SSG Trst, 9. 9. 2009

SSG Trst: poročilo s tiskovne konference

Vodstvo Slovenskega stalnega gledališča z zadovoljstvom jemlje na znanje, da so se predstavniki javnih ustanov, ki so obvezne članice gledališča, sestali, da bi obravnavali probleme in stanje slovenskega teatra.
:
:

Iz poročila, ki je izšlo po tem srečanju, je treba izloščiti  nekaj netočnosti.

V deželnem proračunu bi zamanj iskali prispevek za Slovensko stalno gledališče v poglavju iz katerega se finansirajo ostala gledališča in gledališke dejavnosti. SSG prejema prispevek 250.000 € v obliki dotacijskega sklada. To je edini prispevek iz deželnih blagajn, ki nekako finansira dejavnost gledališča, čeprav gre za premoženjski sklad, ki ni direktno uporaben. Poleg tega je Dežela namenila večletni prispevek v višini 165.000 € za kritje starih izgub. Tega nakazuje direktno tržaški Občini in delno neki banki. Ne more se obravnavati kot deželno finansiranje prispevek, ki ga gledališče prejema od sklada za manjšinske dejavnosti, iz državnega zaščitnega zakona, od katerega SSG prejema delež 9,56%.

Vodstvo in Upravni svet gledališča nista pristojna za spremembo statuta, o tem se morajo izreči člani na skupščini. Kljub temu je vodstvo predlagalo nekaj sprememb in začelo zbirati predloge, ki so prihajali s strani članov. Tržaška Občina in tržaška Pokrajina sta pred kratkim posredovali nekaj predlogov, Dežela se še ni izrekla. Še ni prišlo do realnega soočanja med vsemi člani, kjer bi se preverilo in izbiralo razne predloge, tudi tiste, ki prihajajo s strani Upravnega sveta samega. Tako soočanje za katero je dalo pobudo tudi Ministrstvo za kulturo je več kot nujno v sedanjem kriznem stanju Slovenskega stalnega gledališča.

 

 

Igralski ansambel SSG Trst, 11. 12. 2009
Igralski ansambel SSG Trst postavljen pred zid
SSG Trst in Pokrajina Trst v sodelovanju s Pokrajino Gorica, 25. 5. 2010
Novi debi med kuharico in njeno pomočnico