SLOGI, 18. 5. 2023

Muzeji, trajnostni razvoj in dobro počutje, skupna razstava državnih muzejev Slovenije

Ob 18. maju, Mednarodnem dnevu muzejev, slovenski državni muzeji predstavljajo svoje zaklade na temo Muzeji, trajnostni razvoj in dobro počutje.
:
:
Foto: Arhiv SLOGI
Foto: Blaž Verbič

V uvodni besedi k razstavi je v imenu vseh muzejev dr. Gašper Troha, direktor Slovenskega gledališkega inštituta, zapisal:

“Izraz muzej etimološko izhaja iz grške besede mouseĩon, kar je pomenilo muzam posvečen kraj, višjo šolo za pesništvo, glasbo in druge umetnosti. Seveda pa stari Grki poiesis, temelj umetnosti, niso razumeli zgolj kot kreativnost in ustvarjanje iz nič, pač pa tudi kot veščino izdelovanja in ustvarjanja.

Ena osrednjih nalog muzejev je prav ohranjanje tradicije, prenašanje starih znanj in spoznanj na vedno nove generacije. In prav to je lahko danes temelj trajnostnega razvoja. Smo se iz preteklosti kaj naučili ali smo le slepo zazrti vase in v naš napredek? Smo danes srečnejši in uspešnejši? Ob okoljskih katastrofah, psihičnih pritiskih in boleznih se zdi, da ne. Morda pa bi lahko prav iz muzejskega gradiva in starih spretnosti črpali nova spoznanja za prihodnost.

13 slovenskih državnih muzejev hrani več kot 2.500.000 enot gradiva, kar je zakladnica, h kateri se moramo vedno znova vračati, jo odkrivati in jo uporabljati v novih kontekstih. Le tako bomo lahko stara spoznanja s pridom uporabili za to, da nam bo dobro tudi danes in jutri.”

Pri razstavi sodelujejo:

 • Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova
 • Muzej krščanstva na Slovenskem
 • Muzej novejše zgodovine Slovenije
 • Muzej za arhitekturo in oblikovanje
 • Muzej slovenske osamosvojitve
 • Narodna galerija
 • Narodni muzej Slovenije
 • Prirodoslovni muzej Slovenije
 • Slovenska kinoteka – filmski muzej
 • Slovenski etnografski muzej
 • Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej
 • Slovenski šolski muzej in Muzej športa
 • Tehniški muzej Slovenije
 • Vojaški muzej Slovenske vojske

Ob mednarodnem muzejskem dnevu pa od 9.00 do 17.00 lepo vabljeni na ogled stalne razstave Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja.

SLOGI, Mednarodni dan muzejev

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16

Povezani dogodki