SLOGI, 14. 3. 2017

Predstavitev znanstvene monografije Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (UL AGRFT) vabita na predstavitev znanstvene monografije ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani z naslovom "Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe: ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani", ki bo v ponedeljek, 20. marca 2017, ob 11. uri v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana).

Foto: Arhiv SLOGI

Slovensko gledališče v letu 2017 praznuje pomembno obletnico, 150-letnico ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani. Šele z ustanovitvijo Dramatičnega društva leta 1867 so bili postavljeni temelji za razvoj slovenskega gledališča moderne dobe. Znanstvena monografija Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe: Ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani se posveča samemu Društvu, njegovi vlogi, njegovemu razvoju in njegovim dosežkom. Da bi dobili čim bolj večplastno podobo Društva v času in prostoru, smo začrtali vrsto perspektiv oziroma možnih tematizacij, od Dramatičnega društva na svoji razvojni poti v smislu zgodovinskih, kulturnozgodovinskih ali socioloških uvidov, do razvoja vseh notranjih elementov, ki Dramatično društvo oziroma slovensko gledališče konstituirajo: dramatike, repertoarja, gledališke ikonografije, poklicev, arhitekture …  S prispevki so v znanstveni monografiji sodelovali dr. Štefan Vevar, dr. Aldo Milohnić, dr. Darja Koter, dr. Aleš Gabrič, dr. Nadja Zgonik, dr. Gašper Troha, Ivo Svetina, dr. Mateja Pezdirc Bartol, dr. Blaž Lukan, dr. Tone Smolej, dr. Irena Avsenik Nabergoj, dr. Gregor Pompe, ddr. Igor Grdina, Peter Bedjanič, dr. Henrik Neubauer, dr. Katarina Podbevšek in dr. Barbara Orel.

Publikacijo izdajata SLOGI in UL AGRFT ter izhaja v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta. Izdajo knjige sta sofinancirali Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne  raziskave P6-0376).

Znanstveno monografijo bosta predstavila njena urednika dr. Štefan Vevar iz SLOGI in dr. Barbara Orel iz UL AGRFT. Poleg publikacije bomo predstavili tudi jubilejno razstavo O poteh k »najlepši iznajdbi človeškega duha« na Slovenskem: Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani, ki jo bodo odprli v četrtek, 23. marca, ob 18. uri v SLOGI – Gledališkem muzeju.

SLOGI, AGRFT

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16