Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, 27. 2. 2011

Odprto pismo županu Mestne občine Kranj

Člani Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije smo z veliko zaskrbljenostjo sprejeli novice o zapletih z imenovanjem novega direktorja oziroma direktorice Prešernovega gledališča Kranj in o odločitvi Mestnega sveta občine Kranj, da razveljavi razpis, po katerem je bila že junija 2010 na to mesto imenovana Ivana Djilas.
:
:


Zaskrbljeni smo nad dejstvom, da je z omenjeno razveljavitvijo gledališče začasno ostalo brez direktorja, pri tem pa je bilo prekinjeno delo na pripravi programa in izdelavi strategije za naslednje obdobje, ki se ga je Ivana Djilas v dogovoru s strokovnim svetom gledališča lotila že pred meseci. Gledališče tako ni ostalo le brez pravega vodstva, temveč tudi brez izdelanega programa dela. V enaki meri pa smo zaskrbljeni nad samim posegom mestnega sveta in razlogi, s katerimi so svetniki in župan utemeljili svojo odločitev. Izbor direktorice, ki se je bila v minulih mesecih polno posvetila delu kranjskega gledališča, so namreč preklicali zaradi »postopkovnih napak« pri imenovanju in pa, »ker so bile v tem času izvedene lokalne volitve in s tem nova sestava Sveta MOK«.

Gotovo se ne zavzemamo za to, da bi bilo novega direktorja gledališča mogoče imenovati mimo formalnih norm ali celo s protipravnim postopkom. Zato poudarjamo, da je bila Ivana Djilas izbrana na regularnem razpisu in po urejenem postopku, njen izbor pa so s pozitivnim mnenjem podprli umetniški ansambel in oba sveta gledališča. Tudi upravno sodišče, ki je zaradi tožbe nekdanjega direktorja Boruta Veselka preučilo postopek in sklep vrnilo v mestni svet, je ugotovilo samo formalne nepravilnosti (ki jih je zagrešila malomarna izvedba občinskih uradnikov) in ni zahtevalo ponovnega razpisa. Mestni veljaki bi lahko brez težav popravili nepravilnosti – tako jim je v skrbi za normalen potek dela v gledališču tudi priporočil strokovni svet s ponovitvijo pozitivnega mnenja o izbrani direktorici. Pa vendar so odločili drugače. Potem ko je »postopkovne napake« kot priložnost zase izrabil nekdanji direktor, ki se je v želji po ohranitvi položaja (za katerega je z izborom nove direktorice izgubil mandat) zatekel k odvetniku, so jih kot priložnost za uveljavljanje svoje volje izrabili še novopečeni mestni svetniki. To je docela razvidno iz izjave župana, ki med argumenti za nov izbor prav neverjetno prostodušno in docela neskrupulozno navaja novo sestavo mestnega sveta po lokalnih volitvah. Novo razmerje strankarskih moči na občni – novi direktor gledališča!

Pri tem je skoraj odveč pripominjati, da kranjskega župana in mestne svetnike urejeno delovanje gledališča očitno zanima še najmanj. Mesece dela na programu in umetniški strategiji (ki jih gledališče nujno potrebuje za uspešen razvoj) so izbrisali, da bi s svojim izbiranjem uveljavili na sveže pridobljeno moč. Skoraj logično se zdi, da so si pri zbiranju glasov za takšno odločitev dovolili izreči tudi svoje »domačijske«, celo odkrito šovinistične predsodke (nezadovoljstvo nad »Djilasovo iz Beograda«).

Lahko je razumeti, da se je Ivana Djilas ob tako artikulirani mestni oblasti odpovedala ponovni kandidaturi, čeprav bi vsak kolikor toliko sposoben odvetnik zmogel iztožiti njeno pravico. Razumemo, da ji po desetih mesecih tožb, izsiljevanja in političnih igric ni do tega, da bi si s pravdanjem priborila mesto v gledališču, v katerega je že vložila toliko strokovnega dela. Vendar njeno odločitev obžalujemo.

Kot strokovno društvo pa smo dolžni opozoriti na neodgovorno in kvarno ravnanje kranjskega mestnega sveta z gledališčem, katerega delovanje služi javnemu interesu. Videti je namreč, da so svetniki pozabili, da so z mandatom, pridobljenim na lokalnih volitvah, dobili dolžnost skrbeti za javni interes, ne pa, da moč odločanja o javnem zavodu izrabljajo za uresničevanje lastne samovolje. Obenem smo dolžni javnost opozoriti na nedopustnost izražanja lokalpatriotskih instinktov in šovinizma, ki niso samo neprimerni doseženim kulturnim standardom, temveč tudi protipravni.

Zato pozivamo mestni svet in župana MOK Kranj, naj ponovno premislijo svojo odločitev in sprejmejo rešitev, ki bo pričala o odgovornosti njihovega ravnanja z javnim zavodom, Prešernovemu gledališču pa bo omogočila urejeno in ustvarjalno delo. Obenem pozivamo tudi Ministrstvo za kulturo RS, naj skrbno bdi nad dogajanjem, povezanim s Prešernovim gledališčem: čeprav nima pravice odločanja o tej ustanovi, ne sme dopustiti, da bi bilo eno izmed slovenskih gledališč žrtvovano manipulacijam in za ta kulturni prostor nesprejemljivim argumentom.

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije,
predsednik Blaž Lukan


V Ljubljani, 25. 2. 2011

 

Slovenski gledališki muzej in Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije , 11. 5. 2010
Posvet o Slovenskem stalnem gledališču
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, 27. 3. 2009
Javno pismo Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije