iztočnica Anita Volčanjšek, SiGledal, 29. 11. 2010

Raziskovalna dejavnost na UL AGRFT

Barbaro Orel, docentko za področje dramaturgije, smo povprašali o nekoliko manj poznani dejavnosti akademije. Raziskovanje določenih teatroloških problemov poteka več let, izsledki pa bodo tudi objavljeni. Orlova je ustanoviteljica revije Amfiteater, prve znanstvene revije za gledališče in scenske umetnosti. Študenti AGRFT pa svoje »raziskovanje« objavljajo v akademijskem glasilu ODERuh.
:
:

Oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti na UL AGRFT čedalje bolj aktivno razvija znanstvenoraziskovalno dejavnost. Vzporedno s pedagoškim delom usmerja svoja prizadevanja v izpolnjevanje vrzeli na področju zgodovinskih študij in teoretskih refleksij, predvsem gledališča in scenskih umetnosti 20. stoletja. V slovenskem prostoru je umetniška praksa vseskozi hodila v koraku s sočasnim dogajanjem v zahodnem svetu, togi pa sta bili njena refleksija in teoretizacija. Raziskovalna skupina (sestavljajo jo pedagogi in mladi raziskovalci AGRFT skupaj s pridruženimi sodelujočimi) je pod vodstvom Barbare Sušec Michieli v zadnjih dveh letih preučevala Dinamiko sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja, izsledki raziskave pa bodo kmalu izšli v posebni monografiji. Skupina je s projektom kandidirala na razpisu Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki je podprla in sofinancirala raziskavo, prav tako njeno nadaljevanje v raziskovalnem programu Gledališke in medumetnostne raziskave, ki je trenutno v teku. Raziskovalna dejavnost je tesno povezana z založniško dejavnostjo AGRFT. 

Leta 2008 smo v sodelovanju z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije ustanovili revijo Amfiteater, to je prva znanstvena revija za gledališče in scenske umetnosti pri nas, ki je uvrščena tudi v mednarodne bibliografske baze in v seznam indeksiranih revij na ARRS. Ustanovili smo jo prav z namenom, da bi dodatno spodbudili raziskave uprizarjanja in vzpostavili prostor za sprotno izmenjavo najnovejših spoznanj (članki so prosto dostopni na www.agrft.uni-lj.si/amfiteater). Sicer se raziskovalci redno udeležujemo konferenc in simpozijev, pomembno podporo pa imamo v sodelavcih Centra za teatrologijo in filmologijo, ki nas angažirano oskrbujejo z dokumentacijskimi gradivi iz arhivov in podpirajo z bibliotekarskimi deli.

K raziskavam uprizarjanja v pedagoškem procesu spodbujamo tudi študente. Ti se strokovni javnosti ob koncu zimskega in poletnega semestra, letos že peto leto zapored, predstavljajo s publikacijo ODERuh. To je neke vrste križanec med gledališkim listom in revijo, v katerem uresničujejo svoje zamisli kot dramaturgi in mladi raziskovalci. Občasno izhajajo zborniki razprav, v katerih študentje ponujajo sveže poglede na aktualne teme pa tudi prezrta poglavja iz dramatike in gledališča. Naj nazadnje omenim, da je letos raziskovalna dejavnost tudi v pedagoškem procesu dobila ustrezno poimenovanje: v teku bolonjske reforme in posodabljanja študijskih programov je Oddelek za dramaturgijo temeljito preoblikoval študijski program in se preimenoval v Oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti. To je prvi oddelek za študije scenskih umetnosti na ljubljanski univerzi pa tudi v slovenskem prostoru.

Barbara Orel

Barbara Orel, AGRFT

Urša Adamič, 17. 11. 2010
Mešanica barv
Kaja Pregrat, SiGledal, 16. 11. 2010
Do it later!*
Anita Volčanjšek, SiGledal, 25. 11. 2010
Ena sama zavist in sla po kontroli
Anita Volčanjšek, SiGledal, 11. 11. 2010
Posebno obdobje ...
Iztočnica Kaja Pregrat, SiGledal, 24. 11. 2010
Postakademijski občutki
Anita Volčanjšek, SiGledal, 5. 11. 2010
Vrženi v svet dejanskega gledališča
Lena Gregorčič, SiGledal, 10. 11. 2010
Red mora biti!
Anita Volčanjšek, SiGledal, 3. 11. 2010
Tam na Nazorjevi
Anita Volčanjšek, SiGledal, 4. 11. 2010
»Imamo krav'ce, štal'ce žal ne«
Lena Gregorčič, SiGledal, 18. 11. 2010
Najbolj pridni bralci so dramaturgi. Berejo vse.
Anita Volčanjšek, SiGledal, 22. 11. 2010
Bistvena je izkušnja delovanja
Kaja Pregrat, SiGledal, 19. 11. 2010
Z ljubeznijo ga varimo od leta 2006 ...
Eva Hribernik, 17. 11. 2010
V študentski vasi sonce sije
Anita Volčanjšek, SiGledal, 9. 11. 2010
Najboljši plesni izziv
Kaja Pregrat, SiGledal, 30. 11. 2010
Film in televizija na novih poteh!