O Sigledal

SiGledal je spletni portal uprizoritvene dejavnosti, katerega poslanstvo je promovirati ustvarjalnost na področju uprizoritvene umetnosti, zainteresirani javnosti nuditi brezplačne in dnevno ažurirane vsebine, namenjene informiranju, izobraževanju in raziskovanju, ter arhivirati, ohranjati in zagotavljati spletno dostopnost do slovenske gledališke dediščine.

Ustanovitelji (8. februar 2007), avtorji in vodje portala so Samo M. Strelec, Gregor Matevc in Tamara Matevc. Nosilec portala je zavod Novi ZATO., od 1. januarja 2010 pa ga kot javni kulturni program informacijske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti sofinancira Ministrstvo za kulturo.

KONTAKT: sigledal@gmail.com

EKIPA: 

Nosilec portala: Novi ZATO., Samo M. Strelec
Vodja sklopa Aktualno in Wikija: Tamara Matevc
Vodja Repertoarja in Digitalnih razstav: Samo M. Strelec
Tehnični vodja: Gregor Matevc

Sodelavci v zadnjih letih:  Andraž Polončič Ruparčič, Anja Roter in Mitja Sušec.

 

Portal sestavljajo štirje sklopi: Aktualno, Wiki, Repertoar in Digitalne razstave.

Sklop  Aktualno prinaša informacije o aktualnem dogajanju na slovenskih odrih in zaodrjih.

Sklop Wiki je spletna enciklopedija slovenskega gledališča, ki jo gradijo gledališki ustvarjalci, raziskovalci in tudi publika.

V sklopu Repertoar, ki nastaja v partnerstvu s Slovenskim gledališkim inštitutom, je mogoče brskati po podatkih o preteklih produkcijah slovenskega profesionalnega in polprofesionalnega gledališča. 

V sklopu Digitalne razstave so gradiva (fotografije, članki, kostumske in scenske skice, gledališki listi, odmevi, video in avdio odlomki) na osnovi avtorskega izbora kuratorja postavljena v različne tematske zgodbe in kontekste.

ODMEVI V MEDIJIH: