Igralski ansambel SSG Trst, 11. 12. 2009

Igralski ansambel SSG Trst postavljen pred zid

Zato prosimo gledališke kolege za razumevanje in konkretno izkazano kolegialnost, to je, da nas podprejo v našem boju tako, da s trenutnim vodstvom SSG Trst ne podpisujejo nikakršnih pogodb o sodelovanju. Vsakršno nasprotno dejanje bomo prisiljeni razumeti kot absolutno nekolegialno.
:
:

 

Igralski ansambel SSG Trst pred podpisom skrčene delovne pogodbe sporoča kolegom in javnosti, da je postavljen pred zid:

1. Ker se je naš boj za teater zreduciral na goli podpis pogodbe brez vedenja, kaj bomo igrali, s kom bomo delali in na kakšen način bomo povrnili teatru njegovo kredibilnost.

2. Ker smo ves september v dobrem upanju delali pro bono in smo bili s strani vodstva izigrani.

3. Ker je 28. septembra 2009 celoten kolektiv podal pisno nezaupnico ravnatelju Tomažu Banu in umetniškemu vodji Primožu Beblerju, zaradi njune neustreznosti in nesposobnosti, s katero so se načeloma strinjali vsi politični dejavniki, pa se ni nič spremenilo.

4. Ker smo igralci šli na cesto, vodstvo pa je bilo za svojo nesposobnost in neustreznost nagrajeno s štirinajstimi plačami in mandatom, da z delom nadaljuje.

5. Ker je naša nezaupnica odzvanjala v javnosti, nihče od kompetentnih pa ni naredil ničesar, da bi nas zaščitil, in smo od takrat podvrženi vsakovrstnim pritiskom, izsiljevanju in moralni diskvalifikaciji.

6. Ker smo verjeli in se skupaj v prvi vrsti borili  za boljše gledališče, saj smo se zavedali, da gre poleg finančnih problemov predvsem za problem popolne odrezanosti od svoje publike in odsotnost vloge, ki jo je naše gledališče za Slovence v tem prostoru zmeraj imelo.

7. Ker ne pristajamo, da smo igralci samo orodje v rokah samozadostnega koncepta umetniškega vodje Primoža Beblerja, ki je sam sebi in svojim lastnim interesom namen.

8. Ker v tem trenutku na ramena nas šestih igralcev prelagajo odgovornost za nadaljnji obstoj tega gledališča, kar najodločneje zavračamo.

Zato prosimo:

1. gledališke kolege za razumevanje in konkretno izkazano kolegialnost, to je, da nas podprejo v našem boju tako, da s trenutnim vodstvom SSG Trst ne podpisujejo nikakršnih pogodb o sodelovanju. Vsakršno nasprotno dejanje bomo prisiljeni razumeti kot absolutno nekolegialno.

2. vodstva slovenskih gledališč, da nastalo situacijo razumejo in nam pomagajo.

Svoja stališča bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v petek, 11. 12. 2009, ob 11 uri, v mali dvorani Gledališča Koper.

IGRALSKI ANSAMBEL SSG TRST

Primož Forte
Romeo Grebenšek
Vladimir Jurc
Maja Blagovič
Lara Komar
Nikla Petruška Panizon