Anja Roter, SiGledal, 15. 11. 2012

Začetek mednarodnega simpozija na temo slovenske dramatike

Danes, 15. novembra, ob 9.30 se bo v stavbi Univerze v Ljubljani s pozdravnimi nagovori pričel letošnji 31. mednarodni simpozij Obdobja.


Od četrtka do sobote bo simpozij v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vzel v pretres tisto od treh literarnih zvrsti, ki je, kot ugotavlja predsednica simpozija Obdobja, doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol, večkrat potisnjena ob rob literarnovednega raziskovanja – dramatiko.

Ob tej priliki je izšel tudi zbornik s 47 analizami domačih in tujih strokovnjakov, ki vodilno tematiko obravnavajo z najrazličnejših vidikov. Ta metodološka pestrost skupaj z raznoliko zasedbo referentov predstavlja eno od odlik prvega tako obsežnega zbornika, ki je v celoti posvečen slovenski dramatiki.

Simpozij bosta uvodoma zaznamovali predavanji Ljudmila Dimitrova z Univerze v Sofiji in Tomaža Toporišiča s Fakultete za humanistične študije Koper ter Slovenskega mladinskega gledališča.

Ljudmil Dimitrov bo v svojem izvajanju ponudil dragocen pogled od zunaj – njegov referat je naslovljen Dramatika in identiteta: slovenska situacija – bolgarski vpogled, v njem pa pretresa vprašanja nacionalnega značaja in indentifikacije, kot se odražajo v dramatiki obeh nacij. Tu se bo seveda nemogoče izogniti slovenski hlapčevski formuli, ki jo avtor opisuje kot narodno značilnost, ki jo je utrdila drama Ivana Cankarja. Iskanja odgovorov se bo Dimitrov med drugim lotil tudi v dialogu s slovenskim igralcem Igorjem Samoborjem.

Tomaž Toporišič se bo v svojem referatu z naslovom Nevarna razmerja slovenske dramatike in gledališča 20. stoletja dotaknil dinamičnega razmerja, kot se je od konca druge svetovne vojne do danes razvijalo na relaciji med pisano dramsko besedo in njeno uprizoritvijo. Analiza tako v precep vzame slovensko eksperimentalno gledališče petdesetih, neoavantgardno performersko skupino Pupilija Ferkeverk, raziskave Ljubiša Ristića in druge pomembne momente slovenskega gledališča druge polovice 20. stoletja. Kot časovno manj oddaljen primer inovativne rabe dramske oblike bo Toporišič namenil nekaj besed tudi drami Hodnik Matjaža Zupančiča.

Vabljeni na predavanja in diskusije!

***
Današnji program simpozija:

Uvodna predavanja (Zbornična dvorana)

11.00   Ljudmil Dimitrov, Sofija, Bolgarija

              Dramatika in identiteta: slovenska situacija – bolgarski vpogled

11.20   Tomaž Toporišič, Ljubljana, Slovenija

              Nevarna razmerja slovenske dramatike in gledališča 20. stoletja

11.40–11.50    Diskusija

11.50   Irena Orel, Ljubljana, Slovenija

              Poimenovanja dramskih oseb v slovenski dramatiki s konca 18. stoletja in danes

12.10   Tone Smolej, Ljubljana, Slovenija

              Od precioze do borke za emancipacijo. Komedija Roza Frana Celestina

12.30–12.40    Diskusija

12.40–14.00 Kosilo (Mala sejna soba)

Predavanja (Zbornična dvorana)

14.00   Urban Šrimpf, Ljubljana, Slovenija

              Županova Micka – prenaredba, poslovenitev, prevod, ponašitev ali še kaj?

14.15   Maruška Agrež, Ljubljana, Slovenija

              Pragmatični frazemi v Linhartovi dramatiki

14.30   Ljudmila Malinova Dimitrova, Sofija, Bolgarija

              Zofka Kveder in Petko Todorov – srečanje in razhajanje slovenskega in bolgarskega modernizma v dramatiki

14.45   Alenka Jensterle Doležal, Praga, Češka

              Simbolizem v Župančičevi drami Noč na verne duše

15.00–15.20     Diskusija

15.35   Pavle Jović, Beograd, Srbija

              Prvi prevodi Cankarjevih dram

15.50   Nina Žavbi Milojević, Ljubljana, Slovenija 

              Uprizoritve Hlapcev Ivana Cankarja od začetkov do danes

16.05   Iva Rosanda Žigo, Dejan Durić, Reka, Hrvaška

              Slovenski dramatičari na sceni riječkoga HNK Ivana pl. Zajca u razdoblju od 1946. do 1960.

16.20–16.40    Diskusija

18.00   Gledališka predstava Pohujšanje v dolini šentflorjanski in pogovor z ustvarjalci

              (Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, Ljubljana)

***
Predavanje Radka Novaka z naslovom Slovenske igre na čeških odrih JE ODPOVEDANO.

Anja Roter, SiGledal, 16. 11. 2012
Drugi dan simpozija Obdobja
Anja Roter, SiGledal, 23. 2. 2011
Že petič spečena: Gibanica 2011
Anja Roter, SiGledal, 16. 11. 2012
Drugi dan simpozija Obdobja
Anja Roter, SiGledal, 16. 10. 2010
Pogled nazaj in pogled naprej