Jera Ivanc, 11. 11. 2010

ODGOVORNOST: odgovarjam, odgovarjaš, odgovarja ... sebi

Lutkovno gledališče Ljubljana: Tom Lycos in Stef Nantsou KAMNI, premiera 11. november 2010, režiser Ivica Šimić.
:
:

Kamni / foto Nejc Saje

»Dejanje 13 letnega Šleve in 15 letnega Zverine bi po slovenskem pravu lahko opredelili kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti; 314. člen Kazenskega zakonika namreč določa, da se tisti, ki s kakšnim splošno nevarnim dejanjem povzroči nevarnost za življenje ljudi in ima njegovo dejanje za posledico smrt ene ali več oseb, kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let. A po našem pravu se proti mladoletni osebi, ki je ob storitvi kaznivega dejanja mlajša od 14 let (Šleva), ne smejo uporabiti kazenske sankcije, mladoletniku, ki je ob storitvi starejši od 14 in mlajši od 16 let (Zverina), pa se smejo izreči samo vzgojni ukrepi; vzgojni ukrepi po slovenskem pravu so ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva, oddaja v vzgojni zavod, oddaja v prevzgojni dom, oddaja v zavod za usposabljanje. Samo mladoletniku, ki je ob storitvi kaznivega dejanja starejši od 16 in mlajši od 18 let, sme sodišče izreči mladoletniški zapor – a le, če gre za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen zapora petih ali več let, in če zaradi narave in teže dejanja ter zaradi visoke stopnje kazenske odgovornosti ne bi bilo upravičeno izreči vzgojnega ukrepa,« nam je kazenskopravno odgovornost mladoletnikov po slovenski zakonodaji pojasnil dr. Peter Čeferin.

Slovar slovenskega knjižnega jezika ponuja pet definicij besede 'odgovornost': 1. dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo a) če kaj ne ustreza normam, zahtevam, ima negativne posledice, b) če se z zaupano osebo, stvarjo zgodi kaj negativnega; 2. lastnost, značilnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve, dolžnosti; 3. naloga, obveznost; 4. odnos, pri katerem mora kdo dajati pojasnilo, utemeljitev za svoje delo, ravnanje; 5. lastnost, značilnost tega, kar zaradi pomembnosti, posledic zahteva veliko znanje, skrbnost; psih. sposobnost zavestno sprejemati posledice svojih odločitev, ravnanja.

Dvakrat se mi je sanjalo, da sem ubijala: enkrat sem skozi okno porinila neko gospo, mater svojega takratnega fanta, drugič sem z bazuko razstrelila stavbo, v kateri je bil zaposlen neki prijatelj, ki sem bila vanj zaljubljena, on pa vame ne. Precej let je že tega, gospa ni postala moja tašče, prijatelj je ostal prijatelj, oba sta živa in zdrava. Ampak še zdaj čutim, kakšne barve je brezno, ki me je vanj v nekaj kratkih trenutkih med sanjskima dejanjema in budnostjo posrkala zavest; in kako mi je srhljivo spoznanje, da ni povratka, s svinčenimi rokami stisnilo prsni koš in grlo. Uf. Prvič sem noč prebedela, drugič pa sem sklenila, da je res velika sreča, če se človek lahko česa nauči tudi iz sanj, ne le iz resničnih napak. Odtlej vedno vnaprej premislim o možnih posledicah svojih besed in svojih dejanj. Tudi kar se fantov tiče.

Takole nekako sem zasnovala uvodnik v predstavo Kamni, ko sem v Dnevnikovem Objektivu (30. 10. 2010) prebrala, da po ocenah nevrobiologov približno petinosemdeset odstotkov mladostnikov o posledicah svojih dejanj ni sposobno razmišljati, saj povezave v možganih, ki bi bile za to potrebne, enostavno ne delujejo. Uf. Najprej sem obmolknila. Potem sem se spomnila svojih najstniških let in ugotovila, da ocene gotovo držijo. Ampak kaj pomenijo? Ne vem. Predvsem so dobro izhodišče za razmislek. Tako kot predstava. Oglejte si jo, res je powerful. In preberite kakšnega od prispevkov v gledališkem listu, spisali so jih Matic Munc, psiholog in vedenjsko-kognitivni terapevt, režiser Ivica Šimić, ustanovitelj in umetniški vodja zagrebškega gledališča Mala scena, dr. Matjaž Ambrož, predstojnik Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti, prevajalec Darko Čuden in lektorica Magda Lojk.

Povezave:

 

 

Tom Lycos, Stefo Nantsou
KAMNI

Prevod: Darko Čuden
Režija: Ivica Šimić
Scenografija: Dinka Jeričević
Kostumografija: Emina Kaliman
Glasba: Ivanka Mazurkijević, Stanislav Kovačić
Gib: Sebastjan Starič
Lektura: Magda Lojk
Oblikovanje luči: Srečo Brezovar

Nastopata
Jernej Kuntner Zverina, Kovač
Matevž Müller Šleva, Mlakar

Vodja predstave in tonski tehnik: Aca Ilić
Lučni mojster: Srečo Brezovar
Odrska tehnika: Darko Nedeljković, Tomo Hvastja
Izdelava scene: Jože Zalar ml., s. p
Šepetalka: Maja Kozmos

Šentjakobski oder LGL
Premiera: 11. november 2010
Lutkovno gledališče Ljubljana
Sezona 2010/11

LGL

Povezani dogodki

Jera Ivanc, 23. 3. 2010
Spoštovani gospod Boris A. Novak,
Jera Ivanc, 29. 9. 2017
Jera Ivanc bere sodobno slovensko dramo
Jera Ivanc, 2. 10. 2010
»Majhne veličine«