Združenje dramskih umetnikov Slovenije, 27. 2. 2011

Javni protest Združenja dramskih umetnikov Slovenije

Združenje dramskih umetnikov Slovenije, strokovna organizacija gledaliških ustvarjalcev, je sklep, ki ga je Mestni svet občine Kranj sprejel 16.2. 2011, da razveljavi razpis, s katerim je bila imenovana mag. Ivana Djilas in le tega ponovi (kljub jasnim drugačnim navodilom sodišča), sprejelo z ogorčenjem, in z upravičenim dvomom v politično, moralno in etično nepristranskost svetnikov in vodstva občine Kranj.
:
:


Združenje dramskih umetnikov Slovenije je zaradi diskriminatorne, mestoma sovražno nastrojene in ponižujoče razprave kranjskih mestnih svetnikov in sprejetja sklepa, upravičeno zaskrbljeno za kranjski umetniški ansambel, za nemoteno strokovno delovanje gledališča in za spoštovanje stroke. Župan Mestne občine Kranj in svetniki, ki so glasovali za sprejetje sklepa so jasno izrekli nezaupnico mag. Djilasovi, in sicer na podlagi njene narodnostne pripadnosti ter delno zaradi dejstva, da je bila izbrana v predhodnem mandatu, hkrati pa zavrgli vsa mnenja sveta zavoda in strokovnega sveta PG Kranj. Prav zaradi nespoštovanja prava, zaradi eksplicitnega nacionalističnega naboja in politične diskriminacije enega od svetnikov SD in vseh tistih, ki so podprli predlagani sklep – je dolžnost Združenja dramskih umetnikov Slovenije, da javnost opozori na sprevrženost večine svetnikov Mestne občine Kranj in na nevarnost, da politika prevzame mesto v upravljanju kranjskega gledališča. Dogajanje v zvezi s Prešernovim gledališčem namiguje, da v gorenjski prestolnici ne gojijo pretirane naklonjenosti do gledališke stroke in gledaliških ustvarjalcev.

Želja in skorajda pogoj mestnih svetnikov in župana, da želijo videti na mestu direktorja PGK Kranjčana, nam kranjske politike prikazujeta v blago rečeno nenavadni luči. Iz razprave in sklepa Mestnega sveta Kranj je možno razbrati, da je večini svetnikov in še posebej županu popolnoma vseeno, kaj se z kranjskim gledališčem dejansko dogaja, da slabo poznajo ustroj in delo v profesionalni gledališki hiši, da si ne želijo ambicioznega gledališča, da se ne zavedajo, da se gledališka sezona zelo senzibilno in natančno pripravlja v naprej, da se v gledališču načrtuje na podlagi umetniških del in ustvarjalcev in da zato v gledališču ni prostora za lokalne politične interese, politično kupčkanje in boj za direktorsko delovno mesto v javnem zavodu Prešernovo gledališče Kranj.

Od Mestnega sveta občine Kranj in župana pričakujemo, da še enkrat premislita o sporni odločitvi ter politično montiranem «procesu« zoper izbrano direktorico mag. Ivano Djilas (ki ima že podpisano veljavno pogodbo) in razveljavi sklep Mestnega sveta. Od svetnika Staneta Boštjančiča pa zahtevamo javno opravičilo mag. Djilasovi zaradi sovražnega in nacionalističnega izpada, še posebej zato, ker pripada stranki SD, ki naj bi se zavzemala za enakost pred zakonom in bila proti nacionalizmu in sleherni nestrpnosti. V kolikor tega ne zmore, bi bilo vredno razmisliti o odstopu.

Strokovno javnost, kranjsko Mestno občino, mestne svetnike in tudi v. d. direktorja gledališča opozarjamo na umetniške, etične in finančne posledice njihovih neodgovornih odločitev, ki so lahko usodne za nadaljnje delo v Prešernovem gledališču.

Pridružujemo se pozivu umetniškega ansambla Prešernovega gledališča Kranj in prosimo vse omenjene ustanove od ustanoviteljice MO Kranj do Ministrstva za kulturo, da o nastalih razmerah v gledališču ponovno odgovorno in profesionalno razmislijo in postavijo strokovnost in umetniško vizijo na prvo mesto.

V imenu Združenja dramskih umetnikov Slovenije
Mag. Alenka Pirjevec, predsednica

 

Umetniški ansambel in strokovni svet Prešernovega gledališča Kranj, 27. 2. 2011
Odprto pismo županu
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, 27. 2. 2011
Odprto pismo županu Mestne občine Kranj