STA, 21. 10. 2015

V Mariboru bodo predstavili najnovejši Slovenski gledališki letopis in e-razstavo

V sklopu Knjige na Festivalu Borštnikovo srečanje bodo danes v Mariboru predstavili Slovenski gledališki letopis 2013/2014. Gre za že 22. letopis, ki je hkrati 27. nadaljevanje stoletnega Repertoarja slovenskih gledališč in je izhajal med letoma 1867 in 1967. Zvečer bo potekala tudi predstavitev e-razstave o lanskem Borštnikovem festivalu.
:
:

Foto: Arhiv SLOGI

Najnovejši gledališki letopis je sestavil in uredil Štefan Vevar, za spremna besedila pa so poskrbeli Ana Perne, Borut Smrekar, Daliborka Podboj in Lea Dvoršak. Publikacija temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji, tam zbrane podatke tudi bistveno nadgrajuje z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, s podatki o reprizah in gostovanjih ter s povzetkom in primerjavo podatkov med konkretnimi gledališči.

Tokratna izdaja zajema 207 natančno popisanih premiernih uprizoritev in 253 različnih repriz slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in tudi vidnejših polpoklicnih gledališč in gledaliških skupin. Avtorji ob tem poudarjajo, da število premier ni povsem realno, saj so zadnje čase značilne številne koprodukcije med repertoarnimi gledališči, pa tudi med repertoarnimi gledališči in zunaj institucionalno produkcijo.

Kot ob tem dodajajo avtorji, koprodukcije predstavljajo tudi precejšno težavo pri vrednotenju obiska, ponovitev in gostovanj, saj vseh ponovitev, gledalcev in gostovanj ni mogoče pripisati vsem v koprodukcijsko razmerje vpletenim gledališčem. To bi namreč seštevke v statistiki neupravičeno podvojilo ali celo potrojilo.

Letopis v skladu s svojim konceptom celostno prikazuje premiere, reprize in gostovanja v posameznih gledališčih ter zunaj njih, nadrobno opisuje festivale ter priznanja in nagrade, podeljene gledališčnikom, prinaša pa tudi podrobno in celostno statistiko. Ta pri vsakem gledališču prikazuje razmerja med uprizorjenimi slovenskimi in neslovenskimi avtorji, med premierami in reprizami in hkrati navaja število vseh gostovanj, vseh odigranih predstav in privabljenih gledalcev.

Po prejšnjem letopisu tudi ta opušča bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča, saj se je z leti pokazalo, da je pot od bibliografije člankov do člankov samih za sodobnega uporabnika predolga, da ta ne posega več po informacijah o člankih, temveč neposredno po člankih samih, bodisi v klasični obliki ali na spletu.


Foto: SiGledal.org
Ob 18. uri pa bodo v sklopu največjega slovenskega gledališkega festivala v Kazinski dvorani SNG Maribor predstavili še e-razstavo lanskega festivala, ki je že tretje leto zapored nastala v sodelovanju s slovenskimi gledališči ter drugimi kulturnimi in izobraževalnimi inštitucijami.

Slovenski gledališki inštitut skupaj z zavodom Novi zato z virtualnimi razstavami skuša poskrbeti za digitalizacijo, čim lažjo dostopnost in popularizacijo slovenske gledališke dediščine. Razstava bo dostopna tudi na osrednjem gledališkem portalu sigledal.org.

SLOGI