Jera Ivanc, 23. 3. 2010

Spoštovani gospod Boris A. Novak,

iskreno obžalujem, da ste moje besede razumeli kot žaljive, zato mi dovolite kratko pojasnilo.
:
:

V svojem poročilu ne obračunavam z avtorji (dve avtorici in dva avtorja), katerih besedila, prispela na natečaj, so deloma ali v celoti napisana v verzih, niti ne vrednotim njihovega pesniškega ustvarjanja – kolikor ga poznam, ga cenim –, ampak zgoščeno podam mnenje žirije, da prispela dramska besedila, napisana v verzih, niso in nočejo biti poetične drame. V izogib nadaljnjim nesporazumom dodajam, da vprašanja o poetični drami (Kaj je poetična drama?, Ali besedilo je ali ni poetična drama?, Ali besedilo sploh hoče biti poetična drama?) niso odločala o uvrstitvi v ožji izbor.

Ugotovitev iz zaključka poročila, da je besedil, ki bi se usodno vpenjala v slovensko prostorčasje, še vedno premalo, ni arogantna kritika avtoric in avtorjev z dolgo zgodovino angažmajev na etični, državljanski in umetniški ravni, temveč ravno nasprotno – v njej se skriva ambiciozen poziv celotni javnosti k večji kritičnosti in refleksiji; v ta namen – ne za poniževanje lokalnega dramskega snovanja – pa kot zgled in predvsem v razmislek izpostavim prav lokalni element Aristofanovih Žab:

»/.../ Politična kriza v Atenah, izmučenih od strankarskih bojev in peloponeških vojn, se zdi ob pomanjkanju dobrih tragiških pesnikov, takih, ki bi rhema gennaion lakoi oziroma – v prevodu Andreje Inkret – 'zadeli žebljico na glavico', nerešljiva, zato se Dioniz odloči, da bo rešitelja politične in hkrati dramske krize poiskal med mrtvimi pesniki v Hadu, kamor po vsemogočih peripetijah prispe ravno sredi žolčne razprave o tem, ali naj Ajshil prepusti podzemni tragiški prestol pred kratkim umrlemu Evripidu ali ne – Sofokles se je svoji kandidaturi odpovedal v prid Ajshilu; ker mrliči zahtevajo, naj se s sodbo presodi, kateri je večji umetnik, Pluton razpiše tekmovanje in za razsodnika postavi Dioniza. Evripid in Ajshil se spopadeta v različnih kategorijah, in ko je tudi po natančnem tehtanju verzov obeh izid še vedno neodločen, jima Dioniz zastavi dve odločilni vprašanji: Kaj menita o kontroverznem politiku Alkibiadu in kako naj se država reši iz krize. /.../«
 
Bonton je vsekakor ena od stvari, ki pri tem lahko pomagajo.
V upanju na boljše dni se Vam za nastali nesporazum še enkrat opravičujem in Vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,
Jera Ivanc

Ljubljana, 14. 3. 2010

 

Povezave:

- Jera Ivanc na Geslu
- Jera Ivanc na spletnem repertoarju slovenskega gledališča
- Boris A. Novak na Geslu
- Boris A. Novak na spletnem repertoraju slovenskega gledališča
 

Jera Ivanc, Boris A. Novak