SSG Trst, 18. 2. 2011

Nov upravni odbor SSG

Sredi januarja je bil po precej mesecih izdelan statut, ki urejuje in posodablja položaj Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Nova predsednica SSG je postala Maja Lapornik, predstavnik upravnega sveta in njen namestnik je Alessandro Malcangi.


Poleg njiju upravni svet sestavljajo še Adriano Sossi, Andrej Berdon, Gianni Torrenti in Paolo Marchesi. Majo Lapornik je v upravni svet predlagal Svet slovenskih organizacij, medtem ko je Malcangi njegov član postal na predlog Dežele Furlanija - Julijska krajina.

Maja Lapornik je ob izvolitvi svoje misli strnila takole: »Imenovanje za predsednico Slovenskega stalnega gledališča sem sprejela z iskrenim zadovoljstvom, pa tudi z velikim čutom odgovornosti, saj se zavedam pomembnosti te naše osrednje kulturne inštitucije Slovencev v Italiji in razvejane problematike, ki je povezana z njo. Prepričana sem, da lahko po odobritvi novega statuta in z izvolitvijo novega upravnega odbora s sodelovanjem vseh začnemo obdobje nove rasti in razvoja našega gledališča. Naj se ob tej priliki zahvalim Svetu slovenskih organizacij, ki me je predlagal na to odgovorno funkcijo, ter Slovenski kulturno-gospodarski zvezi, Društvu Slovensko gledališče, Deželi FJK, Tržaški pokrajini in Občini, ki so preko svojih predstavnikov soglasno podprle mojo izvolitev.«

Bistveno za novi statut SSG je to, da so v upravnem svetu sedaj tudi predstavniki javnih uprav (točneje tržaške občine, Tržaške pokrajine ter Dežele Furlanija - Julijska krajina, vse financirajo to gledališče, kar je zdaj urejeno in določeno tudi po statutu), ob njih pa so v upravnem svetu še predstavniki dveh krovnih organizacij (SKGZ in SSO) in Društva Slovensko gledališče, ki je vsa ta leta združevalo Slovence v gledališču in bilo njegov večinski lastnik. Torej nekako trije predstavniki javnih uprav in trije predstavniki manjšine. Funkcije direktorja ni več, saj gledališče ne bi več zmoglo tega finančnega bremena. Seveda pa ostaja predvidena figura umetniškega vodje, ob tem pa še figura administrativnega koordinatorja.

Maja Lapornik bo koordinirala delo upravnega sveta, po vsej verjetnosti bo največji napor vložen v zagotavljanje financiranja in racionalne porabe sredstev ter v živ dialog z institucijami. Predsednica je prepričana, da dajeta nov statut in končna ureditev razmer vse možnosti, da se gledališče razvije in še dodatno utrdi.

 

SSG Trst, 30. 10. 2017
Imenovan nov upravni odbor SSG Trst
SSG Trst, 25. 12. 2012
Voščilo SSG Trst