Jera Ivanc, 23. 3. 2010

Spoštovani gospod Boris A. Novak,

iskreno obžalujem, da ste moje besede razumeli kot žaljive, zato mi dovolite kratko pojasnilo.

V svojem poročilu ne obračunavam z avtorji (dve avtorici in dva avtorja), katerih besedila, prispela na natečaj, so deloma ali v celoti napisana v verzih, niti ne vrednotim njihovega pesniškega ustvarjanja – kolikor ga poznam, ga cenim –, ampak zgoščeno podam mnenje žirije, da prispela dramska besedila, napisana v verzih, niso in nočejo biti poetične drame. V izogib nadaljnjim nesporazumom dodajam, da vprašanja o poetični drami (Kaj je poetična drama?, Ali besedilo je ali ni poetična drama?, Ali besedilo sploh hoče biti poetična drama?) niso odločala o uvrstitvi v ožji izbor.

Ugotovitev iz zaključka poročila, da je besedil, ki bi se usodno vpenjala v slovensko prostorčasje, še vedno premalo, ni arogantna kritika avtoric in avtorjev z dolgo zgodovino angažmajev na etični, državljanski in umetniški ravni, temveč ravno nasprotno – v njej se skriva ambiciozen poziv celotni javnosti k večji kritičnosti in refleksiji; v ta namen – ne za poniževanje lokalnega dramskega snovanja – pa kot zgled in predvsem v razmislek izpostavim prav lokalni element Aristofanovih Žab:

»/.../ Politična kriza v Atenah, izmučenih od strankarskih bojev in peloponeških vojn, se zdi ob pomanjkanju dobrih tragiških pesnikov, takih, ki bi rhema gennaion lakoi oziroma – v prevodu Andreje Inkret – 'zadeli žebljico na glavico', nerešljiva, zato se Dioniz odloči, da bo rešitelja politične in hkrati dramske krize poiskal med mrtvimi pesniki v Hadu, kamor po vsemogočih peripetijah prispe ravno sredi žolčne razprave o tem, ali naj Ajshil prepusti podzemni tragiški prestol pred kratkim umrlemu Evripidu ali ne – Sofokles se je svoji kandidaturi odpovedal v prid Ajshilu; ker mrliči zahtevajo, naj se s sodbo presodi, kateri je večji umetnik, Pluton razpiše tekmovanje in za razsodnika postavi Dioniza. Evripid in Ajshil se spopadeta v različnih kategorijah, in ko je tudi po natančnem tehtanju verzov obeh izid še vedno neodločen, jima Dioniz zastavi dve odločilni vprašanji: Kaj menita o kontroverznem politiku Alkibiadu in kako naj se država reši iz krize. /.../«
 
Bonton je vsekakor ena od stvari, ki pri tem lahko pomagajo.
V upanju na boljše dni se Vam za nastali nesporazum še enkrat opravičujem in Vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,
Jera Ivanc

Ljubljana, 14. 3. 2010

 

Povezave:

- Jera Ivanc na Geslu
- Jera Ivanc na spletnem repertoarju slovenskega gledališča
- Boris A. Novak na Geslu
- Boris A. Novak na spletnem repertoraju slovenskega gledališča
 

Jera Ivanc, Boris A. Novak

Jera Ivanc, 29. 9. 2017
Jera Ivanc bere sodobno slovensko dramo
Jera Ivanc, 2. 10. 2010
»Majhne veličine«