović, 26. 5. 2017
Dubravko Mihanović bere sodobno slovensko dramo
Nina Mitrović, 2. 6. 2017
Nina Mitrović bere sodobno slovensko dramo
Nina Šorak, 26. 5. 2017
Nina Šorak bere sodobno slovensko dramo
Simona Hamer, 14. 4. 2017
Simona Hamer bere sodobno slovensko dramo
Anja Krušnik Cirnski, 26. 5. 2017
Anja Krušnik Cirnski bere sodobno slovensko dramo
Ana Kovačič, 26. 5. 2017
Ana Kovačič bere sodobno slovensko dramo
Maša Pelko, 16. 6. 2017
Maša Pelko bere sodobno slovensko dramo
Andreja Kovač, 26. 5. 2017
Andreja Kovač bere sodobno slovensko dramo
Blaž Lukan, 12. 5. 2017
Blaž Lukan bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 16. 6. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Maruša Majer, 19. 5. 2017
Maruša Majer bere sodobno slovensko dramo
Iza Strehar, 19. 5. 2017
Iza Strehar bere sodobno slovensko dramo
Petra Pogorevc, 19. 5. 2017
Petra Pogorevc bere sodobno slovensko dramo
Zala Dobovšek, 26. 5. 2017
Zala Dobovšek bere sodobno slovensko dramo
Anja Novak, 12. 5. 2017
Anja Novak bere sodobno slovensko dramo
Jure Gantar, 12. 5. 2017
Jure Gantar bere sodobno slovensko dramo
Jaša Koceli, 16. 6. 2017
Jaša Koceli bere sodobno slovensko dramo
Mojca Redjko, 12. 5. 2017
Mojca Redjko bere sodobno slovensko dramo
Nejc Gazvoda, 23. 6. 2017
Nejc Gazvoda bere sodobno slovensko dramo
Tatjana Ažman, 16. 6. 2017
Tatjana Ažman bere sodobno slovensko dramo
Matej Bogataj, 12. 5. 2017
Matej Bogataj bere sodobno slovensko dramo
Marko Bratuš, 12. 5. 2017
Marko Bratuš bere sodobno slovensko dramo
Matevž Biber, 19. 5. 2017
Matevž Biber bere sodobno slovensko dramo
Lea Kukovičič, 9. 6. 2017
Lea Kukovičič bere sodobno slovensko dramo
Jernej Potočan, 5. 5. 2017
Jernej Potočan bere sodobno slovensko dramo
Tomaž Toporišič, 28. 4. 2017
Tomaž Toporišič bere sodobno slovensko dramo
Anđela Vidović, 9. 6. 2017
Anđela Vidović bere sodobno slovensko dramo
Darja Reichman, 23. 6. 2017
Darja Reichman bere sodobno slovensko dramo
Eva Kraševec, 23. 6. 2017
Eva Kraševec bere sodobno slovensko dramo