SiGledal, SLOGI, 9. 12. 2022

Izid knjige Gledališče Möderndorfer

Monografijo je založil Forum Ljubljana, sozaložil pa Slovenski gledališki inštitut, uredili sta jo Tea Rogelj in Ana Perne.
:
:

V njej se avtor Vinko Möderndorfer posveča 106 uprizoritvam, ki jih je zasnoval v dobrih štirih desetletjih režijskega ustvarjanja, od svoje prve režije leta 1980 v Eksperimentalnem gledališču Glej do krstne uprizoritve opere Samorog leta 2021. Zapisi Vinka Möderndorferja so zelo raznovrstni – od razmišljanj o značilnostih in odrskih zakonitostih posameznega žanra ali zvrsti gledališča, razčlemb posameznih dram, zabeležk o rojevanju in razvoju gledališč, do zelo osebno obarvanih krokijev o soustvarjalcih (igralcih, dramatikih, skladateljih, kostumografih in scenografih, dramaturgih, umetniških vodjih, fotografih …) ter do spominov in utrinkov z vaj in gledaliških anekdot.

Uvodni esej je napisal dr. Blaž Lukan, preveden je tudi v angleški jezik (Barbara Skubic), knjiga pa vsebuje tudi intervjuje, odlomke iz gledaliških listov, seznam vseh Möderndorferjevih gledaliških režij s pripadajočimi zasedbami ter popis njegovega ustvarjanja na drugih umetniških področjih. Besedila dopolnjuje bogato slikovno gradivo, ki obsega kar 1500 enot, prispevali pa so jih vrhunski gledališki fotografi; ob njih so objavljene še fotografije umetnikov, kostumografske in mizanscenske skice, plakati, likovna dela, ki so navdihnila katero izmed postavitev …).

Prav ta raznolikost pristopov omogoča, da monografija ni pomembna le z vidika gledališke zgodovine in torej zanimiva le za strokovno javnost … nasprotno. Tudi "navadnemu" bralcu omogoča vpogled v gledališko ustvarjalnost, saj zna avtor povsem strokovne teme ubesediti zanimivo in razumljivo, ob tem pa bralcu ponuja pogled tudi v zakulisje, v čudež (in trud) nastajanja predstave.

Monografija v dveh delih – ali "dveh dejanjih", kot jo poimenuje avtor – obsega kar 1216 strani, tako ponuja celovit vpogled v gledališko ustvarjanje Vinka Möderndorferja. 

Blaž Lukan je o knjigi zapisal: "Monografija Gledališče Möderndorfer je … hkrati avtobiografija, gledališka pesnitev, morda celo roman, strokovna razprava ali celo predstava, ena izmed mnogih, čeprav navsezadnje Predstava, torej tista z veliko začetnico, Predstava predstav …"

Avtor Vinko Möderndorfer je o knjigi zapisal:

"Po vsej verjetnosti te monografije ne bi bilo, če ne bi bilo izvrstnih gledaliških fotografov. Predvsem Toneta Stojka, ki se je gledališke fotografije ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja loteval na povsem drugačen način kot njegovi starejši predhodniki. Njegova fotografija je bila vedno zvesta stilu predstave, hkrati pa je bila tudi nekaj več. Svoje uprizoritve sem skozi njegove fotografije doživljal na poseben način. Odkril mi je nov pogled mojega lastnega ustvarjanja.

Že v zgodnjih osemdesetih letih, pa tudi kasneje, se mi je zdelo, da bi bilo fino videti gledališče skozi občutljivo fotografovo oko. Da je gledališka fotografija lahko samostojna umetnost. Tudi danes imamo kar nekaj odličnih fotografov umetnikov, ki se zelo resno ukvarjajo z gledališko fotografijo. Zato sem si najprej želel pričujočo knjigo sestaviti zgolj s kratkimi zapisi o uprizoritvah, glavnino pa bi predstavljale fotografije. Od gledališke predstave namreč ostanejo samo fotografije in pa vtisi, ki jih gledalci odnesejo s sabo. Vse ostalo se po zadnji predstavi spremeni v prah pozabe. Kasneje pa sem ugotovil, da fotografije kljub vsemu potrebujejo zgodbo. Tako sem se ob sestavljanju fotografskega materiala spominjal tudi živega gledališkega snovanja, ki smo ga nekoč davno doživljali med vajami.

Nastala je knjiga, ki bo, srčno upam, zanimiva tudi tistim, ki niso gledališčniki.

Sam pa sem monografije vesel tudi zato, ker mi je omogočila, da sem še enkrat doživel predstave, ki smo jih ustvarjali; spomnil sem se ustvarjalnega vzdušja, kreativnih zagat in zanosa. Predvsem pa sem se še enkrat srečal z igralci. Edinimi pravimi umetniki gledališča. Podoživel sem druženje s tistimi dragocenimi ljudmi, ki jih ni več med nami. Mislim, da je to prava vrednost tega dela."

Pogovor ob predstavitvi monografije bo 15. 12. 2022 v Slovenskem gledališkem inštitutu. Z avtorjem Vinkom Möderndorferjem, dr. Blažem Lukanom in oblikovalcem Edijem Berkom se bo pogovarjala sourednica Ana Perne.

Vinko Möderndorfer

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16