O Sigledal

SiGledal je spletni portal uprizoritvene dejavnosti, katerega poslanstvo je promovirati ustvarjalnost na področju uprizoritvene umetnosti, zainteresirani javnosti nuditi brezplačne in dnevno ažurirane vsebine, namenjene informiranju, izobraževanju in raziskovanju, ter arhivirati, ohranjati in zagotavljati spletno dostopnost do slovenske gledališke dediščine.

Ustanovitelji (8. februar 2007), avtorji in vodje portala so Samo M. Strelec, Gregor Matevc in Tamara Matevc. Nosilec portala je zavod Novi ZATO., od 1. januarja 2010 pa ga kot javni kulturni program informacijske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti sofinancira Ministrstvo za kulturo. Sodelavci v zadnjih letih: Jera Krečič, Maša Majcen, Maruša Mugerli Lavrenčič, Andraž Polončič Ruparčič and Anja Roter.

KONTAKT: sigledal@gmail.com

Portal sestavlja šest sklopov: Aktualno, Kritika, Digitalne razstave, Repertoar, Wiki in Dramski teksti.

Sklop  Aktualno prinaša informacije o aktualnem dogajanju na slovenskih odrih in zaodrjih.

V sklopu Kritika objavljamo kritike študentov primerjalne književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), študentov slovenistike Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kritike udeležencev Male šole kritike (Lutkovno gledališče Ljubljana, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov), refleksije kritiške platforme Kriterij (zavod Bunker) in kritike hrvaškega kritika in teatrologa Igorja Tretinjaka (gostujoče pero na SiGledal v sezoni 2017/2018).

V sklopu Digitalne razstave so gradiva (fotografije, članki, kostumske in scenske skice, gledališki listi, odmevi, video in avdio odlomki) na osnovi avtorskega izbora kuratorja postavljena v različne tematske zgodbe in kontekste.

V sklopu Repertoar, ki nastaja v partnerstvu s Slovenskim gledališkim inštitutom, je mogoče brskati po podatkih o preteklih produkcijah slovenskega profesionalnega in polprofesionalnega gledališča. 

Sklop Wiki je spletna enciklopedija slovenskega gledališča, ki jo gradijo gledališki ustvarjalci, raziskovalci in tudi publika.

Sklop Dramski teksti – iskalnik, ki omogoča iskanje po naslovu teksta, po avtorju, po številu moških in ženskih vlog ter po vsebinskih in formalnih oznakah.

ODMEVI V MEDIJIH: